Is meewerken aan een medisch onderzoek op het vliegveld vanwege het coronavirus verplicht?

Door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) worden in veel landen mensen getest op het coronavirus. Op vliegvelden kunnen reizigers in bepaalde gevallen een medisch onderzoek ondergaan. In dit artikel leest u uw rechten en plichten als iemand u een medisch onderzoek oplegt.

Voorbeeld

U gaat op reis met het vliegtuig en in uw omgeving is bij verschillende mensen het coronavirus vastgesteld. Op het vliegveld checkt u in en staat klaar voor vertrek. Dan komt een luchthavenmedewerker naar u toe die een medisch onderzoek bij u wil (laten) verrichten. Wat als u dit niet wilt?

U mag medisch onderzoek naar corona weigeren

U bent niet verplicht om mee te werken aan een medisch onderzoek als iemand op het vliegveld daarom vraagt. Dus ook niet om te testen op het coronavirus. Om iemand medisch te mogen onderzoeken moeten goede redenen bestaan. Dit hoort bij het recht op zelfbeschikking. Dit volgt onder andere uit artikel 11 van de Grondwet. U mag met een beroep op het recht op zelfbeschikking een medisch onderzoek weigeren. Dit geldt ook voor een medisch onderzoek op een luchthaven. In het voorbeeld gaat het om testen op het coronavirus. Als u het medisch onderzoek weigert, kunt u wel in (tijdelijke) quarantaine worden geplaatst. De rechter kan uiteindelijk besluiten dat u verplicht onderzocht mag worden.

Regels bij medisch onderzoek

In Nederland kunnen burgemeesters op grond van de Wet publieke gezondheid burgers de verplichting opleggen om mee te werken aan een medisch onderzoek. Besluit u om niet mee te werken? Dan kunt u dus in (tijdelijke) quarantaine worden geplaatst. Vervolgens kan de officier van justitie een verzoek tot medewerking bij de rechter indienen. De rechter kan oordelen dat u verplicht onderzocht mag worden als het publieke belang boven het individuele belang gaat.

Stel dat tijdens uw vlucht het vermoeden bestaat dat iemand besmet is met het coronavirus. Als de besmetting een ernstig gevaar voor de volksgezondheid met zich meebrengt, mag u mogelijk het vliegtuig niet verlaten. De burgemeester kijkt vervolgens naar verdere maatregelen en kan u de verplichting tot medisch onderzoek opleggen. Ook hier geldt dat u kunt besluiten om hier niet aan mee te werken. De officier van justitie kan dan wederom een verzoek tot medewerking bij de rechter indienen.

Bereid u voor als u op reis gaat

Gaat u op reis en zijn er gevallen van het coronavirus bekend in uw regio of bestemming? Houd dan altijd de informatie en instructies van het RIVM en de GGD in de gaten. Zo blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen over het coronavirus en de kans of u gevraagd wordt mee te werken aan een onderzoek.

Heeft u een juridische hulpvraag rondom dit onderwerp? Onze juristen helpen u graag verder. Neem hiervoor contact met ons op.