Ik heb corona. Moet de persoon die mij heeft besmet een schadevergoeding betalen?

Het kan voorkomen dat u besmet raakt met het coronavirus. Dit kan grote gevolgen hebben. Uw inkomen kan bijvoorbeeld (gedeeltelijk) wegvallen, omdat u niet kunt werken. En als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, dan heeft dit gevolgen voor het eigen risico van uw zorgverzekering. Kunt u dan uw schade verhalen op degene die u besmet heeft?

Voorbeeld

U houdt zich strikt aan de richtlijnen van het RIVM. U houdt 1,5 meter afstand en gaat niet onnodig de deur uit. In de supermarkt botst een andere klant per ongeluk tegen u op. Ongeveer een week later wordt u ziek. Uw klachten wijzen op het coronavirus (COVID-19). U denkt dat u besmet bent door de klant in de supermarkt.

U kunt alleen een schadevergoeding krijgen als er sprake is van een onrechtmatige daad

In Nederland geldt dat iedereen zijn eigen schade draagt, tenzij een ander aantoonbaar voor deze schade verantwoordelijk is. Dit betekent dat in een wetsartikel moet staan dat een ander verantwoordelijk is voor uw schade. In dit geval gaat het om artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. In dit artikel staat dat degene die een toerekenbare onrechtmatige daad pleegt de schade van de ander moet vergoeden.

De ander moet weten dat hij het coronavirus bij zich droeg

De onrechtmatige daad moet ‘toerekenbaar’ zijn. Dat houdt in dat iemand wist dat hij besmet kon zijn met het coronavirus en niet de gevraagde voorzorgsmaatregelen van het RIVM heeft opgevolgd. In veel gevallen weet iemand niet dat hij het coronavirus bij zich droeg. Als dat zo is dan is er dus geen toerekenbare onrechtmatige daad.

U kunt ook door iemand anders besmet zijn

Wat als de ander wist dat hij u kon besmetten met het coronavirus? In de wet staat dat er ook sprake moet zijn van causaal verband. Dit betekent dat u moet aantonen dat de ander u daadwerkelijk heeft besmet en hierdoor uw ziekteverschijnselen zijn veroorzaakt. Op dit moment verspreidt het coronavirus zich erg snel. Ook krijgt niet iedereen klachten als hij het virus bij zich draagt. Het kan daarom voorkomen dat u op een andere manier in aanraking bent gekomen met het coronavirus.

In veel gevallen kunt u niemand aansprakelijk stellen voor uw schade

Er moet sprake zijn van een onrechtmatige daad. In de wet staat wanneer er sprake is van een onrechtmatige daad. Bij een besmetting van het coronavirus is vaak niet voldaan aan de punten ‘toerekenbaar’ en ‘causaal verband’. Daarom kunt u vaak geen schadevergoeding krijgen van een ander.