Moet mijn werkgever voor beschermingsmiddelen tegen Corona zorgen?

Volgens de wet moet een werkgever zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Hij heeft daarbij een ruime zorgplicht. In deze periode van het Coronavirus speelt de belangrijke vraag: voor welke beschermingsmiddelen moet de werkgever zorgen zodat de werknemer veilig het werk kan doen? En wat als hij daar niet voor zorgt?

Voorbeeld

U werkt als zorgmedewerker voor een thuiszorgorganisatie en legt per auto huisbezoeken af om zorg te verlenen. U komt in aanraking met de mensen thuis en houdt u zo goed mogelijk aan alle maatregelen die het RIVM rondom corona adviseert. U vindt het belangrijk dat uw werkgever zorgt voor de juiste beschermingsmiddelen, zoals een mondkapje en desinfectiemiddelen. Waar mag u op rekenen?

De zorgplicht van een werkgever schrijft 4 punten voor

Een werkgever moet zorgen voor:

  1. Een veilige en gezonde werkomgeving

  2. Goede beschermingsmiddelen

  3. Duidelijke instructies over het gebruik van de beschermingsmiddelen

  4. Erop toezien dat de instructies door de medewerkers worden nageleefd

Voldoet de werkgever niet aan zijn zorgplicht en loopt u daardoor tijdens werktijd het coronavirus op? Dan is de werkgever in principe aansprakelijk voor de schade die u daardoor lijdt.

Wat moet u bewijzen om een werkgever met succes aansprakelijk te stellen?

Als werknemer moet u bewijzen dat u het coronavirus bij de uitoefening van de werkzaamheden hebt opgelopen. U hoeft niet te bewijzen welke zorgplicht is geschonden.

Wanneer is er een werkgever niet aansprakelijk?

Een werkgever is niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Hij moet dus bewijzen dat hij goede en voldoende beschermingsmiddelen ter beschikking heeft gesteld, en hij erop toezag dat medewerkers de beschermingsmiddelen goed gebruikten. Ook is een werkgever niet aansprakelijk als hij kan bewijzen dat sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Hoe bewijs ik dat ik het Coronavirus onder werktijd heb opgelopen?

Het aantonen dat u het coronavirus hebt opgelopen onder werktijd is erg lastig. Een besmetting met het Coronavirus kunt u overal hebben opgelopen en het is daardoor erg moeilijk om dat bewijs te leveren.

Het kan zijn dat werknemers uiteindelijk door de rechtspraak geholpen worden

Bijvoorbeeld door een omkering van de bewijslast. Dat is bijvoorbeeld ook gebeurd bij werknemers die hun werkgevers aansprakelijk stelden in verband met bepaalde opgelopen beroepsziekten (denk aan asbest). De tijd zal ons leren of het zover komt.