Is mijn (opgevoerde) fatbike nog verzekerd?

Steeds vaker zien we fatbikes op de weg. Dit zijn elektrische fietsen met dikke banden. Ze zijn onder andere zo populair vanwege hun hoge snelheid en het niet hoeven dragen van een helm. Niet-goedgekeurde (vaak opgevoerde) fatbikes komen ook voor in het verkeer. Deze fatbikes zijn niet verzekerd. Onlangs werd bekend dat verschillende verzekeraars nu ook (willen) stoppen met wel goedgekeurde (ook wel legale) fatbikes. In dit artikel leest u wat dit voor u als bezitter van een fatbike betekent.

Wat zijn fatbikes?

Een fatbike is een fiets met dikke banden, die eigenlijk bedoeld is om op onverharde en oneffen ondergronden te rijden. Een fatbike mag maximaal 25 km/u rijden en moet trapondersteuning bieden. De fatbike valt daardoor in de categorie van een ‘gewone’ elektrische fiets.

Fatbikes worden steeds vaker gestolen

De afgelopen dagen waren de fatbikes veel in het nieuws. Meerdere verzekeraars hebben besloten om fatbikes niet meer tegen diefstal te verzekeren. Het is natuurlijk vervelend als je kostbare fatbike wordt gestolen en je geen diefstalverzekering (meer) hebt. Dit kan voor grote financiële risico’s zorgen.

Een standaard fatbike valt (meestal) onder de aansprakelijkheidsverzekering

Een fatbike moet van de wet aan een aantal eisen voldoen, namelijk:

  • De fatbike heeft geen gashendel, maar fietstrappers.
  • U moet zelf (mee)trappen om vooruit te komen.
  • De trapondersteuning van de fatbike ondersteunt tot 25 km/u.
  • Het vermogen van de elektromotor van de fatbike is niet meer dan 250 watt.

Als de fatbike aan bovenstaande regels voldoet, dan is er sprake van een goedgekeurde (ook wel toegestane genoemd) fatbike. De (meeste) aansprakelijkheidsverzekeraars bieden dekking als u een ongeval veroorzaakt terwijl u op een toegestane fatbike rijdt. De schade van het slachtoffer wordt dan vergoed door uw verzekeraar. U betaalt zelf maximaal het eigen risico van uw aansprakelijkheidsverzekering.

Het rijden op een opgevoerde fatbike brengt financiële risico’s met zich mee

Opgevoerde fatbikes voldoen niet aan de wettelijke vereisten voor fatbikes. De opgevoerde fatbikes kunnen bijvoorbeeld harder dan 25 km/u. Of de fatbike heeft een gashendel in plaats van (alleen) trappers. Een opgevoerde fatbike wordt niet meer gezien als ‘gewone’ elektrische fiets, maar als een motorvoertuig. Let op: er zijn winkels die snellere fatbikes te koop aanbieden, zonder dat deze zijn goedgekeurd

De meeste aansprakelijkheidsverzekeraars sluiten ongevallen met motorvoertuigen uit

Veroorzaakt u een ongeval terwijl u op een opgevoerde fatbike reed? Dan betaalt uw aansprakelijkheidsverzekeraar mogelijk de schade van het slachtoffer niet. U moet de schade van het slachtoffer dan zelf betalen.

Schade door een ongeval kan hoog oplopen

Als u onverzekerd een ongeval veroorzaakt, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de schade van het slachtoffer. De schadevergoeding voor een slachtoffer kan hoog oplopen. Denk bijvoorbeeld aan de vergoeding van medische kosten, huishoudelijke hulp, gemiste inkomsten, reiskosten en smartengeld. De zorgverzekeraar en de werkgever van het slachtoffer hebben ook de mogelijkheid om hun kosten op u te verhalen.

Ook zonder uw toedoen moet u soms de kosten van het slachtoffer vergoeden

In artikel 185 van de Wegenverkeerswet staat de bescherming van zwakkere verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsers. De bescherming geldt als een zwakkere verkeersdeelnemer een ongeval krijgt met een motorrijtuig. Een opgevoerde fatbike is een motorrijtuig. De bescherming houdt in dat de eigenaar van het motorrijtuig meestal (een deel van) de schade van de zwakkere verkeersdeelnemer moet vergoeden. Ook als de zwakkere verkeersdeelnemer het ongeval veroorzaakte.

U kunt de opgevoerde fatbike soms laten omkeuren bij het RDW

Het RDW bepaalt welke voertuigen veilig op de openbare weg mogen rijden. Heeft u een opgevoerde fatbike en wilt u op de openbare weg kunnen rijden? Dan kunt u de fatbike soms laten omkeuren bij het RDW. Na goedkeuring van het RDW is uw fatbike officieel een motorvoertuig geworden. U moet daardoor aan meer eisen voldoen, zoals:

  • U moet een helm dragen.
  • U bent verplicht een voertuigverzekering af te sluiten.
  • U heeft een (geldig) rijbewijs nodig.
  • U bent ouder dan 16 jaar.

Zorg dat u een verzekering op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) afsluit voor uw goedgekeurde, opgevoerde fatbike. Alleen dan bent u ook verzekerd voor de schade als u een ongeval veroorzaakt.

Bent u goed genoeg verzekerd? Vraag het uw verzekeraar!

Uw verzekeraar kan u het beste informeren over de dekking van uw verzekering. En controleer of uw fatbike voldoet aan de wettelijke eisen. Voldoet uw (opgevoerde) fatbike niet aan de wettelijke eisen? Dan adviseren wij de fatbike niet meer op de openbare weg te gebruiken of om een omkeuring bij het RDW te regelen.

Niet-goedgekeurde fatbikes en rechtsbijstand

Als u van de wet niet mocht rijden, dan heeft u geen recht op juridische hulp vanuit uw rechtsbijstandsverzekering. Wij kunnen u daarom niet helpen als u een ongeval krijgt terwijl u op een niet-goedgekeurde, opgevoerde fatbike reed. Ook als u het ongeval niet zelf veroorzaakte. Reed alleen de veroorzaker van het ongeval op een opgevoerde fatbike? Dan geldt deze uitsluiting niet.