Wat betekent een bedrijfsovername voor werknemers?

Een bedrijfsovername is een spannende gebeurtenis die veel veranderingen met zich meebrengt. Het kan leiden tot onzekerheid en vragen bij medewerkers. Op deze pagina lees je wat een bedrijfsovername inhoudt. Je leert wat jouw rechten zijn en hoe je je kunt voorbereiden.

Wat is bedrijfsovername?

Een bedrijfsovername vindt plaats als een bedrijf of een deel daarvan wordt overgenomen door een ander bedrijf. Het bedrijf wordt dan bijvoorbeeld verkocht aan een concurrent, leverancier, klant of investeerder. De nieuwe eigenaar zet de onderneming dan voort en wordt de nieuwe werkgever van de werknemer. De juridische term voor de meeste bedrijfsovernames zoals in dit voorbeeld is ‘overgang van onderneming’.

Gevolgen van bedrijfsovername voor medewerkers

De gevolgen van een bedrijfsovername voor medewerkers zijn soms uitdagend en roepen vragen op. Werknemers ervaren onzekerheid over hun positie door veranderingen in management, bedrijfscultuur en werkprocessen. Gelukkig ontstaan vaak ook nieuwe kansen, zoals doorgroeimogelijkheden of het uitbreiden van je persoonlijke netwerk.

We hebben de meest gestelde vragen van medewerkers bij bedrijfsovernames op een rij gezet.

Wat gebeurt er met mijn baan bij bedrijfsovername?

Dit is de belangrijkste vraag die vaak gesteld wordt, en terecht. Bij een bedrijfsovername is het mogelijk dat de nieuwe eigenaar veranderingen doorvoert. Als werknemer heb je gelukkig wel bepaalde rechten. Zo behoud je bij een overname je dienstverband.
Tijdens een bedrijfsovername geldt ook een opzegverbod. Bedrijfsovername mag dus nooit reden zijn voor ontslag. Dit voorkomt dat de overname wordt ingezet om te reorganiseren. Ontslag moet altijd gebeuren op redelijke grond, zoals disfunctioneren of bedrijfseconomische reden. Als dat de situatie is, behoud je in dat geval je recht op een transitievergoeding.

Heeft een bedrijfsovername invloed op mijn arbeidsvoorwaarden?

Een ander uitgangspunt is dat arbeidsvoorwaarden niet wijzigen bij bedrijfsovername. Je behoudt dus in principe dezelfde arbeidsvoorwaarden als voorheen, tenzij een aanpassing in jouw voordeel is. Je mag dus bijvoorbeeld wel een verhoging van je salaris krijgen na de overgang. In praktijk zullen niet veel mensen hier bezwaar tegen hebben.

Onder de arbeidsvoorwaarden die gelijk blijven kun je denken aan:

Let op: als sprake is van een cao, kan die bij het aflopen daarvan worden aangepast of niet meer gelden. Dit kan uiteindelijk wel veranderingen met zich meebrengen.

Uiteindelijk gebeurt het vaak dat het arbeidsvoorwaardenpakket voor alle werknemers gelijkgetrokken wordt. Dit heet harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden.

Tot slot kan de overnemende partij niet altijd alle voorwaarden garanderen. Kreeg je bijvoorbeeld korting op producten die de nieuwe werkgever heeft? Dan is er een kans dat die korting niet meer geldt.

Wat betekent een overname voor mijn werkzaamheden?

Een overname is geen reden om je werkzaamheden ingrijpend te veranderen. Bepaalde zaken kunnen echter wel veranderen:

 • IT- systemen
  Het overgenomen bedrijf kan overstappen op software die het andere bedrijf gebruikt.
 • Bedrijfsprocessen
  Processen zoals productie of verkoop kunnen worden samengevoegd met die van het nieuwe bedrijf.
 • Bedrijfsstrategie
  De nieuwe eigenaar kan zich na de overname bijvoorbeeld meer focussen op andere doelgroepen.

Moet ik op een andere locatie werken?

Je nieuwe werkgever mag je standplaats wijzigen zolang dat passend is en (dus) binnen een redelijke reisafstand. Dat mag namelijk ook als er geen bedrijfsovername is. Dit valt vaak onder het instructierecht van een werkgever. Is je standplaats een arbeidsvoorwaarde die is afgesproken? Dan moet de werkgever een belangenafweging maken. Wat is het nut voor het bedrijf van de wijziging en wat zijn de nadelen voor werknemer?

Tips voor medewerkers bij bedrijfsovername

Verzamel belangrijke documenten
Verzamel informatie over je arbeidscontract en arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij ook aan beoordelingen, aanvullende afspraken, relevante nieuwsbrieven of intranetpagina’s en informatie over eventuele eerdere bedrijfsveranderingen.
Leg een dossier aan
Bewaar e-mails, gespreksverslagen en andere correspondentie over de overname. Zo kun je hier bij misverstanden of onduidelijkheden altijd op terugvallen.
Blijf in gesprek
Blijf praten met management of HR over de overname. Deel je vragen en zorgen met de OR, als die er is. Houd contact met collega's. Zowel directe collega’s als collega’s van andere afdelingen. Een goed netwerk is waardevol tijdens veranderingen. Door informatie en ervaringen te delen, ben je straks beter voorbereid.
Leer het overnemende bedrijf kennen
Zoek alvast informatie over het overnemende bedrijf. Als je al weet wat de bedrijfscultuur en gedeelde waarden zijn, wordt de verandering straks gemakkelijker.
Omarm verandering
Sta open voor veranderingen en stel je flexibel op. Overnames brengen vaak wijzigingen met zich mee. Als je hierop voorbereid bent, wordt de overstap minder groot.
Win juridisch advies in
Schakel de hulp in van een jurist als je twijfelt over je rechten of de gevolgen van de bedrijfsovername.

Juridisch advies over bedrijfsovername nodig?

Heb je een rechtsbijstandverzekering en krijg je te maken met een bedrijfsovername? Neem dan contact op voor advies over jouw situatie. Wij staan voor je klaar. Wij kunnen onder andere ondersteunen bij:

 • Beoordelen van je arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden bij een overname.
 • Onderhandelen bij een wijziging van je arbeidsvoorwaarden.
 • Begeleiding bij een ontslag of andere nadelige gevolgen van de overname