Hulp bij problemen met een online aankoop

Uw vraagbaak bij problemen rondom een online productaankoop

Als u iets online koopt, dan mag u er vanuit gaan dat het product voldoet aan redelijke eisen. Wat die eisen zijn wordt niet alleen bepaald door wat we verstaan onder "normaal gebruik" en de productbeschrijving. Ook de prijs en eventuele mededelingen en toezeggingen van de webshop over het product dragen bij aan wat u ervan mag verwachten. Koopt u bijvoorbeeld een televisie, dan mag u er vanuit gaan dat deze niet al na een jaar kapot gaat. U moet dan wel kunnen bewijzen dat de TV kapot is en dat de oorzaak niet bij uzelf ligt. 

Ondanks de uitgebreide regelgeving is het consumentenrecht voor veel consumenten niet altijd even duidelijk. Men denkt soms meer of juist minder rechten te hebben dan in werkelijkheid het geval is. Als consument uw recht halen is dan ook niet altijd even gemakkelijk. Zeker niet als de verkopende partij u onvoldoende wijst op uw rechten en plichten.

Met de juiste informatie geeft u uzelf een voorsprong in het halen van uw recht. Daarom ontwikkelden wij juridische themapagina's met tal van antwoorden op verschillende juridische vragen. Ook verwijzen wij u in deze themapagina's naar onze andere handige tools, zoals voorbeeldbrieven. 

Heeft u zelf problemen met een online consumentenkoop en komt u er niet uit?

Klik hieronder op de situatie die uw probleem bij een online productaankoop het beste omschrijft en ontdek wat u zelf kunt doen om tot een oplossing te komen.