Long Covid: alles over de compensatieregeling voor zorgmedewerkers

In dit artikel zetten wij de laatste ontwikkelingen voor u op een rij over compensatie voor zorgmedewerkers met long covid en subsidie voor hun werkgevers.

Voorbeeld

U bent zorgmedewerker en heeft long covid opgelopen nadat u al die tijd voor uw patiënten heeft gezorgd. U bent hierdoor voor een lange periode thuis komen te zitten. Na een wettelijk vastgestelde periode mag de werkgever uw arbeidsovereenkomst ontbinden. Dit zou voor u een forse terugval in inkomen kunnen betekenen. U vindt dit niet eerlijk en kijkt samen met uw werkgever naar de mogelijkheden om langer te kunnen herstellen met behoud van baan. U hoopt daarna weer aan de slag te kunnen gaan. 

Aandacht bij de politiek

Er is nog veel onzeker over long covid. Naast problemen met de gezondheid voelen grote groepen patiënten onzekerheid over hun loon, mogelijk ontslag en terugval in inkomen. Ook op juridisch vlak is er nog veel onduidelijk. Verschillende organisaties en instanties hebben daarom bij de politiek aandacht gevraagd voor deze problemen. Nu heeft de regering voor het eerst een oplossing bedacht in de vorm van subsidie en compensatie (vergoedingen). 

Compensatieregeling voor zorgmedewerkers

Deze compensatieregeling voor werkgevers moet ervoor zorgen dat zorgmedewerkers langer in dienst kunnen blijven. Hierdoor hebben werknemers en werkgevers langer dan de standaard 104 weken de ruimte om te werken aan terugkeer op het werk met behoud van loon. De hoop is dat deze langere reïntegratieperiode ervoor zorgt dat zorgmedewerkers toch nog gedeeltelijk of voor 100 procent kunnen terugkeren op de werkvloer. 

Wanneer kom je als werkgever in aanmerking voor deze subsidieregeling?

Het moet gaan om een zorgaanbieder die werkt onder de Wet Langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet publieke gezondheid, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, ADL-aanbieders en de stichting SBOH. Ook een GGD of een academisch ziekenhuis kunnen onder deze wet vallen. Budgethouders vanuit de PGB zijn uitgesloten. 

De aanvraag kan in principe worden gedaan als het gaat om:

  • een werknemer waarvoor na het tweede ziektejaar een minimale verlenging van zes maanden is afgesproken;
  • het een werknemer betreft die langdurig ziek is geworden in de maanden maart 2020 tot en met december 2020 en
  • het UWV de vrijwillige verlenging heeft bevestigd. 

Het gemiddelde subsidiebedrag is € 1.100,- per maand per zorgmedewerker. Dat zou ongeveer 50 procent van de gemiddelde loonkosten moeten dekken. De hoogte hangt verder af van het aantal werknemers waarvoor de vrijwillige verlenging is afgesproken en de uiteindelijke duur van de verlenging. Deze regeling lijkt op de zogenaamde NOW-constructie waarmee sommige ondernemers in corona-tijd gesteund werden.


Eerst een tijdelijke subsidie, daarna pas de definitieve berekening

Dit betekent dus dat als een werknemer weer 100 procent aan het werk gaat (of andere redenen die de loondoorbetalingsperiode korter maken), er pas later definitief bekend is of de werkgever een gedeelte van de subsidie moet terugbetalen. Dit is iets om rekening mee te houden. 

Er kan een verlenging van maximaal 12 maanden komen

Er zijn drie momenten (tijdsvakken) waarop deze verlenging kan worden aangevraagd. Per tijdsvak kan maximaal één aanvraag worden ingediend. Hiervoor heeft de werkgever zes weken de tijd. Het is slim om de aanvraag voor meerdere werknemers tegelijkertijd in te dienen. De gegevens van de werknemers zijn verder anoniem.

Voor werkgevers is het ook belangrijk om te weten dat er een meldplicht en bij het ontvangen van veel subsidie ook een administratieplicht is. De aanvraag kan hier worden gedaan.

Het gaat uiteindelijk om een gezamenlijke aanvraag van werknemer en werkgever

Zijn er problemen met de aanvraag omdat een werkgever/werknemer niet wilt meewerken of neemt het UWV een beslissing waar u het niet mee eens bent? Schakel dan een van onze juristen in. Zij zijn gespecialiseerd in onder andere sociaal zekerheidsrecht en arbeidsrecht.

Wat zijn de plannen voor andere sectoren?

De verlengde loondoorbetalingsperiode voordat een werknemer ontslagen wordt en een WIA-uitkering ontvangt is niet nieuw. De aanmoediging door de overheid om hier als zorgwerkgever en werknemer gebruik van te maken is wél nieuw. Andere sectoren waarin thuiswerken niet mogelijk was en bescherming onvoldoende was zijn er ook. Op dit moment lijken er nog geen plannen te zijn om zo'n subsidieregeling ook voor andere sectoren te introduceren. De situatie in de zorg was uitzonderlijk volgens de regering. Ook is deze subsidieregeling een vorm van staatsteun en dat valt onder de Europese regelgeving. De steun aan kwetsbare werknemers en werknemers met bijvoorbeeld long covid is onder die Europese regelingeving een uitzondering die is toegestaan.