Welke invloed heeft corona op mijn letselschadezaak?

De coronacrisis heeft invloed op ons allemaal en helaas ook op de afhandeling van uw letselschade. In dit artikel leest u welke invloed de maatregelen rondom het coronavirus kunnen hebben op de afhandeling van uw letselschade. Zo weet u als slachtoffer wat u kunt verwachten.

Voorbeeld

U heeft helaas een verkeersongeval gehad, met schade aan uw auto en letsel tot gevolg. De andere partij blijkt schuldig te zijn aan het ongeval en is daarmee aansprakelijk voor uw schade. Door de maatregelen rondom het coronavirus duurt de afhandeling van uw schade nu langer.

Experts werken door corona vooral op afstand

Had u een verkeersongeval waar u schade heeft geleden? Dan komt er in sommige gevallen een expert kijken naar het beschadigde vervoersmiddel, zoals uw auto of fiets. Vanwege de maatregelen rondom corona proberen de experts om zoveel mogelijk expertises op afstand uit te voeren. De garage of fietsenzaak bij u in de buurt kan bijvoorbeeld videobellen met de expert. Soms is het nodig dat de expert toch zelf langs gaat om de schade goed te kunnen beoordelen.

Belangenbehartigers werken door corona vooral op afstand

Een belangenbehartiger helpt u bij het vaststellen van uw schade en legt contact met de tegenpartij namens u. Soms kwam een belangenbehartiger bij u thuis om de situatie te bespreken. Of sprak u samen op kantoor af om de situatie in persoon te bespreken. Onze juristen proberen tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk op afstand contact met u te hebben. Zo loopt u geen onnodig gezondheidsrisico.

Door corona langer wachten op de juiste zorg

Door de coronamaatregelen is het nu minder makkelijk om een bezoek te brengen aan de (huis)arts. Ook kunt u vanwege corona niet zomaar in het ziekenhuis of bij uw fysiotherapeut terecht. Misschien heeft u daardoor langer klachten. Of duurt het misschien langer voordat er duidelijkheid is over uw klachten. Het afronden van uw letselschadezaak kan daardoor vertraging oplopen.

Drukte bij verzekeraars door corona

De meeste letselschadezaken worden afgehandeld samen met de verzekeraar van uw tegenpartij. We merken dat verzekeraars het in deze coronacrisis erg druk hebben en (soms) minder goed bereikbaar zijn. Sommige verzekeraars waren niet voorbereid op de maatregelen die zij door het coronavirus moesten nemen. Het kost hen tijd om alle processen aan te passen en soepel te laten verlopen. Daarnaast is er vanwege de uitbraak van het coronavirus soms minder personeel beschikbaar, bijvoorbeeld omdat werknemers ziek zijn.

Rechtbanken zijn minder goed bereikbaar

We proberen een gang naar de rechter als dat kan te voorkomen. Toch is soms het oordeel van een rechter nodig om een goede oplossing te bereiken. Ook de Rechtspraak heeft haar werkwijze moeten aanpassen door het coronavirus. De rechtbanken werken zoveel mogelijk op afstand door, maar dit is niet voor iedere zaak mogelijk. Ook kunnen de rechtbanken minder zaken behandelen dan voor de uitbraak van het coronavirus. Het kan daarom voorkomen dat u langer moet wachten op het oordeel van een rechter.

Wat als uw tegenpartij overlijdt door het coronavirus?

Als de tegenpartij verzekerd was voor de situatie, dan kunt u in de meeste gevallen nog aanspraak maken op de verzekering van de tegenpartij. Was er geen verzekering? Dan kunt u aanspraak maken op de erfenis van de overleden tegenpartij. Uw schadevergoeding kan dan van de erfenis betaald worden. Is de erfenis niet voldoende om u te betalen? Dan kunt u soms de erfgenamen van uw tegenpartij aanspreken. Dit geldt niet als de erfgenamen de erfenis niet hebben aanvaard.

Wat als u zelf overlijdt door het coronavirus?

Na uw overlijden nemen uw erfgenamen de vordering op de tegenpartij automatisch over. Uw erfgenamen kunnen besluiten om een zaak te starten richting uw tegenpartij. Het geld komt dan in uw erfenisboedel terecht en wordt verdeeld over uw erfgenamen. Voor smartengeld is een andere regeling. Uw erfgenamen kunnen alleen een smartengeldvergoeding vorderen van uw tegenpartij als u de tegenpartij zelf aansprakelijk hebt gesteld voordat u overleed. Overlijdt u voordat u de tegenpartij aansprakelijk hebt gesteld? Dan kunnen uw erfgenamen geen smartengeldvergoeding vorderen van uw tegenpartij.