Juridische Barometer: update eerste helft 2023

Toename juridische hulpvragen in eerste helft 2023

Na een jarenlange daling van het aantal juridische hulpvragen, zien we voor het eerst weer een toename. Van ruim 58.000 meldingen in de eerste helft van 2022 naar ruim 60.000 in de eerste helft van 2023.

We ontvingen meer meldingen op de rechtsgebieden arbeidsrecht, civiel recht, bestuursrecht en personenschade. We merken in onze praktijk dat de trend van verharding doorgaat en verhoudingen steeds vaker verhard zijn. Van verdraagzaamheid naar elkaar en de wens om er samen uit te komen is minder vaak sprake. Binnen arbeidsrecht zien we nog steeds de gevolgen van de huidige economische situatie en de krapte op de arbeidsmarkt. Binnen het civiel recht zien we meer geschillen over (ver)bouwen en zonnepanelen. Veel mensen verduurzamen of verbeteren hun woning, met helaas ook meer geschillen tot gevolg. Ook zien we een toename van geschillen over reizen en elektrische fietsen. Binnen het verkeersrecht zien we een lichte daling van het aantal hulpvragen.

Lees meer

Totaal aantal juridische hulpvragen neemt licht toe

Aantal zaken in de eerste helft van het jaar

Grafiek: aantal juridische hulpvragen eerste helft 2023