Wanneer heb ik recht op een vergoeding van affectieschade?

In dit artikel leest u wanneer u recht hebt op een vergoeding van affectieschade.

Voorbeeld

Door een verkeersongeval is uw partner deels verlamd geraakt. Dit heeft natuurlijk veel impact op zijn of haar leven. Maar ook op uw leven. U vraagt zich af of u recht hebt op een vergoeding van affectieschade.

Naasten en nabestaanden van slachtoffers hebben ook recht op smartengeld

Met de Wet Affectieschade kunnen naasten en nabestaanden van slachtoffers van een ongeval, een medische fout of een geweldsmisdrijf aanspraak maken op smartengeld

Smartengeld
Immateriële schadevergoeding is schadevergoeding omdat u ergens lichamelijk of persoonlijk door bent aangetast en niet omdat u financiële schade lijdt. Dit wordt ook wel smartengeld genoemd.

. Voor 1 januari 2019 kon alleen het slachtoffer zelf aanspraak maken op deze vergoeding. De vergoeding is een vergoeding voor het verdriet dat een naaste of nabestaande heeft.

Wie heeft recht op een vergoeding van affectieschade?

De volgende personen hebben recht op deze vergoeding:

  • De echtgenoot en geregistreerd partner van het slachtoffer

  • De samenwonende partner van het slachtoffer

  • Minderjarige kinderen van het slachtoffer en ouders van minderjarige kinderen

  • Meerderjarige kinderen van het slachtoffer en de ouders van deze meerderjarige kinderen

  • Pleegkinderen en de ouders van pleegkinderen

  • De persoon die binnen een gezin de zorg voor het slachtoffer heeft

  • Overige hechte relaties, zoals bijvoorbeeld bij een lange LAT-relatie

Wanneer heeft iemand recht op een vergoeding?

Als naaste of nabestaande van het slachtoffer heeft u alleen recht op een vergoeding wanneer het slachtoffer is overleden of een ernstig en blijvend letsel heeft opgelopen. Bijvoorbeeld een dwarslaesie of ernstig hersenletsel, waardoor het slachtoffer afhankelijk is geworden van anderen. Ook wordt bekeken welke invloed het letsel heeft op het leven van de naaste of nabestaande.

Iemand anders moet aansprakelijk zijn voor het letsel. Heeft het slachtoffer een dwarslaesie gekregen na een auto-ongeluk en was dit niet de schuld van iemand anders, dan is er geen recht op smartengeld. Er is dan namelijk niemand op wie dit smartengeld verhaald kan worden.

Op welk bedrag aan schadevergoeding heeft u recht?

De vergoeding van affectieschade is een vast bedrag. Het gaat om bedragen tussen de € 12.500,- en maximaal € 20.000,-. De exacte hoogte is afhankelijk van de oorzaak van het letsel, uw relatie met het slachtoffer en of het slachtoffer is overleden of niet.

Wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding?

vrouw met bril achter laptop

Neem dan contact op met een gespecialiseerd jurist letselschade.

zaak melden
vrouw met bril achter laptop