Klachten door eikenprocessierups: is de gemeente aansprakelijk?

In de zomer kan de eikenprocessierups overlast geven. De brandharen van deze rups kunnen voor vervelende klachten zorgen, zoals hevige jeuk. Wat moet u doen als u klachten heeft gekregen door de brandharen van de eikenprocessierups? Kunt u iemand anders aansprakelijk stellen voor uw klachten?

Voorbeeld

U woont in een woonwijk waar meerdere eikenbomen rondom het speelveldje bij uw woning staan. In de zomer krijgt u plotseling veel jeuk. Daardoor kunt u enkele dagen niet werken. Volgens uw huisarts worden uw klachten veroorzaakt door de brandharen van de eikenprocessierups. Is het mogelijk om de gemeente aansprakelijk te stellen voor uw schade?

De zorgplicht van de gemeente

De gemeente moet voorzorgsmaatregelen nemen om gevaar voor de volksgezondheid te voorkomen. Is het nemen van voorzorgsmaatregelen niet mogelijk of heel lastig? Dan hoeft de gemeente geen maatregelen te nemen. De gemeente moet dan wel voldoende waarschuwen voor het gevaar.

Voldoende inspanningen van de gemeente

De gemeente moet maatregelen treffen om overlast door de eikenprocessierups te voorkomen. Die maatregelen hoeven echter niet per definitie de overlast volledig te voorkomen. Het is voldoende dat de gemeente redelijke inspanningen levert om de overlast te verminderen. Heeft de gemeente haar best gedaan om overlast te voorkomen? Dan is de gemeente niet aansprakelijk.

Wanneer heeft de gemeente voldoende inspanningen geleverd?

De gemeente mag zelf bepalen welke maatregelen zij neemt. Het is lastig om te zeggen wanneer een gemeente voldoende haar best heeft gedaan. Dat hangt af van de situatie. Heeft de gemeente het advies van een professioneel bedrijf opgevolgd, dan is de gemeente waarschijnlijk niet aansprakelijk. Als de gemeente helemaal niets heeft gedaan, is de kans groot dat de gemeente wel aansprakelijk is.

Wist de gemeente van de overlast?

Misschien heeft u al eerder overlast ervaren van de eikenprocessierups en heeft u hierover geklaagd bij de gemeente. Als de gemeente op de hoogte was van de overlast en geen maatregelen heeft genomen terwijl dit wel had gekund, is de gemeente mogelijk aansprakelijk voor uw schade. In sommige gevallen is het nemen van maatregelen echter niet mogelijk, omdat de eikenprocessierups maar op bepaalde momenten bestreden kan worden. Als de gemeente maatregelen wilde nemen maar dit (nog) niet kon, is de gemeente niet aansprakelijk.

Wat kan ik doen bij overlast door de eikenprocessierups?

Meld de overlast bij uw gemeente. Vraag de gemeente om maatregelen te nemen. Soms kunt u ook een vergoeding van uw schade aan de gemeente vragen. Als u er samen met de gemeente niet uitkomt, kunt u contact opnemen met een jurist om de mogelijkheden te bespreken.

Bewijs dat uw klachten door de eikenprocessierups komen

Veelvoorkomende klachten zoals jeuk en blaasjes kunnen ook andere oorzaken hebben. Laat daarom door uw (huis)arts vaststellen dat uw klachten komen door de eikenprocessierups.

Soms is een ander verantwoordelijk

De gemeente is alleen verantwoordelijk voor overlast veroorzaakt door haar eigen bomen. Soms is iemand anders eigenaar van de boom, bijvoorbeeld als de boom in een tuin staat. In dat geval kunt u de gemeente niet vragen om een oplossing of schadevergoeding. U kunt dit wel aan de eigenaar van de boom vragen.