Met welke partijen krijg ik te maken bij de behandeling van letselschade?

Als u letsel hebt opgelopen en wilt bekijken of de schade te verhalen is bij een andere partij kan er veel op u afkomen. Bij de afwikkeling van een letselschade zijn verschillende partijen betrokken waar u misschien nog nooit mee te maken hebt gehad. U leest in dit artikel welke spelers u tegen kunt komen met een korte toelichting wie welke rol vervult in de wereld van de letselschade.

De arbeidsdeskundige

De arbeidskundige beoordeelt welk (aangepast) werk de persoon die letsel heeft opgelopen nog kan doen met de (blijvende) beperkingen. Bovendien kan de arbeidsdeskundige (eventueel in overleg met andere deskundigen) een traject opstellen voor re-integratie en werkbegeleiding.

De AVP -of AVB-verzekeraar

AVP staat voor Aansprakelijkheids Verzekering Particulieren, AVB staat voor Aansprakelijkheids Verzekering Bedrijven. Als een ander aansprakelijk is voor uw schade (en deze persoon reed niet in of op een motorvoertuig) dan kan hij of zij een beroep doen op zijn of haar AVP of AVB. De verzekeraar beoordeelt of de verzekerde aansprakelijk is en waar nodig betaalt de verzekeraar de schade uit aan de persoon die de schade leed. Deze verzekering is niet wettelijk verplicht.

De bedrijfsarts

De bedrijfsarts is gespecialiseerd in werk-gerelateerde gezondheidszorg binnen het bedrijfsleven. De bedrijfsarts is o.a. verantwoordelijk voor: medische keuringen, begeleiding en werkadviezen.

De belangenbehartiger

Als u hulp wil bij het verhalen van uw schade kunt u een belangenbehartiger inschakelen. De belangenbehartiger houdt zich bezig met het vaststellen van de aansprakelijkheid, het in kaart brengen van de schadeposten en de communicatie met de (verzekeraar van) de tegenpartij. Een belangenbehartiger kan bijvoorbeeld een rechtsbijstandsverzekeraar, een jurist of een advocaat zijn.

De Inspectie SZW

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voorheen Arbeidsinspectie, onderzoekt o.a. of de wettelijke regels rondom de arbeidsomstandigheden binnen een bedrijf worden nageleefd. De Inspectie SZW rapporteert hierover en kan eventueel boetes opleggen.

De medisch adviseur

Een medisch adviseur beoordeelt de medische gegevens voor een opdrachtgever. Deze opdrachtgever kan de eigen belangenbehartiger zijn, maar ook de verzekeraar van de tegenpartij. De medisch adviseur stelt een rapport op en adviseert over de oorzaak, gevolgen, beperkingen en prognose van het opgelopen letsel.

De ongevallenverzekering

Een verzekering die kan uitkeren bij o.a. overlijden, blijvende invaliditeit en medische kosten. De dekking kan per ongevallenverzekering verschillen. Als particulier kun je een ongevallenverzekering afsluiten, maar bijvoorbeeld ook als werkgever of sportvereniging.

De rechter

De meeste letselschadezaken worden buiten de rechter om afgewikkeld (ook wel buitengerechtelijk genoemd). Als partijen er onderling niet uitkomen, behoort de gang naar de rechter tot de mogelijkheden. De rechter bekijkt ook of het tot een schikking kan komen (afwikkeling in overleg). Soms leent een zaak zich voor een deelgeschil. Dat houdt in dat een rechter slechts op één onderdeel om een uitspraak wordt gevraagd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vraag over de aansprakelijkheid.

De schaderegelaar

Vanuit een WAM-verzekeraar, AVP-verzekeraar of AVB-verzekeraar onderhoudt de schaderegelaar persoonlijk contact met de schadelijdende partij en diens belangenbehartiger. De schaderegelaar maakt deel uit van de buitendienst van de verzekeraar. De binnendienst (dossierbehandelaar) zorgt voor de verdere afhandeling van de zaak.

De WAM-verzekeraar

WAM staat voor de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Als een ander aansprakelijk is voor uw schade en deze persoon reed in of op een motorvoertuig kunt u een beroep doen op zijn of haar WAM-verzekering. De verzekeraar beoordeelt of de verzekerde aansprakelijk is en zal waar nodig uitkeren.