Heb ik recht op loonsverhoging?

Loonsverhoging is voor veel werknemers een belangrijke drijfveer. Het is een beloning voor hard werk en draagt bij aan de professionele groei in je carrière. Daarnaast is het een wapen tegen stijgende inflatie. Groei in salaris is echter niet altijd vanzelfsprekend. Zeker niet als je daar geen goede afspraken over maakt. Lees in dit artikel alles over je recht op loonsverhoging en inflatiecorrectie.

Wat is loonsverhoging?

Loonsverhoging is een structurele verhoging van het salaris van een werknemer. Meestal wordt een stijging van het loon eenmaal per jaar doorgevoerd. Loon kan stijgen om verschillende redenen. Denk hierbij aan promotie, prestaties of bij stijgende kosten van levensonderhoud door inflatie.

Wanneer heb je recht op loonsverhoging?

Dit klinkt misschien teleurstellend, maar er is geen wettelijke verplichting voor werkgevers om loonsverhogingen te geven. Tenzij je anders minder dan het wettelijk minimumloon zou verdienen. Maar in dit artikel gaan we uit van een salaris dat boven het minimum ligt. Dan geldt de verplichting het loon te verhogen alleen als dat is vastgelegd in het arbeidscontract, bedrijfsreglement of cao. Daarin kan bijvoorbeeld staan dat je recht hebt op een jaarlijkse salarisstijging van een bepaald percentage. Het is dus raadzaam om je cao goed te lezen. Zo weet je of en wanneer je recht hebt op loonsverhoging.

Loonsverhoging met cao

In de meeste cao’s staan specifieke bepalingen over loonsverhogingen. Staat hier in je cao iets over vermeld? Dan heb je een zekere mate van voorspelbaarheid over je toekomstige inkomsten. Je weet bijvoorbeeld dat je meer gaat verdienen na een bepaalde periode van dienstverband. Of dat je salaris stijgt na het bereiken van bepaalde doelen. Cao’s zorgen ervoor dat stijgingen op een eerlijke en consistente manier worden toegepast. Dit betekent dat alle werknemers die onder dezelfde cao vallen, dezelfde kansen hebben op loonsverhoging.
Onthoud wel dat elke cao uniek is. Specifieke afspraken over salarissen kunnen dus verschillen.

Loonsverhoging zonder cao

Val je niet onder een cao, maar staat er wel iets in je arbeidsovereenkomst of personeelsreglement over loonsverhoging? Prima. Je werkgever is wettelijk verplicht om deze afspraken na te leven. Dus als je contract bepaalt dat je recht hebt op een loonsverhoging, dan moet je die ook krijgen.
Als er in je arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement niets staat over loonsverhoging, dan hoeft je werkgever je salaris niet te verhogen. Dit betekent echter niet dat je geen loonsverhoging kunt krijgen. Je mag altijd proberen te onderhandelen over je salaris met je werkgever. Onderhandelingsvrijheid geldt namelijk voor iedereen.

Redenen voor loonsverhoging

Je kunt om verschillende redenen meer gaan verdienen. Enkele van de meest voorkomende redenen voor het stijgen van loon staan hier op een rij.

Loonsverhoging met salarisschaal

Een veelvoorkomende manier van loonsverhoging is om deze te baseren op de salarisschaal van de werknemer. Behoorlijk wat werkgevers kennen een functiehuis. Daarin staan de verschillende functies en de daarbij horende loonschalen binnen een organisatie beschreven. Een salarisschaal geeft een bandbreedte weer waarin de salarissen binnen een bepaalde functie of functiegroep liggen. Vaak kun je – meestal jaarlijks – een trede hoger komen in de schaal, als je aan de voorwaarden voldoet. Daarbij gaat het vaak om goed functioneren of het halen van bepaalde vooraf gestelde doelen. Of omdat je standaard een trede stijgt. Je krijgt er dan een vast percentage of bedrag per maand bij.

Loonsverhoging op basis van dienstjaren

Soms krijg je jaarlijks een loonsverhoging vanwege anciënniteit. De stijging in salaris is dan meestal afhankelijk van je functie en het aantal jaren dat je in dienst bent. Anciënniteitsverhoging is vaak geregeld in de cao of het bedrijfsreglement. Bedrijven passen deze verhoging vaak toe om werknemers te belonen voor hun loyaliteit en ervaring. Daarnaast kan anciënniteit ook voor een hele sector gelden. Dan tellen al je dienstjaren in een sector mee, ook als je bij verschillende werkgevers werkte. Je ziet dit bijvoorbeeld vaak in het onderwijs of in de zorg.

Inflatiecorrectie

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat alles duurder wordt. Dit fenomeen heet inflatie. Door inflatie kun je met dezelfde hoeveelheid geld minder kopen. Een werkgever kan in geval van inflatie een zogeheten inflatiecorrectie op het salaris geven. Een verhoging om de stijgende kosten van het levensonderhoud te compenseren dus. Deze loonsverhoging krijg je doorgaans op jaarlijkse basis. Een inflatiecorrectie is echter niet verplicht.

Loonsverhoging door prestatie

Dit zijn verhogingen die worden gegeven op basis van de prestaties van een werknemer. Als je bijvoorbeeld bepaalde doelen of benchmarks haalt, kom je in aanmerking voor een loonsverhoging.

Promotie met loonsverhoging

Als je promotie maakt naar een hogere functie, zit daar vaak een loonsverhoging aan vast. Dit is een beloning voor de toegenomen verantwoordelijkheden en benodigde vaardigheden.

Marktaanpassingen

Soms voert een werkgever een loonsverhoging door als de marktwaarde van een bepaalde functie stijgt. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij veranderingen in een bedrijfstak, zoals een sterke toename van de vraag naar bepaalde vaardigheden. Dit noemen we ook wel een arbeidsmarkttoeslag.

Hoe vraag je om loonsverhoging?

Vragen om een loonsverhoging kan spannend zijn. Zeker als je hierover geen afspraken hebt vastgelegd, is de uitkomst immers erg onzeker. In de meeste bedrijven is het gebruikelijk om eenmaal per jaar een evaluatiegesprek of beoordelingsgesprek met elkaar te voeren. Dit is in de meeste gevallen ook het meest geschikte moment om over een verhoging van het loon te praten.
Hierbij enkele tips om het gesprek over loonsverhoging aan te gaan:

  1. Zorg dat je goed voorbereid bent.
  2. Benadruk je eigen prestaties en bijdragen aan het bedrijf.
  3. Doe een redelijk en onderbouwd verzoek.

Wat als je geen loonsverhoging krijgt?

Als je geen loonsverhoging krijgt, is dat misschien frustrerend. Houd het gesprek met je werkgever wel constructief. Vraag om feedback en probeer te begrijpen waarom je niet meer salaris krijgt. Probeer duidelijke afspraken te maken over de voorwaarden om later wél in loon te stijgen. Tot slot kan dit bericht natuurlijk ook motivatie zijn om je opties te verkennen. Zoals het zoeken naar ander werk, bij een andere werkgever bijvoorbeeld. Of je te oriënteren op mogelijkheden om je professioneel verder te ontwikkelen, zoals het volgen van een opleiding.

Onterecht geen loonsverhoging? Wij helpen!

Heb je een rechtsbijstandverzekering en komt jouw werkgever de afspraken over loonsverhoging niet na? Of hebben jullie en verschil van mening over jouw salaris? Onze juristen staan klaar om je te helpen. Meld je zaak hier.

Meteen inzicht in jouw situatie?

vrouw werkt vanuit gemakkelijke stoel op de laptop

Met onze online juridische adviestools over Werken, weet je meteen waar je aan toe bent.

Krijg online advies
vrouw werkt vanuit gemakkelijke stoel op de laptop