Ik ben mishandeld. Wat kan ik doen?

Bent u geschopt, geslagen, neergestoken of heeft iemand u op een andere manier opzettelijk letsel toegebracht? Dan is er zeer waarschijnlijk sprake van mishandeling. Dit is een strafbaar feit. U kunt hiervan aangifte doen bij de politie. Als slachtoffer van mishandeling hebt u recht op vergoeding van uw (letsel)schade. In dit artikel leest u wat uw mogelijkheden zijn.

U kunt zich ‘voegen’ in het strafproces

Als u aangifte van mishandeling hebt gedaan, start de politie in de meeste gevallen een onderzoek. Wordt de verdachte aangehouden en volgt er een strafproces? Dan krijgt u als slachtoffer de mogelijkheid om u te voegen. Voegen is de makkelijkste weg om uw schade vergoed te krijgen. U hoeft namelijk niet te bewijzen dat u bent mishandeld. De politie verzamelt het bewijs voor u.

Wat is voegen?

Voegen houdt in dat u de strafrechter op de hoogte brengt dat u (letsel)schade heeft. De strafrechter neemt deze vordering mee in zijn uitspraak. Als slachtoffer krijgt u een brief van het Openbaar Ministerie waarin u wordt gevraagd een zogenaamd voegingsformulier in te vullen. Ook kunt u het voegingsformulier vinden op de website van Slachtofferhulp Nederland. U vult op het formulier in welke (letsel)schade u heeft en stuurt deze binnen 14 dagen terug naar het Openbaar Ministerie. Het is geen verplichting om te voegen.

Tijdens de strafzitting beoordeelt de strafrechter uw ingediende vordering

Wordt de verdachte veroordeeld voor mishandeling en wijst de strafrechter uw vordering toe? Dan moet de verdachte u de gevraagde schadevergoeding betalen. U kunt de rechter daarbij ook vragen om het toewijzen van een schadevergoedingsmaatregel. Dit betekent dat als de dader uw schade niet betaalt, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) de schadevergoeding namens u van de dader vordert. Als de dader na 8 maanden nog steeds niet heeft betaald, zal het CJIB alvast (een deel van) uw schadevergoeding betalen. Als uw vordering niet (volledig) wordt toegewezen door de strafrechter, kunt u een van de andere opties proberen. U leest hieronder meer over deze opties.

U kunt een vergoeding vragen aan het Schadefonds geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven biedt een eenmalige uitkering aan onder andere slachtoffers van geweldsmisdrijven die daardoor ernstig letsel hebben opgelopen. Het Schadefonds is onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

U kunt tot 10 jaar na de mishandeling een aanvraag indienen bij het Schadefonds

U moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent slachtoffer van een opzettelijk gepleegd misdrijf (bijvoorbeeld mishandeling)

  • U heeft of had ernstig letsel door dit geweldsmisdrijf

  • Het geweldsmisdrijf vond plaats in Nederland

  • U heeft geen eigen aandeel in het geweldsmisdrijf

  • U krijgt uw schade niet op een andere manier vergoed

U kunt een aanvraag indienen op de website van het Schadefonds.

U kunt een civiele procedure starten

Als slachtoffer van mishandeling heeft u het recht via een civiele procedure een schadevergoeding van de dader te eisen. Wij adviseren u om eerst de bovenstaande 2 mogelijkheden te proberen, voordat u overweegt een civiele procedure te starten. Een civiele procedure houdt in dat u de dader schriftelijk aansprakelijk stelt voor de toegebrachte schade. Gaat de dader akkoord en betaalt hij uw schade? Dan is de zaak afgerond. In veel gevallen gaat het niet zo eenvoudig. Als de dader niet meewerkt, moet de mening van de civiele rechter wordt gevraagd.

U kunt de dader (laten) dagvaarden voor de civiele rechter

U moet tijdens deze rechtszaak aantonen dat u bent mishandeld en welke schade u daardoor hebt opgelopen. Uw gevorderde schadevergoeding moet u goed onderbouwen. Alleen als de civiele rechter overtuigd is, wijst hij uw schadevergoeding toe. De dader moet uw schade dan vergoeden.

Als de dader vervolgens niet betaalt, moet u daar zelf achteraan. Bijvoorbeeld door een incassobureau in te schakelen.

Heeft u hulp nodig, vraag een jurist

Het is raadzaam om u deskundig te laten adviseren. Zeker als u ernstig letsel heeft opgelopen. U kunt uw rechtsbijstandsverzekeraar vragen om u te helpen bij het opstellen van uw vordering en het verhalen van uw schade. Bent u niet voor rechtsbijstand verzekerd? Slachtofferhulp Nederland helpt u kosteloos bij het voegen in de strafzaak. Ook een letselschadejurist of letselschadeadvocaat kan u verder helpen.