Concurrentiebeding en relatiebeding. Dit zijn de regels

Soms spreek je een concurrentiebeding of relatiebeding af met je werkgever. Met een relatie- of concurrentiebeding beschermt een werkgever het bedrijf. De afspraken die hierin staan kunnen gevolgen hebben als je uit dienst gaat, bijvoorbeeld door ontslag bij een reorganisatie. In dit artikel lees je wat het concurrentiebeding en het relatiebeding zijn en welke regels gelden.

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is een afspraak met je werkgever die je beperkt om bij een andere werkgever te werken. In het concurrentiebeding staan bijvoorbeeld beperkingen die gaan over:

  • je werkgever, bijvoorbeeld dat je niet bij een concurrent mag werken;
  • je werk, bijvoorbeeld dat je niet hetzelfde werk ergens anders mag doen;
  • locatie, bijvoorbeeld dat je niet binnen een bepaalde regio mag werken;
  • periode, bijvoorbeeld dat je niet binnen 1 jaar ergens anders hetzelfde werk mag doen.

Wat is een relatiebeding?

Een relatiebeding is een afspraak met je werkgever over de contacten die je mag hebben en onderhouden met relaties nadat je uit dienst gaat. In een relatiebeding voorkomt een werkgever dat een ex-werknemer werkt met of voor leveranciers of klanten van het bedrijf.

Wat zijn de regels bij een concurrentiebeding of relatiebeding?

Bij het relatie- en concurrentiebeding gelden een aantal regels:

  • Je moet 18 jaar of ouder zijn als om een concurrentie- of relatiebeding af te spreken;
  • Het relatie- of concurrentie beding wordt schriftelijk vastgelegd;
  • Voor een concurrentiebeding bij een contract voor bepaalde tijd geldt een extra eis. De werkgever moet uitleggen waarom een concurrentiebeding nodig is. Hij moet omschrijven wat de belangen zijn van het bedrijf en waarom hij die wil beschermen. Deze belangen moet er zijn als het concurrentiebeding wordt afgesproken, maar ook als je arbeidsovereenkomst eindigt. De redenen en belangen moeten in je arbeidsovereenkomst zelf staan. Je werkgever mag in de arbeidsovereenkomst niet verwijzen naar bijvoorbeeld het bedrijfsreglement. De wetgever stelt strenge eisen aan de redenen en belangen.

Concurrentiebeding of relatiebeding bij reorganisatie of bedrijfsovername

Als het concurrentiebeding of relatiebeding volgens de regels is afgesproken, dan blijf je daar bij bedrijfsovername of ontslag bij reorganisatie aan gebonden. Dat kan flinke gevolgen hebben. Je werkgever kan bij overtreding van het beding een boete opleggen of schadevergoeding vorderen. De oude werkgever kan bij overtreding van het concurrentiebeding zelfs eisen dat je stopt met werken bij je nieuwe werkgever.

Je kunt proberen afspraken te maken over het laten vervallen of de beperking van een concurrentiebeding (of relatiebeding). Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • een beperking in tijd, dus hoe lang je iets niet mag;
  • de omvang, dus voor welke concurrenten of relaties het concurrentiebeding geldt;
  • binnen welke afstand van het bedrijf van je oude werkgever je mag werken.

Klopt mijn concurrentie- of relatiebeding?

vrouw met bril achter laptop

Heb je te maken met een concurrentiebeding of relatiebeding? Beantwoord de vragen en krijg direct gratis online advies over jouw situatie.

Advies over het concurrentiebeding
Advies over het relatiebeding
vrouw met bril achter laptop