Opbouw min-uren: rechten en plichten van de werknemer

Werknemers in branches zoals zorg of horeca krijgen weleens te maken met min-uren. Je werkt dan minder uren dan je van tevoren had afgesproken. Lees in dit artikel wat je rechten en plichten zijn als je min-uren opbouwt.

Voorbeeld

U heeft een arbeidsovereenkomst met een gemiddelde arbeidsduur van 24 uur per week. Het gaat slecht met het bedrijf waar u werkt en daardoor werkt u nog maar 15 uur per week. U krijgt wel uw volledige loon doorbetaald. Zo bouwt u per week 9 min-uren op. U wilt weten wat uw rechten en plichten zijn met betrekking tot de min-uren.

Wat zijn min-uren?

In de wet is geen definitie opgenomen van min-uren. In veel cao’s of arbeidsovereenkomsten is wel iets over min-uren geregeld. Meestal is schriftelijk afgesproken wat de gemiddelde arbeidsduur van een werknemer per week of per jaar is. Als de werknemer deze afgesproken uren niet kan werken, bouwt de werknemer min-uren op. Bij het opbouwen van min-uren ontvangt de werknemer in beginsel volledig loon. De werknemer moet de niet-gewerkte uren dan vaak op een later moment inhalen.

Regels min-uren

Om te bepalen welke regels over min-uren gelden, moet u de arbeidsovereenkomst of cao controleren. Vooral in cao’s is vaak afgesproken wat de regels over min-uren zijn. In veel cao’s staat dat opgebouwde min-uren binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar moeten worden ingehaald. Als dit niet gebeurt, komen de min-uren na deze periode te vervallen. Daarnaast is vaak ook afgesproken of en wanneer de werknemer openstaande min-uren bij het einde van het dienstverband moet terugbetalen. Min-uren mogen niet zomaar ingehouden worden als een werknemer een ‘vast’ aantal uren per week heeft. Dit speelt vooral bij werknemers met een ‘gemiddeld’ aantal werk-uren per week volgens hun arbeidsovereenkomst of cao. Of wanneer de werknemer zelf niet alle uren beschikbaar was en daardoor min-uren opbouwde.

Inhalen van min-uren

Als de werkgever tijdelijk niet voldoende werk heeft, komt dit in principe voor rekening en risico van de werkgever. De werkgever betaalt dan ook het loon over de niet-gewerkte uren door. Vervolgens wordt gekeken of de uren op een later moment kunnen worden ingehaald. Als de werknemer (meerdere keren) een redelijk verzoek om de uren in te halen zonder goede reden weigert, kan dit gevolgen hebben. Als de werkgever kan aantonen dat de werknemer niet beschikbaar was om de min-uren in te halen, kunnen de min-uren voor rekening van de werknemer komen. Het is dan mogelijk dat de werknemer de openstaande min-uren aan het einde van het dienstverband dan (deels) moet terugbetalen.