Ik wil minder uren werken. Heb ik daar recht op?

In dit artikel leest u waar u rekening mee moet houden als u het aantal uren dat u werkt, of de plaats waar u werkt wilt veranderen.

Voorbeeld

U wilt meer vrije tijd. Na wat rekenwerk trekt u de conclusie dat u best kunt rondkomen als u een dag minder zou werken. U weet alleen niet hoe u dit aan uw werkgever moet voorleggen.

De wet Flexibel Werken

Een werknemer kan er om welke reden dan ook behoefte aan hebben om het aantal uren waar zijn werkweek uit bestaat te vermeerderen, te verminderen of de werktijden aan te passen. Of misschien wil hij vanuit huis gaan werken. De Wet flexibel werken bevat regels voor het indienen en beoordelen van zo’n verzoek. De wet geldt voor aanpassingen in de arbeidsduur, de arbeidsplaats en de werktijden.

Voor wie is de Wet flexibel werken?

Niet iedere werknemer of ambtenaar kan een beroep doen op de Wet flexibel werken. Er gelden een aantal voorwaarden:

  • De werknemer of ambtenaar is minimaal een halfjaar in dienst.

  • De werkgever heeft minstens 10 werknemers in dienst. Gaat het om een kleiner bedrijf, dan is de wettelijke regeling niet van toepassing. De werkgever moet dan zelf een regeling opstellen voor dergelijke verzoeken.

  • De werknemer heeft gedurende een jaar geen verzoek voor aanpassing gedaan.

Moet de werkgever altijd instemmen met mijn verzoek?

Als de werknemer aan bovenstaande voorwaarden voldoet, moet de werkgever in principe instemmen met het verzoek om een aanpassing van de arbeidsduur of de werktijd. Tenzij hij zwaarwegende belangen heeft bij het weigeren van het verzoek. Denk bijvoorbeeld aan problemen met het inroosteren van zijn personeel of problemen van financiële aard. De werkgever is vrij om een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats te weigeren. Daarvoor is geen zwaarwegend belang vereist.

Hoe vraagt een werknemer een aanpassing aan?

De werknemer dient de schriftelijke aanvraag -al dan niet aangetekend- minimaal 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum in. In de aanvraag staan in ieder geval de gewenste aanpassingen en de gewenste ingangsdatum. Indien van toepassing staat ook in de aanvraag hoe de uren verspreid worden over de week. 

Vaker dan 1 keer per jaar een aanpassing vragen

Als er sprake is van onvoorziene omstandigheden mag een werknemer vaker dan 1 keer per jaar vragen om aanpassing van de arbeidsduur, werktijd of arbeidsplaats. Van onvoorziene omstandigheden is bijvoorbeeld sprake als een ouder van de werknemer plotseling hulpbehoevend wordt en de werknemer hierdoor tijdelijk minder wil werken. In deze situatie hoeft de aanvraag ook niet tenminste 2 maanden van tevoren te gebeuren. Als een werkgever zwaarwegende redenen heeft, mag een werkgever dit verzoek wel weigeren.

Afwijken van de wet Flexibel werken

Vraagt de werknemer vermeerdering van de arbeidsduur aan of een aanpassing van zijn werktijden of arbeidsplaats? Dan kan van de wet worden afgeweken. Afwijkingen kunnen in de cao opgenomen worden. Maar ook in regelingen van daartoe bevoegde bestuursorganen. Is er geen cao of regeling van toepassing? Dan mogen partijen afwijken als de werkgever daarover schriftelijke afspraken heeft gemaakt met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Reactie op het verzoek tot aanpassing

De werkgever reageert uiterlijk 1 maand voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk op de aanvraag van de werknemer. Krijgt de werknemer geen schriftelijk bericht? Dan stemt de werkgever volgens de wet automatisch in met het verzoek.

Hulp nodig van een jurist?

Rechtsbijstandverzekering bij Interpolis, Centraal Beheer, FBTO of Avéro Achmea? Meld uw zaak. Onze juristen staan voor u klaar.

Geen rechtsbijstandverzekering?

LegalGuard geeft snel juridisch advies voor een vast laag tarief.

Zaak melden
Ga naar LegalGuard