Slechte beoordeling op je werk, dit kun je doen

Als je ooit een slechte beoordeling hebt gekregen op je werk, dan weet je hoe vervelend en stressvol dat kan zijn. Een slechte beoordeling kan gevolgen hebben voor je salaris, carrière en welzijn. Gelukkig hoeft het niet het einde van de wereld te zijn. Daarnaast kun je bepaalde stappen nemen om in ieder geval jouw standpunt kenbaar te maken. Lees verder en ontdek hoe je kunt omgaan met een slechte beoordeling.

Voorbeeld

Je werkt al jaren met plezier als administratief medewerker bij een bank. Tijdens je jaarlijkse beoordelingsgesprek hoor je tot je verbazing dat je dit jaar een ‘onvoldoende’ beoordeling krijgt. Je leidinggevende geeft als reden op dat je te weinig initiatief toonde in vergaderingen en projecten. Dit nieuws komt volledig uit de lucht vallen en je bent het er niet mee eens. Je doet altijd netjes je werk en je hebt niet eerder negatieve feedback gekregen over jouw functioneren. Je vraagt je af wat je kunt doen tegen deze slechte beoordeling.

Wat is een beoordelingsgesprek?

Een beoordelingsgesprek is een gesprek tussen jou en je leidinggevende over je prestaties, resultaten en ontwikkeling in een bepaalde periode. Aan een beoordeling ligt vaak een gevolg vast. Zo kun je afhankelijk van je beoordeling het volgende jaar meer salaris gaan verdienen. Of het opent de deur naar een promotie. Bij een slechte beoordeling kun je dit soort vooruitzichten dus wel eens als sneeuw voor de zon zien verdwijnen. Een beoordelingsgesprek is niet wettelijk verplicht. Wel zijn veel bedrijven eraan gebonden vanuit afspraken in de cao of het eigen bedrijfsreglement.
Tijdens het gesprek geeft de leidinggevende feedback en waardering aan de werknemer. Ze bespreken daarbij zaken als:

  • Sterke en zwakke punten
  • Doelen
  • Acties
  • Eventuele gevolgen voor het salaris
  • Eventuele gevolgen voor de carrière

Waarom krijg ik een beoordelingsgesprek?

Werkgevers voeren beoordelingsgesprekken om de kwaliteit en motivatie van hun personeel te bevorderen. Andere werkgevers gebruiken de beoordeling alleen als feedback en ontwikkelinstrument. Je kunt je leidinggevende of de HR-afdeling vragen hoe de beoordeling wordt gebruikt in jouw organisatie.

Wanneer heb je een beoordelingsgesprek?

Een beoordelingsgesprek vindt meestal 1 keer per jaar plaats. Aan het einde van het jaar of aan het begin van het nieuwe jaar. Maar vaker mag ook. En in sommige organisaties is het gebruikelijk om het beoordelingsgesprek bijvoorbeeld in juli te voeren.

Ik ben het niet eens met mijn beoordeling

Krijg je tijdens het beoordelingsgesprek negatieve feedback waar je het niet mee eens bent? Dan is je eerste reflex waarschijnlijk om er meteen tegenin te gaan. Vaak gebeurt dat dan uit emotie en zeg je daarbij misschien dingen die achteraf niet erg handig waren. Verstandiger is om schriftelijk aan te geven waar je het niet mee eens bent en dit te onderbouwen. Weeg wel zorgvuldig af wat het je waard is. Want het kan misschien wel schade toebrengen aan de goede arbeidsrelatie met je werkgever.

Tip: Blijf feitelijk en objectief. Voorkom verwijten en houd het zo constructief mogelijk.

Het is helemaal niet erg om hier even mee te wachten. Niet te lang natuurlijk, maar 2 weken is een redelijke termijn. Dat toont ook aan dat je de tijd hebt genomen om te reflecteren. Het is raadzaam om jouw reactie bij jouw beoordeling in je personeelsdossier te laten opnemen, ongeacht het resultaat ervan. Zo kun je later altijd aantonen dat je het niet eens was met de beoordeling.

Beoordeling tekenen voor akkoord of gezien

Vaak zal je werkgever je vragen jouw beoordeling te ondertekenen. In principe teken je de stukken dan ‘voor akkoord’. Ben je het niet eens met de beoordeling en heb je al gereageerd of ga je dat nog doen? Dan kun je ook tekenen ‘voor gezien’. Je zegt daarmee: ik heb de beoordeling gelezen, maar ben het er niet mee eens. Let echter wel op: met expliciet tekenen ‘voor gezien’ geef je wel een duidelijk signaal af. Het kan de boel op scherp zetten. Bedenk dus goed wat het betekent voor de relatie met je werkgever en het vervolg van je carrière.

Aanpassen van de beoordeling

Als je werkgever het eens is met jouw standpunt? Mooi! Maar vergeet dan niet ook om de aangepaste beoordeling in jouw personeelsdossier te laten vastleggen. Dit is iets dat wel eens vergeten wordt.

Kan ik ontslagen worden vanwege een slechte beoordeling?

Onze juristen spreken veel mensen die bang zijn dat een slechte beoordeling leidt tot ontslag. Maak je niet meteen zorgen. Een slechte beoordeling is heel vervelend, maar geen geldige reden voor ontslag. Je werkgever moet je eerst de kans geven om je prestaties te verbeteren. Bovendien moet hij je daarbij begeleiden. Als je werkgever je toch wil ontslaan, kan een slecht beoordelingsgesprek wel aanleiding zijn voor een zogeheten disfunctioneringstraject. De werkgever moet dan een goed dossier opbouwen dat aantoont:

  • Dat je tijdig hebt gehoord dat je ongeschikt bent voor je functie;
  • Dat je ongeschiktheid niet komt door ziekte;
  • Dat je niet voldoet aan de redelijke eisen die aan je worden gesteld;
  • Dat je geen andere passende functie binnen de organisatie kunt vervullen;
  • Dat een andere functie ook niet kan na begeleiding of scholing vanuit de werkgever.

Daarnaast moet hij ook de juiste ontslagprocedure volgen en je een redelijke ontslagvergoeding betalen. Er moet dus heel wat gebeuren en voor je daadwerkelijk de deur gewezen wordt.