Ik ben aangereden door een onbekende dader en heb letsel

U leest in dit artikel wat u kunt doen als u letsel heeft door een verkeersongeval. U wilt dat uw letselschade wordt vergoed, maar de dader is onbekend.

Voorbeeld

U bent aangereden door een automobilist en bent daarbij helaas ook gewond geraakt. De dader rijdt door en u heeft niet zijn kenteken kunnen noteren. U wilt wel dat de dader uw letselschade vergoedt. Wat kunt u doen?

Wat u zelf kunt doen bij letselschade veroorzaakt door een onbekende

Een ongeval is uiteraard heel vervelend en het belangrijkste is dat u uw letsel goed laat onderzoeken en dat u verzorgd wordt. U kunt daarna zelf deze acties ondernemen:

 1. Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij
  Vertel uw verzekeraar over het ongeval. Uw verzekeraar kan u advies geven over uw situatie. Ook kan uw verzekeraar u helpen bij het doen van een melding bij de Stichting Waarborgfonds voor Motorverkeer. Dit Waarborgfonds is ervoor als u te maken heeft met een onbekende dader.

 2. Doe aangifte bij de politie
  Doe direct aangifte bij de politie. Dat kan zowel online als telefonisch. Aangifte doen is belangrijk als u het Waarborgfonds Motorverkeer vraagt om uw schade te vergoeden.

 3. Zorg voor bewijs
  Noteer gegevens van omstanders. Iedereen die in de buurt was, kan een belangrijke getuige zijn. Was u tijdens het ongeval alleen? Dan is het verstandig om na te gaan of er camera’s zijn. Wacht hier niet te lang mee, er is een kans dat de beelden worden gewist. Zijn er onderdelen achtergebleven op de plaats van het ongeval? Bijvoorbeeld van een auto of motor? Of zijn er bandensporen? Dan is het ook belangrijk dat dit bewijs wordt veiliggesteld. Maak bijvoorbeeld foto’s of vraag iemand om dat te doen.

 4. Houd uw kosten bij
  Veel kosten kunnen vergoed worden. U kunt hierbij denken aan kosten voor:

  • Medische behandeling

  • Reiskosten

  • Huishoudelijke hulp

  • Verlies van arbeidsvermogen omdat u (tijdelijk) niet of minder kan werken

  • Smartengeld (voor geleden pijn en/of gemiste levensvreugde)

Sommige kosten komen direct voor vergoeding in aanmerking, andere kosten komen later voor vergoeding in aanmerking. Bijvoorbeeld kosten door het verlies van arbeidsvermogen worden bepaald als er meer bekend is over uw herstel. In sommige gevallen wil het Waarborgfonds Motorverkeer voorschotten geven op gemaakte kosten.

Wanneer kunt u aan het waarborgfonds een vergoeding vragen?

U kunt het Waarborgfonds om een vergoeding vragen als de schade veroorzaakt is door de bestuurder van een motorvoertuig. Bent u aangereden door een fietser? Helaas kunt u dan geen vergoeding vragen aan het Waarborgfonds. Het Waarborgfonds vergoedt de materiele schade en de letselschade. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet u de eerdergenoemde stappen hebben ondernomen. Meer informatie over het Waarborgfonds Motorverkeer kunt u vinden op de website van het Waarborgfonds Motorverkeer.