Arts aansprakelijk stellen voor een medische fout

Is er volgens u een fout gemaakt tijdens een behandeling of operatie, heeft uw arts de juiste diagnose gemist of heeft hij of zij u vooraf niet voldoende geïnformeerd over de behandeling of operatie? Mogelijk is er dan sprake van een zogenaamde ‘medische fout’. In dit artikel leest u meer over uw juridische mogelijkheden.

Een medisch adviseur moet uw zaak onderzoeken

Een jurist en een medisch adviseur kunnen voor u onderzoeken of er een medische fout is gemaakt. Daar is namelijk niet zonder meer sprake van als het resultaat van de behandeling anders is dan u had verwacht. Uw jurist zal medische informatie opvragen bij uw medisch behandelaar(s). Daarna beoordeelt hij of er volgens hem sprake is van een medische fout. Alleen als de medisch adviseur vindt dat er een medische fout is gemaakt, kan een gespecialiseerd letselschadejurist de arts aansprakelijk stellen.

Een arts is niet altijd aansprakelijk

Is een behandeling niet verlopen zoals u had verwacht? Dan houdt dit niet meteen in dat er een medische fout is gemaakt. Een arts is niet aansprakelijk voor de normale risico’s van medische handelingen als hij volgens de professionele standaard handelt. Bij medische behandelingen kunnen immers complicaties optreden. 

Een arts is alleen aansprakelijk bij een verwijtbare beroepsfout

Gekeken wordt of de arts zorgvuldig heeft gehandeld zoals u dat van een redelijk bekwaam en redelijk handelend arts mag verwachten. Bij een verwijtbare beroepsfout kunt u denken aan het onzorgvuldig uitvoeren van een operatie of behandeling waarbij interne regels, richtlijn en protocollen niet zijn nageleefd. Daarnaast kan een arts verkeerde medicatie hebben toegediend, een juiste diagnose gemist hebben of u niet goed geïnformeerd hebben voorafgaand aan de behandeling of operatie.

Soms is een aanvullend medisch deskundigenbericht nodig

Blijkt uit de informatie van de artsen niet duidelijk genoeg of er wel of niet een medische fout gemaakt is? Dan is een aanvullend deskundigenbericht nodig.

Letselschade verhalen

Als de verzekeraar van de arts of het ziekenhuis aansprakelijkheid erkent, dan kunt u uw letselschade verhalen. Een gespecialiseerd letselschadejurist helpt u bij het verhalen van de materiële en immateriële geleden en toekomstige schade. U kunt hierbij onder andere denken aan extra medische kosten, reiskosten, gemiste inkomsten of hulp door derden (bijvoorbeeld in huis). Daarnaast heeft u recht op een vergoeding van smartengeld.

U kunt ook een klacht indienen

Er zijn hierbij verschillende mogelijkheden. U kunt allereerst een klacht indienen direct bij de zorgverlener zelf, bij de klachtenfunctionaris en – als u er samen niet uitkomt – de zaak voorleggen aan een externe geschillencommissie. Als deze geschillencommissie van mening dat uw klacht terecht is, dan kan dit mogelijk helpen bij het verhalen van uw schade. U kunt daarnaast een klacht indienen bij het medisch tuchtcollege. De tuchtrechter oordeelt echter niet over het recht op een schadevergoeding.