Juridische Barometer 2021

Trends en ontwikkelingen

In 2021 is er om minder juridische hulp gevraagd, terwijl het aantal verzekerden ongeveer gelijk bleef. In 2020 ging het om 147.881 juridische hulpvragen, tegenover 128.134 in 2021. Een daling van zo’n 13%. Een hoopgevende ontwikkeling, omdat wij bijvoorbeeld zien dat mensen meer gebruik maken van juridische zelfhulptools en daarmee conflictsituaties voorkomen. Ook zien we dat meer geschillen worden opgelost via mediation, waarmee een langdurige gang naar de rechter is voorkomen. Toch zit er ook een zorgelijke kant aan de cijfers. Een deel van de geschillen waar mensen hulp aan ons voor vragen lijkt namelijk grimmiger van aard.

Lees meer

TOTAAL AANTAL JURIDISCHE HULPVRAGEN