Ik ben gestruikeld over een stoeptegel

Struikelen over een opstekende stoeptegel is zo gebeurd. In dit artikel leest u of u de gemeente aansprakelijk kunt stellen voor schade en wat u in dat geval het beste kunt doen.

Voorbeeld

U loopt over straat en plotseling struikelt u over een opstekende stoeptegel. U valt hard op uw knie waardoor u uw knieband scheurt. U vraagt zich af of u de gemeente aansprakelijk kunt stellen voor schade.

De gemeente moet de stoep goed onderhouden

In veel gevallen is de gemeente eigenaar van de stoep. De gemeente moet daarom zorgen dat de stoep goed wordt onderhouden. Er kan niet van de gemeente verwacht worden dat zij iedere oneffenheid direct herstelt. De gemeente heeft namelijk niet de (financiële) middelen om alle wegen en stoepen perfect te onderhouden. Wel wordt van de gemeente verwacht dat zij regelmatig de kwaliteit van de stoepen controleert.

Als voetganger moet u goed opletten

Van de gemeente mag een bepaalde zorgvuldigheid worden verwacht. Aan de andere kant wordt van voetgangers verwacht dat zij goed opletten. Kleine oneffenheden in de stoep zijn aanvaardbaar. Zeker als de hele stoep er scheef uit ziet, wordt verwacht dat voetgangers goed kijken waar ze lopen.

Wanneer is de gemeente aansprakelijk voor uw schade?

De gemeente is aansprakelijk voor uw schade als er sprake is van een gevaarlijke situatie en zij de mogelijkheid heeft gehad om de situatie te herstellen. Als bijvoorbeeld vandalen een stoeptegel hebben weggehaald waardoor u ten val komt, kan niet van de gemeente gevraagd worden om de aansprakelijkheid op zich te nemen.

Wanneer is sprake van een gevaarlijke situatie?

Het is lastig om op voorhand te bepalen wanneer er sprake is van een gevaarlijke situatie. Dat wordt per situatie bekeken. Op basis van het handboek van het CROW (een kennisinstituut voor onder andere infrastructuur en verkeersveiligheid) wordt in ieder geval aangenomen dat een oneffenheid van meer dan 3 centimeter een gevaarlijke situatie kan opleveren. In zeer uitzonderlijke situaties kan ook een oneffenheid van minder dan 3 centimeter een gevaarlijke situatie opleveren.

Vervoer wordt onder andere naar de volgende punten gekeken

  • Wat mocht een voetganger van de stoep verwachten?

  • Hoe ziet de stoep er over het geheel uit?

  • Was u bekend met de situatie?

  • Was de gemeente op de hoogte van de situatie?

  • Hoe groot was de kans op ongelukken?

  • Wat waren de mogelijke gevolgen door een ongeluk?

  • Had de gemeente eenvoudig maatregelen kunnen nemen?

Wat moet u doen als u valt over een opstekende stoeptegel?

U moet kunnen bewijzen dat u gevallen bent door een gevaarlijke situatie. Verzamel de gegevens van getuigen. Maak foto’s van de gehele stoep en van de opstekende stoeptegel. Zorg dat u ook een foto heeft waarop het hoogteverschil duidelijk zichtbaar is. U kunt bijvoorbeeld een foto met een liniaal maken. Hebt u genoeg bewijs? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen voor uw schade en het opgelopen letsel.