Ziekte en Arbeidsongeschiktheid

Kun je door ziekte of een ongeval (tijdelijk) niet werken? Dan ben je arbeidsongeschikt en heb je mogelijk recht op een uitkering of andere voorzieningen. Maar wat zijn je rechten en plichten als je arbeidsongeschikt wordt? Lees hier alles over arbeidsongeschiktheid.

Wat is arbeidsongeschiktheid?

Arbeidsongeschiktheid is de situatie waarin je niet meer kunt werken door een ziekte of ongeval. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt uitgedrukt in een percentage. Arbeidsongeschiktheid kan iedereen overkomen. Of je nu een vast of tijdelijk contract hebt, bij ziekte heb je rechten en plichten. Maar wat zijn die rechten precies? En wat zijn je plichten?

Recht op salaris bij ziekte

Als je ziek bent, heb je in de meeste gevallen recht op doorbetaling van je salaris. Dit recht bestaat normaal gesproken tot maximaal twee jaar. De hoogte van het doorbetaalde salaris is afhankelijk van je arbeidsovereenkomst. Wettelijk gezien krijg je 70% van je salaris doorbetaald. In veel CAO’s is hier een hoger percentage voor afgesproken en krijg je bijvoorbeeld 100% in het eerste jaar en 70% in het tweede jaar van ziekte.

Loon inhouden bij ziekte

Je werkgever mag in sommige gevallen loon inhouden bij ziekte. Bijvoorbeeld als je niet meewerkt aan je re-integratie. Of als je ziek bent door roekeloos gedrag. Loon inhouden bij ziekte is een ingrijpende sanctie. Als je werkgever loon wil inhouden, moet hij dit schriftelijk aan je laten weten. Hij moet je ook uitleggen waarom hij loon inhoudt.

Plichten als je arbeidsongeschikt bent

Als je arbeidsongeschikt bent, heb je ook bepaalde plichten. Zo ben je verplicht om je ziek te melden bij je werkgever. Als je ziek bent, is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met je werkgever. De werkgever bepaalt niet of je ziek bent of kunt werken. Dat bepaalt de arboarts of bedrijfsarts.
Je bent ook verplicht om mee te werken aan je re-integratie. En je moet meewerken aan een onderzoek door de Arbo arts of bedrijfsarts.

Hoe voorkom je juridische problemen bij arbeidsongeschiktheid?

Je kunt een aantal dingen doen om juridisch gedoe bij arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Zo is het belangrijk om je ziek te melden bij je werkgever zodra je ziek wordt. Je moet ook alle informatie die je van je werkgever krijgt, goed lezen en begrijpen. Daarnaast is het belangrijk om goed contact te houden met je werkgever. Geef op tijd informatie over je ziekte en re-integratie. Medische informatie hoef je niet te delen met je werkgever. Wel mag de arboarts of bedrijfsarts hiernaar vragen. Deze arts heeft een geheimhoudingsplicht over jouw medische gegevens.

Informatie over arbeidsongeschiktheid

Op onze website vind je meer informatie over arbeidsongeschiktheid. Zo vind je er onder andere kennisartikelen over:

Juridische vragen over ziekte?

Heb je een rechtsbijstandverzekering en heb je vragen over je rechten en plichten als je arbeidsongeschikt bent? Neem dan contact op met onze juristen. We helpen je graag!

Voorbeeldbrieven bij Ziekte

Voorbeeldbrief Ziekmelding DOCX, 24 kB
Voorbeeldbrief Ziekmelding geweigerd DOCX, 24 kB

Online advies bij ziekte

vrouw met bril achter laptop

Krijg je te maken met ziekte of arbeidsongeschiktheid en wil je snel weten waar je aan toe bent? Probeer dan gratis onze handige adviestools over werk en ontslag.

Naar de adviestools
vrouw met bril achter laptop