Vijltje afgebroken tijdens een wortelkanaalbehandeling. Is de tandarts verantwoordelijk?

Een vijltje wordt tijdens een wortelkanaalbehandeling gebruikt om de kanalen breder te maken. Een tandarts kan een breed wortelkanaal makkelijker ontsmetten en vullen. Soms komt het voor dat een van deze vijltjes afbreekt. Is de tandarts dan verantwoordelijk voor uw schade?

Voorbeeld

U laat een wortelkanaalbehandeling uitvoeren bij uw eigen tandarts. Tijdens de behandeling breekt een van de vijltjes af. De tandarts rond de wortelkanaalbehandeling af en brengt u achteraf op de hoogte. Volgens de tandarts is er geen noodzaak om het vijltje te verwijderen. U besluit om het vijltje toch te laten verwijderen door een endodontoloog (gespecialiseerd tandarts). De kosten van de endodontoloog wilt u verhalen op uw eigen tandarts.

In veel gevallen kan een achtergebleven vijltje geen kwaad

De eerste reactie van de meeste patiënten is dat zij het vijltje willen laten verwijderen. Dit is niet altijd de juiste beslissing. Als een wortelkanaalbehandeling succesvol is afgerond en u geen (pijn)klachten heeft na de behandeling, dan is er vaak geen noodzaak om het vijltje te laten verwijderen. Het verwijderen van het vijltje brengt risico’s met zich mee en is daarom niet altijd aan te raden. Hebt u wel (pijn)klachten na een behandeling? Dan is het raadzaam om een (andere) tandarts om zijn mening te vragen.

Een tandarts moet handelen als een goed zorgverlener

Een arts is aansprakelijk voor een medische fout. Er is sprake van een medische fout als:

  1. De arts niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend arts verwacht mag worden, en

  2. De patiënt (gezondheids)schade oploopt

Een complicatie is geen medische fout

Een uitzondering op een medische fout is een complicatie. Een complicatie is een onbedoelde en ongewenste gebeurtenis na een medische behandeling. Een afgebroken vijltje is een regelmatig voorkomende complicatie tijdens een wortelkanaalbehandeling. Dit betekent dat een afgebroken vijltje niet als medische fout gezien wordt. De tandarts is daarom niet verantwoordelijk voor uw (letsel)schade.

Soms is de tandarts wel verantwoordelijk

Een afgebroken vijltje is doorgaans geen medische fout. Soms zijn er bijzondere omstandigheden waardoor er wel sprake is van een medische fout. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin de tandarts aantoonbaar onzorgvuldig heeft gehandeld, waardoor de kans op het afbreken van het vijltje veel groter was dan normaal. Of als de tandarts u niet op de hoogte brengt van een afgebroken vijltje terwijl er een vervolgbehandeling noodzakelijk is.

Ga in gesprek met uw tandarts

Als u denkt dat er in uw situatie sprake is van een medische fout, ga dan in gesprek met uw tandarts over de situatie. Vraag eventueel (samen) het oordeel van een andere tandarts. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u besluiten om een klacht in te dienen bij de tandarts. Of u kunt de tandarts aansprakelijk stellen. In een aangetekende brief legt u de tandarts uit wanneer u bent behandeld en wat er volgens u is misgegaan. Ook stuurt u bewijs mee waaruit blijkt dat er sprake is van een medische fout. Daarna geeft u de tandarts de tijd om uw dossier (nogmaals) te bekijken en op uw brief te reageren.

Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op

vrouw met bril achter laptop

Denkt u dat er sprake is van een medische fout en komt de tandarts niet met een oplossing? Neem dan contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar. Bent u verzekerd bij Centraal Beheer, Interpolis, Avero of FBTO? Dan helpen de juristen van Achmea Rechtsbijstand u graag verder.


Zaak melden
vrouw met bril achter laptop