Uw privacy

1. Wie verwerkt mijn gegevens?

Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) is onderdeel van Achmea, maar juridisch zelfstandig. SAR geeft juridische hulp aan klanten die daarvoor verzekerd zijn bij Achmea. SAR helpt klanten met een rechtsbijstandverzekering bij de volgende merken van Achmea:

 • Centraal Beheer
 • Interpolis
 • FBTO
 • Avéro Achmea
 • InShared

Achmea B.V. is voor alle onderdelen van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Waarvoor gebruikt SAR mijn gegevens?

SAR gebruikt uw gegevens voor het geven van juridische hulp vanuit de rechtsbijstandverzekering. Daaronder vallen de volgende activiteiten:

 • het geven van juridische hulp
 • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening
 • het gebruik en de verbetering van onze website
 • het behandelen van klachten
 • het onderzoeken van fraude
 • het voldoen aan wet- en regelgeving
 • meewerken aan een veilige en betrouwbare financiële sector

3. Van wie ontvangt SAR mijn gegevens?

SAR ontvangt de basisgegevens over uw rechtsbijstandverzekering van uw verzekeraar. Deze basisgegevens zijn de naam en adresgegevens van de verzekeringnemer en de onderdelen waarvoor u verzekerd bent. Alle informatie voor het geven van juridische hulp ontvangen we van u of vraagt SAR met uw toestemming op bij andere partijen die daarover beschikken.

4.Welke gegevens verwerkt SAR?

SAR verwerkt in een rechtshulpdossier alle informatie die nodig is om u juridisch te helpen bij uw zaak. Soms vragen wij u om gegevens die SAR niet zelf van u nodig heeft, maar die andere partijen vereisen voordat ze hun medewerking verlenen. Bijvoorbeeld een kopie van een geldig identiteitsbewijs voor het opvragen van medische gegevens.

Afhankelijk van de zaak gaat het naast normale persoonsgegevens om bijzondere persoonsgegevens van vertrouwelijke of gevoelige aard. Hiertoe behoren ook medische en strafrechtelijke gegevens.

Wanneer u communiceert met onze geautomatiseerde chatbot en/of een medewerker van SAR via de chat-functionaliteit, verwerken wij de door u verstrekte gegevens om uw vraag, klacht of overige reactie(s) te beantwoorden. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw naam, e-mailadres en eventuele andere relevante gegevens.  

5. Welke cookies gebruikt SAR?

De website van SAR gebruikt cookies. Meer informatie hierover leest u in ons cookie statement.

6. Geeft SAR mijn gegevens door aan anderen?

SAR deelt in uw belang en met uw toestemming gegevens met anderen. Tijdens de behandeling van uw zaak overlegt uw jurist hierover met u en vraagt om uw toestemming.

Wij horen graag of u tevreden bent over onze dienstverlening. Daarvoor maken wij gebruik van een gespecialiseerd bureau. Na de afronding van uw zaak geven wij uw naam en e-mailadres door aan dit bureau. Uw gegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen en worden na het onderzoek verwijderd.

7. Deelt SAR mijn gegevens met onderdelen van Achmea?

Het geven van juridische hulp is een vertrouwelijke zaak tussen u en SAR. SAR deelt geen inhoudelijke informatie binnen Achmea over de juridische hulp aan u. SAR deelt deze informatie wel op uw verzoek. U moet ons daarvoor dan machtigen.

SAR geeft juridische hulp aan u namens uw verzekeraar. Wij geven alleen algemene informatie over uw verzoek om juridische hulp aan uw verzekeraar, namelijk dat u een zaak bij SAR heeft gemeld en binnen welk rechtsgebied uw zaak valt.

8. Hoe lang bewaart SAR mijn gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet.

Daarna verwijderen wij uw gegevens.

Of wij maken uw gegevens anoniem. Wij verwijderen dan alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons bij het verbeteren van onze dienstverlening.

9. Zijn mijn gegevens veilig bij SAR?

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. Wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers krijgen duidelijke instructies hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

Met medische persoonsgegevens gaan we extra zorgvuldig om. De inzage is beperkt tot de medewerkers die direct bij uw zaak betrokken zijn:

 • uw jurist
 • de vervanger van uw jurist
 • de medisch adviseur

Constateert u ondanks al onze inspanningen toch kwetsbaarheden op onze website? Lees hier over hoe u deze kwetsbaarheden kunt melden.

10. Kan ik inzien welke gegevens SAR over mij verwerkt?

U mag inzien welke persoonsgegevens SAR van u gebruikt. Als u daarom vraagt sturen wij u deze gegevens toe.

11. Kan ik persoonsgegevens laten corrigeren of verwijderen?

Wij werken graag met juiste en actuele gegevens. Als de gegevens die wij van u gebruiken niet juist zijn kunt u ons verzoeken deze gegevens te corrigeren.

U mag ons ook vragen om uw gegevens te verwijderen. Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan de wet te houden.

12. Hoe doe ik een verzoek om inzage?

Voor een lopende zaak waarin u op dit moment rechtshulp krijgt van een jurist van Achmea Rechtsbijstand kunt u om inzage of correctie vragen aan uw jurist.

Als u geen lopende zaak heeft of geen klant meer bent van Achmea kunt een verzoek doen via mail of brief. Wilt u dan een kopie toevoegen van uw identiteitsbewijs, bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs. Wilt u daarop uw foto en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken? Wij hebben uw foto en BSN nummer niet nodig. Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.

Stuur uw mail naar:
compliance@achmearechtsbijstand.nl

Stuur uw brief naar:

Stichting Achmea Rechtsbijstand
t.a.v. Inzageverzoek Compliance
Postbus 4116
7320AC Apeldoorn

13. Wat als ik het niet eens ben met het antwoord van SAR?

Als u het niet eens bent met de behandeling van uw verzoek over gegevensverwerking door SAR, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea.

Stuur uw mail naar:

privacymanager@achmea.nl

Stuur uw brief naar:

Achmea B.V.
t.a.v. de Privacymanager Risk & Compliance
Postbus 866
3700AW Zeist

Komt u er samen met Achmea niet uit, dan kunt u een klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.