Coronavirus: juridische informatie

Het coronavirus (COVID-19) houdt iedereen bezig. De uitbraak van corona zorgt voor grote onzekerheid over de volksgezondheid. Maar ook op juridisch gebied roept het virus veel vragen op. Op deze pagina vindt u antwoorden op juridische vragen over verschillende gebeurtenissen rondom het coronavirus. Bijvoorbeeld wat u moet doen als u door corona geen werk heeft. Of welke rechten u heeft als uw vakantie door corona wordt geannuleerd. Wij blijven deze pagina doorlopend aanvullen met nuttige juridische informatie over het coronavirus.

Informatie over de behandeling van uw zaak tijdens de coronacrisis

 • Telefonische bereikbaarheid

  Uiteraard zijn wij ook nu telefonisch voor u bereikbaar. Door het toegenomen aantal meldingen vanwege het corona-virus, kan het echter voorkomen dat er een langere telefonische wachttijd is dan gebruikelijk. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken niet-spoedeisende vragen te stellen via het contactformulier of de Mijn zaak-omgeving.

  Wij adviseren u een nieuwe zaak zoveel mogelijk te melden via onze website
  Heeft u al een zaak? Wilt u dan alstublieft zoveel mogelijk uw reactie versturen via uw online persoonlijke omgeving Mijn zaak?

  Onze excuses voor het ongemak, wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk te helpen.

 • Geen besprekingen op kantoor of bij u thuis

  Vanwege het coronavirus werken onze juristen vanuit huis. Besprekingen op kantoor of bij u thuis kunnen voorlopig niet doorgaan. Wij volgen hierin de maatregelen van het RIVM.
  U kunt erop rekenen dat onze juristen u zo goed mogelijk blijven helpen. Zo nodig overleggen zij met u over alternatieve oplossingen.

 • Wat betekent het sluiten van rechtbanken voor mijn zaak?

  In verband met de uitbraak van het Coronavirus heeft de Rechtspraak besloten vanaf dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten.

  Urgente zaken gaan wel door
  Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven, omdat het bijvoorbeeld raakt aan de rechten van verdachten of rechtzoekenden.

  Wat zijn urgente zaken?
  Voorbeelden daarvan staan op de website van de Rechtspraak. U kunt dan denken aan zaken over de voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen, zittingen rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen, urgente familiezaken zoals uithuisplaatsingen of ondertoezichtstelling.

  Bent u betrokken bij een rechtszaak?
  Wij houden onze klanten op de hoogte van het verloop daarvan. De komende dagen komt meer informatie via de website van de Rechtspraak. Als u op korte termijn betrokken bent bij een rechtszaak, dan neemt het gerecht contact met ons op. Wij informeren u daarover natuurlijk meteen.

  Gaan schriftelijke procedures wel door?
  De Rechtspraak onderzoekt de mogelijkheden om schriftelijke procedures zoveel mogelijk door te laten gaan.

  U wacht op een uitspraak
  Er blijven uitspraken gedaan worden waar dat kan en moet.

  Wat als een termijn verstrijkt?
  In sommige zaken verstrijken binnenkort termijnen. De verantwoordelijkheid voor het bewaken van termijnen ligt bij ons. Zoals u van ons mag verwachten zorgen wij er voor dat processtukken binnen de gestelde termijnen bij de Rechtspraak zijn ingediend.

  Hoorzittingen bij het UWV gaan nog door
  Wel is er overleg met het UWV. Meer informatie volgt zodra we daarover meer duidelijkheid hebben.

  Meer informatie
  Kijk op Rechtspraak.nl of de website van het UWV.