Gebeten door een hond, wie is aansprakelijk?

Het komt regelmatig voor: iemand wordt gebeten door een hond. Dit kan uiteraard heel vervelende gevolgen hebben. In dit artikel leest u wanneer u recht heeft op een schadevergoeding na een hondenbeet.

Voorbeeld

U bent met uw eigen hond aan het wandelen in het buitengebied. U geniet van de omgeving en loopt onder andere langs verschillende boerderijen. Opeens stormt er een hond op u af. Deze is agressief naar u en uw hond toe. De hond bijt uw hond zelfs. Deze raakt verwond en moet naar de dierenarts. U wilt de kosten op de hondeneigenaar verhalen.

Eigenaar van een bijtende hond is aansprakelijk

In de wet staat dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor de schade die dat dier aanricht. Er zijn ook uitzonderingen. De bezitter van een dier is niet altijd aansprakelijk. We leggen dat verder uit.

Het moet gaan om ‘de eigen energie’ van de hond

Voor aansprakelijkheid is nodig dat het gaat om een eigen gedraging van de hond. De bezitter van de hond is alleen aansprakelijk als de hond zelf iets doet. Als een hond besluit u te bijten, dan wordt dit gezien als een eigen gedraging van de hond. Dit ligt anders als de hond het bevel kreeg om u te bijten. In dat geval is er geen sprake meer van dieraansprakelijkheid, maar is mogelijk wel de bevelgever op grond van een ander artikel aansprakelijk.

Geen aansprakelijkheid bij zelfverdediging

De aansprakelijkheid als u wordt gebeten door een hond ligt niet altijd bij de bezitter. Een uitzondering is zelfverdediging. Het gaat dan om de zelfverdediging van de bezitter. We leggen dit uit aan de hand van een voorbeeld.

Terwijl u ’s nachts in bed ligt, hoort u flink lawaai van beneden. U gaat snel kijken en stuit op een inbreker. De inbreker probeert u aan te vallen. Uw hond springt vervolgens tussenbeide en bijt de inbreker in zijn been. De inbreker gaat er vervolgens vandoor.

In dit voorbeeld bijt uw hond de inbreker, omdat de inbreker u wilde aanvallen. Als u geen hond had, zou u zich zelf moeten verdedigen tegen de inbreker. Volgens de wet heeft u het recht om u te verdedigen tegen de aanval van een ander (‘noodweer’). Dit betekent dat hoewel u de hond geen bevel gaf om u te verdedigen, u niet aansprakelijk bent voor de verwondingen en schade van de inbreker. U had namelijk het recht om u te verdedigen. U mocht daarom toestaan dat de hond de inbreker beet.

Andere uitzonderingen op aansprakelijkheid bij hondenbeten

De bezitter van de hond is niet (volledig) aansprakelijk als u het bijten door de hond uitlokt. Ook als de bezitter voldoende voorzorgsmaatregelen neemt om u op het risico te wijzen en u dit risico neemt, is de bezitter niet altijd (volledig) aansprakelijk. Denk aan een loslopende hond op een afgesloten erf met een waarschuwingsbord. Als u het erf toch betreedt en wordt gebeten door de hond, is de bezitter zeer waarschijnlijk niet aansprakelijk voor uw schade.
Als de hondenbezitter weet dat zijn hond het erf beschermt en mogelijk een gevaar vormt, moet hij vaak meer doen dan alleen waarschuwen voor zijn hond. Hij moet er in veel gevallen voor zorgen dat iemand niet zomaar het erf op kan lopen. De hondenbezitter kan bijvoorbeeld een deurbel en een brievenbus naast zijn afgesloten toegangspoort hangen.

Gebeten door een zwerfhond

In Nederland leven weinig zwerfhonden. Mocht u toch gebeten worden door een zwerfhond, dan draait u helaas zelf op voor uw schade. In dit geval is namelijk geen sprake van een ‘bezitter’, omdat een zwerfhond geen baasje heeft.

Wat kan ik doen als ik door een hond gebeten ben?

Noteer de contactgegevens van getuigen en de hondenbezitter. Vraag de hondenbezitter om zijn aansprakelijkheidsverzekering in te schakelen. U kunt een jurist vragen om u verder te helpen bij het aansprakelijk stellen van de hondenbezitter.

Doe aangifte als u opzettelijk bent gebeten

Gaf de hondenbezitter een commando aan de hond om u te bijten? Dan kunt u aangifte doen bij de politie. Beet de hond u per ongeluk? Dan kunt u melding maken bij de politie van de hondenbeet. De burgemeester kan maatregelen opleggen om te voorkomen dat de hond nog een keer bijt. Bijvoorbeeld de verplichting tot het dragen van een muilkorf.