Letselschade

Letselschade kan veel invloed hebben op je leven. Door een ongeval, medische fout of andere oorzaak kun je lichamelijke of psychische schade oplopen. Letsel kan daarnaast bijvoorbeeld zorgen voor verlies van arbeidsvermogen (ook wel inkomensverlies of loonderving) of verminderde levensvreugde. Hier vind je antwoorden op jouw juridische vragen over letselschade.

Wat is letselschade?

Letselschade is de juridische term voor schade die je lijdt door een gebeurtenis waarvoor iemand anders aansprakelijk is. Denk hierbij aan een verkeersongeval en bedrijfsongeval of mishandeling. Bij letselschade heb je soms recht op een vergoeding van de aansprakelijke partij. Dat kan een persoon zijn, zoals de veroorzaker van een verkeersongeluk, een dierenbezitter of je werkgever. Het kan ook een organisatie zijn. Bijvoorbeeld een ziekenhuis, of gemeente. Bij letselschade kan sprake zijn van materiële schade en immateriële schade.

Wat is materiële schade?

Materiële schade bij letsel is schade die je kunt uitdrukken in geld. Het zijn kosten die je moet maken of inkomsten die je verliest door je letsel.
Voorbeelden van materiële schade zijn:

 • medische kosten
 • reiskosten
 • reparatiekosten
 • verlies van eigendommen
 • verlies van arbeidsvermogen
 • pensioenschade
 • studievertraging
 • kosten voor huishoudelijke hulp
 • kosten voor aanpassingen aan je woning of auto

Materiële schade is meestal relatief makkelijk te berekenen en te bewijzen. Je kunt materiële schade claimen bij de aansprakelijke tegenpartij met een schadeoverzicht en bewijsstukken, zoals bonnetjes, facturen en loonstroken.

Wat is immateriële schade?

Immateriële schade bij letsel bestaat uit lichamelijke en geestelijke klachten. Immateriële schade is lastiger in geld uit te drukken. Het gaat bij immateriële schade om pijn, leed of verminderde levensvreugde die je ervaart door het letsel.
Voorbeelden van immateriële schade zijn:

 • lichamelijke pijn
 • psychische klachten
 • verminking of littekens
 • verminderde levenskwaliteit
 • verlies van hobby’s
 • verlies van sociale contacten
 • verlies van zelfstandigheid
 • verlies van levensvreugde

Immateriële schade is vaak moeilijker te berekenen en te bewijzen dan materiële schade. Je kunt immateriële schade claimen bij de aansprakelijke tegenpartij met een smartengeldvordering. Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade. De hoogte van het smartengeld hangt af van verschillende factoren.
Een bijzondere vorm van immateriële schade is affectieschade: je krijgt dan een financiële vergoeding omdat je verdriet hebt nadat een dierbare is overleden door de schuld van iemand anders.

Materiele schade door immateriële schade

Door lichamelijke of geestelijke klachten kan ook materiële schade ontstaan. Bijvoorbeeld het eigen risico van je zorgverzekering, omdat je wordt behandeld in het ziekenhuis. Maar denk ook aan de kosten voor huishoudelijke hulp of kinderopvang, omdat je dat zelf niet meer kan door de klachten.

Voorbeelden van letselschade

Je kunt op verschillende manieren letselschade oplopen. Denk bijvoorbeeld aan:

Wil je meer lezen over letselschade en de verschillende situaties waarin je ermee te maken kunt krijgen? Bekijk dan onze kennisartikelen over de volgende onderwerpen:

Wanneer krijg ik smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding voor de immateriële schade die je lijdt door letsel. Het gaat om de pijn, het leed en de gederfde levensvreugde die je ervaart door letselschade. Smartengeld is bedoeld om je enigszins te compenseren voor het verlies van je welzijn. In dit artikel leggen we uit wanneer je recht hebt op smartengeld en hoe het wordt berekend. Lees meer over smartengeld.

Wanneer heb ik recht op vergoeding van affectieschade?

Affectieschade is een vergoeding voor de emotionele schade die je lijdt door ernstig letsel of overlijden van een naaste. Het gaat om het verdriet, de pijn en het gemis die je voelt door het verlies van je dierbare. Affectieschade is bedoeld om je enigszins te erkennen in je leed en je te steunen in je rouwproces. In ons artikel lees je wanneer wie aanspraak maakt op vergoeding van affectieschade en wanneer je het kunt claimen. Lees meer over affectieschade.

Letsel door mishandeling

Mishandeling is een strafbaar feit waarbij iemand opzettelijk lichamelijk of psychisch letsel toebrengt aan een ander. Mishandeling kan plaatsvinden in verschillende situaties, zoals in het verkeer, op het werk, op school, in de horeca, in de sport, in de familie of in de relatie. Als je slachtoffer bent van mishandeling, kun je onder andere een verzoek om veroordeling van de verdachte doen. In dit artikel leggen we uit wat je kunt doen als je mishandeld bent en hoe je aangifte kunt doen. Lees: Ik ben mishandeld. Wat kan ik doen?

Letsel door struikelen over een losse stoeptegel

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je kunt zomaar struikelen over een losliggende stoeptegel of een opstaande stoeprand. Als je daardoor letsel oploopt, kun je dan de gemeente of wegbeheerder aansprakelijk stellen voor je schade? De wegbeheerder is verantwoordelijk voor het onderhoud aan wegen en de stoep. In sommige situaties kun je je schade daar claimen. Lees er hier meer over: Gestruikeld over een stoeptegel.

Eikenprocessierups klachten

De eikenprocessierups is een rups die in de zomermaanden voorkomt op eikenbomen. De rups heeft brandharen die bij aanraking of inademing kunnen zorgen voor jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of luchtwegen, koorts of allergische reacties. Bij klachten door de eikenprocessierups, kun je soms de gemeente of beheerder van het gebied aansprakelijk stellen voor je schade. Die hebben namelijk de plicht om de overlast van de eikenprocessierups te voorkomen of te bestrijden. Lees wanneer je de gemeente aansprakelijk kunt stellen voor eikenprocessierups klachten.

Juridische mogelijkheden bij fouten door een arts

Een fout door een arts kan ernstige gevolgen hebben voor je gezondheid. Je kunt bijvoorbeeld een verkeerde diagnose, verkeerde behandeling of medicatie krijgen. Als je letsel oploopt door een medische fout, kun je de arts of het ziekenhuis aansprakelijk stellen. In ons artikel lees je wanneer sprake is van een medische fout en hoe je letselschade kunt verhalen. Lees hoe medische aansprakelijkheid werkt.

Kapotte tand door een steentje in je eten

Je kunt zomaar je tand kapot bijten op een hard voorwerp in je eten. Bijvoorbeeld door op iets hards te bijten, zoals een pit, een steentje, een stukje glas of een botje. Je kunt dan in bepaalde gevallen de producent of de verkoper van het voedsel aansprakelijk stellen voor jouw letselschade. Zij moeten namelijk veilige en deugdelijke producten leveren. Lees hoe de aansprakelijkheid bij een kapotte tand door iets hard in je eten werkt.

Letselschade door wortelkanaalbehandeling

Kun je schade aan je gebit door een fout bij een wortelkanaalbehandeling op de tandarts verhalen? De tandarts wordt geacht zorgvuldig en deskundig handelen. Maar er is niet altijd sprake van een medische fout. Lees meer over schade door wortelkanaalbehandeling.

Behandeling van letselschade

Als je letselschade hebt, krijg je te maken met verschillende partijen die een rol spelen bij de afhandeling van je schadeclaim. Denk bijvoorbeeld aan de aansprakelijke partij, verzekeraar, medisch adviseur, belangenbehartiger, rechter en deurwaarder. In dit artikel lees je wie deze partijen zijn en wat ze doen. Lees meer over de behandeling van letselschade.

Letselschade verhalen

Heb je lichamelijk letsel opgelopen door de schuld van iemand anders? Dan kun je soms die persoon of organisatie aansprakelijk stellen voor de schade die je hebt geleden. Dit kan gaan om medische kosten, inkomensverlies of andere kosten die je moet maken door het letsel. Maar hoe doe je dat?

Om iemand aansprakelijk te stellen voor jouw letselschade, moet je een aantal stappen volgen:

1. Verzamel bewijs

Je moet bewijzen dat iemand anders het letsel en jouw schade heeft veroorzaakt. Je eigen verklaring is geen bewijs. Het bewijs kan bijvoorbeeld zijn:

 • Foto’s
 • Video’s of camerabeelden
 • Getuigenverklaring
 • Politierapport
 • Rekeningen of offertes
 • Andere documenten die jouw verhaal ondersteunen
2. Bespreek de situatie met de ander
Meestal vindt de ander het ook heel vervelend dat je letsel hebt opgelopen. Misschien kom je samen al tot een oplossing in een goed gesprek en vergoedt de ander jouw schade.
3. Maak afspraken over een vergoeding van de letselschade
Als de ander aansprakelijkheid erkent, kun je afspraken maken over de vergoeding van jouw letselschade. Dit betekent dat je samen een bedrag afspreekt waarvoor je de zaak afhandelt. Je moet hierbij rekening houden met je eigen belangen, maar ook met de redelijkheid en haalbaarheid van je eis.
4. Regel de schade via de verzekering
Meestal kan de ander een melding maken bij zijn voertuigverzekering of aansprakelijkheidsverzekering. De verzekeraar neemt de zaak dan over van de ander. Als er sprake is van letsel, dan neemt de verzekeraar contact met je op om de schade te regelen. Je kunt een jurist inschakelen om je te helpen bij het contact met de verzekeraar, maar je kunt dit ook zelf doen.
5. Geen verzekering? Regel het dan samen
Soms is de ander niet verzekerd. Je regelt de letselschade dan samen. De ander moet eerst laten weten of hij de aansprakelijkheid erkent voor jouw letsel. Als de ander de aansprakelijkheid heeft erkend, dan heb je recht op vergoeding van de redelijke letselschade. Je kunt ook afspreken dat de ander niet alle schade hoeft te vergoeden. Bijvoorbeeld omdat de ander niet zoveel geld heeft.
6. Stuur een aansprakelijkstelling
Soms kom je samen niet tot een goede oplossing. Of vraagt de verzekeraar van de ander om een aansprakelijkstelling. Een aansprakelijkstelling is een brief waarin je de ander aansprakelijk stelt voor jouw letselschade en een vergoeding eist. Je moet hierin duidelijk uitleggen wat er is gebeurd en welke schade je hebt geleden. Ook schrijf je op hoe je de schade hebt berekend en welke bewijsstukken je hebt. Je kunt hiervoor deze voorbeeldbrief gebruiken of een jurist inschakelen om je te helpen. Het is belangrijk dat je de brief aangetekend verstuurt en een kopie bewaart voor je eigen administratie.
Voorbeeldbrief Aansprakelijkstelling DOCX,28 kB

Schakel juridische hulp in bij letselschade

Het krijgen van een vergoeding voor letselschade is niet eenvoudig. Je kunt te maken krijgen met ingewikkelde regels, procedures en termijnen. En soms kom je er niet uit met de veroorzaker van het letsel of zijn verzekeraar. Daarom is het verstandig om juridische hulp in te schakelen als je letsel hebt opgelopen door iemand anders. Een jurist kan je adviseren over je rechten en plichten en je helpen met het opstellen van de aansprakelijkheidsbrief. En je bijstaan in de onderhandelingen met de tegenpartij of je vertegenwoordigen in een eventuele rechtszaak. Een jurist kan je op verschillende manieren helpen. Bijvoorbeeld met advies over de onderhandelingen, de aansprakelijkstelling of je bijstaan als het tot een rechtszaak komt. Zo maak je meer kans op een eerlijke en volledige schadevergoeding van jouw letselschade. Als je een rechtsbijstandverzekering hebt bij 1 van de Achmea-merken, kunnen onze juristen je hierbij helpen.

Voorbeeldbrieven bij Letselschade

Voorbeeldbrief Aansprakelijkstelling DOCX, 28 kB
Voorbeeldbrief bijtwond hond DOCX, 28 kB
Voorbeeldbrief Aansprakelijkstelling verkeersongeval DOCX, 21 kB

Heb je nog vragen of hulp nodig?

vrouw werkt vanuit gemakkelijke stoel op de laptop

Heb je nog vragen of wil je hulp bij het aansprakelijk stellen van iemand voor jouw letselschade? Neem dan contact op met de juristen van Achmea Rechtsbijstand. Wij zijn gespecialiseerd in het verhalen van letselschade voor onze klanten en geven je graag juridisch advies. Meld je zaak snel en eenvoudig online. We staan voor je klaar!

Meld je zaak
vrouw werkt vanuit gemakkelijke stoel op de laptop