Het Waarborgfonds Motorverkeer: alles wat je moet weten

Veel schades die je door anderen oploopt kun je gelukkig verhalen. Vaak gebeurt dat via de verzekering van de ander. Soms kun je jouw schade echter niet verhalen. Bijvoorbeeld als de dader onbekend is. Als de schade is ontstaan door een motorvoertuig biedt het waarborgfonds Motorverkeer gelukkig een oplossing. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over het Waarborgfonds. Waarom het er is, wat het doet, en hoe je er gebruik van maakt als dat nodig is.

Voorbeeld

Terwijl je in de supermarkt je boodschappen doet, rijdt iemand tijdens het uitparkeren tegen jouw auto aan. De dader blijft jammer genoeg onbekend. Bij terugkomst vind je namelijk geen briefje onder de ruitenwisser, maar wel een flinke deuk in je portier. Je vraagt nog rond op het parkeerterrein, maar helaas zijn er geen getuigen die het zagen gebeuren. Je vraagt je af of je deze schade kunt verhalen bij het Waarborgfonds.

Wat doet het Waarborgfonds Motorverkeer?

Het Waarborgfonds Motorverkeer helpt slachtoffers van schade veroorzaakt door motorvoertuigen waarvan de dader onbekend of onverzekerd is. Bijvoorbeeld bij doorrijden na een aanrijding. Het fonds zorgt dat je niet met kosten blijft zitten als er niemand is om de schade te verhalen. Het Waarborgfonds vergoedt zowel materiële schade (zoals schade aan je auto) als letselschade (lichamelijk letsel), zoals medische kosten en verlies van inkomen door arbeidsongeschiktheid. Het fonds wordt betaald uit een deel van de premie van alle WA-verzekeringen voor motorrijtuigen.

Hoe werkt het Waarborgfonds Motorverkeer?

Kortgezegd kun je bij schade aanspraak maken op een vergoeding vanuit het Waarborgfonds motorverkeer onder deze voorwaarden:

  • Je hebt schade door een motorrijtuig.
  • De bestuurder daarvan verantwoordelijk is voor de schade.
  • De dader is onbekend of onverzekerd of het voertuig is gestolen.
  • Als de dader onbekend is, heb je je best gedaan om deze te achterhalen.
  • Je hebt aangifte bij de politie gedaan.

Schade door een motorvoertuig

Het Waarborgfonds vergoedt schade die ontstaat door een motorvoertuig, dus een auto, motorfiets of bromfiets. Of een door het voertuig voortgetrokken aanhanger of caravan. Schade door een fietser of voetganger valt dus niet onder het waarborgfonds.
Let op: een gewone elektrische fiets wordt gezien als ‘fiets’. Schade door zo’n elektrische fiets vergoedt het Waarborgfonds dus niet. De fatbike is trouwens ook een ‘gewone’ elektrische fiets. Schade door een fatbike is dus uitgesloten van vergoeding door het waarborgfonds. De (snellere) speedpedelec is wel een motorvoertuig. Voor schade door een speedpedelec kun je het Waarborgfonds dus wel aanspreken.
Ook schade door oorzaken als vandalisme, stormschade  of poging tot diefstal vallen niet onder de dekking van het waarborgfonds.

De bestuurder is verantwoordelijk voor de schade

Het moet duidelijk zijn dat de tegenpartij volledig verantwoordelijk is voor de schade. Als je zelf je zelf gedeeltelijk schuld hebt aan het ongeval, kun je geen schade verhalen via het Waarborgfonds.

De dader is onbekend of onverzekerd

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding vanuit het Waarborgfonds motorverkeer, moet de bestuurder onbekend of onverzekerd zijn. Van een onbekende dader is doorgaans sprake in geval van doorrijden na een aanrijding.
Als de dader niet verzekerd is, moet je deze altijd eerst aansprakelijk stellen voor de schade. Je kunt hiervoor onze gratis voorbeeldbrief gebruiken. Pas als je schade daarna niet vergoed is, kun je bij het Waarborgfonds terecht.
Onder onverzekerden vallen ook mensen die vanuit geloof of levensovertuiging overtuiging geen verzekering hebben. Deze gemoedsbezwaarden moeten bij aansprakelijkheid overigens wel gewoon betalen. Zij doen dit echter vaak uit andere middelen. Denk hierbij aan een collecte via de kerk.
Tot slot kun je het waarborgfonds ook aanspreken als de schade veroorzaakt is door iemand die in een gestolen voertuig rijdt.

Probeer de dader te achterhalen

Het moet vaststaan dat de dader van de schade onbekend is. Daarom moet je kunnen aantonen dat je je best hebt gedaan om de dader te achterhalen. Dus dat je – in de situatie uit het voorbeeld – een briefje bij de supermarkt ophangt. Of bijvoorbeeld een oproep op social media plaatst voor getuigen. Zonder getuigen kan het lastig zijn om je zaak te bewijzen, maar het is niet onmogelijk. Het Waarborgfonds beoordeelt de melding per situatie.

Aangifte doen bij de politie

Voor een succesvolle zaak bij het waarborgfonds moet je aangifte bij de politie doen. Het is belangrijk om dit snel te doen. Doe je te laat aangifte, dan kan je claim afgewezen worden.
Voor aanrijdingen met materiele schade geldt dat je uiterlijk binnen 14 dagen aangifte moet doen. Is er sprake van letsel door een onbekende dader of bij doorrijden na een ongeluk, doe dan uiterlijk binnen 24 uur aangifte. Aangifte doen kan in veel gevallen online, via de website van de politie.

Hoe meld ik schade bij het Waarborgfonds?

Je kunt schade melden via de website van het Waarborgfonds Motorverkeer. Hier vind je een meldformulier dat je moet invullen en opsturen. Doe dat in ieder geval binnen 3 jaar na ontstaan van de schade. Daarna kom je helaas niet meer in aanmerking voor een vergoeding.
Heb je een rechtsbijstandverzekering met dekking voor verkeerszaken bij 1 van de Achmea merken? Dan kunnen de juristen van Achmea Rechtsbijstand de afhandeling van de schade met het waarborgfonds voor je regelen.
Doorgaans duurt het enkele weken tot een paar maanden voor je de schade vergoed krijg. Dit hangt af van hoe ingewikkeld de zaak is.

Kent het Waarborgfonds een eigen risico?

Er geldt een eigen risico van € 250,- euro als de dader onbekend is en er sprake is van materiele schade. In andere situaties (zoals bij een onverzekerde tegenpartij of letselschade) geldt geen eigen risico.

Verzekerd voor rechtsbijstand? Wij helpen je met het Waarborgfonds

Heb je een rechtsbijstandverzekering met verkeersmodules en wil je een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer? Onze juristen vertellen je graag meer en helpen je verder.

Meld je verkeerszaak

Voorbeeldbrieven bij verkeerszaken

Gebruik bijgaande voorbeeldbrieven als je iemand aansprakelijk wilt stellen voor jouw schade. Als de dader bekend is, kun je jouw aansprakelijkstelling direct naar de verzekeraar sturen.

Voorbeeldbrief Aansprakelijkstelling DOCX, 28 kB Download
Voorbeeldbrief Aansprakelijkstelling verkeersongeval DOCX, 21 kB Download