Schade als de dader onbekend is

Schade is erg vervelend. Het is nog vervelender als u de schade niet kan verhalen op een aansprakelijke tegenpartij. U draait dan zelf op voor de kosten. Bijvoorbeeld als u zelf een ongeval heeft veroorzaakt. Of als er wel een aansprakelijke tegenpartij is, maar u daar geen gegevens van heeft. Het is dan fijn als uw schade dan toch (gedeeltelijk) vergoed kan worden. Op welke verzekeringen of fondsen kunt u dan een beroep doen? Hieronder leest u hier meer over.

Voorbeeld

U bent op de fiets onderweg naar de supermarkt. Onderweg wordt u ingehaald door een bestelbusje. Het bestelbusje tikt met zijn zijspiegel uw arm aan. U verliest uw evenwicht en komt ten val. De bestuurder van het bestelbusje heeft niets in de gaten gehad en vervolgt zijn weg. Het lukt u niet om het kenteken van het bestelbusje te noteren. U blijft achter met een kapotte fiets en lichamelijke verwondingen. Het liefst wilt u de schade verhalen op de eigenaar van het bestelbusje, maar u heeft geen gegevens. Waar kunt u terecht als u er niet achter komt wie uw tegenpartij is?

Bent u aangereden door een onbekend gebleven motorvoertuig?

Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een vergoeding vragen aan het Waarborgfonds Motorverkeer. U komt in aanmerking voor een vergoeding van uw schade als:

  • De tegenpartij een onbekend gebleven motorvoertuig is

  • De tegenpartij volgens de wet uw schade had moeten vergoeden 

  • Uw materiële schade minimaal € 250,- bedraagt en/of er sprake is van letselschade

  • Een getuige het ongeval zag gebeuren

  • U moet direct aangifte heeft gedaan bij de politie (maximaal 14 dagen)

U kunt een verzoek indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. In ons artikel over het Waarborgfonds Motorverkeer leest u meer hierover. Vooral als u letsel heeft na een aanrijding met een onbekende dader is het belangrijk dat u snel handelt. Lees meer over letsel door een onbekende dader.

Reed u zelf in een motorvoertuig?

Dan kunt u naast een beroep op het Waarborgfonds ook denken aan uw eigen voertuigverzekering. U kunt dan denken aan een allriskverzekering en de opzittende- of inzittendeverzekering. 

U kunt een beroep doen op uw opzittende- of inzittendeverzekering

Een opzittende- of inzittendeverzekering is bedoeld voor het vergoeden van letselschade van passagiers. Sommige verzekeringen vergoeden ook letselschade van de bestuurder van het voertuig. De verzekering betaalt een schadevergoeding als u voldoet aan de voorwaarden van de verzekering. De voorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen. Het is niet nodig dat een andere partij aansprakelijk is voor het ongeval. Ook als u zelf aansprakelijk bent voor het ongeval kunt u een beroep doen op deze verzekering. U neemt hiervoor contact op met uw voertuigverzekeraar.

U kunt ook beroep doen op uw allriskverzekering

Een allriskverzekering (ook WA Casco genoemd) vergoedt uw voertuigschade in de meeste situaties. Ook als uw schade werd veroorzaakt door een onbekend gebleven tegenpartij of als u de schade zelf per ongeluk veroorzaakte. U kunt een melding maken bij uw voertuigverzekeraar. Het nadeel van een beroep op de allriskverzekering is dat de melding gevolgen kan hebben voor uw schadevrijejaren en uw verzekeringspremie. U kunt uw voertuigverzekeraar vragen wat de nadelige gevolgen voor u zijn als u gebruik maakt van uw allriskverzekering. 

Als fietser kunt u mogelijk melding maken bij uw fietsverzekering

Vooral nieuwe fietsen worden verkocht met een fietsverzekering. Sommige fietsverzekeringen vergoeden alleen de diefstal van uw fiets, terwijl andere fietsverzekeringen ook schade aan uw fiets door een ongeval vergoeden. U kunt vrijblijvend bij uw fietsverzekeraar (of fietsenmaker) informeren naar de voorwaarden. Vaak kent de fietsverzekering wel een eigen risico. Het eigen risico wordt afgetrokken van het totale schadebedrag. 

U kunt ook melding maken op uw buitenshuisverzekering

Een buitenhuisverzekering of buitendedeurverzekering biedt onder bepaalde voorwaarden een vergoeding voor spullen die buitenshuis zijn beschadigd. Schade aan uw voertuig (waaronder fiets) is vaak niet meeverzekerd. Een beschadigde telefoon kan bijvoorbeeld wel onder deze verzekering verzekerd zijn. U kunt bij uw verzekeraar de situatie uitleggen en vragen naar de voorwaarden.

Heeft u schade door een mishandeling?

U kunt onder bepaalde voorwaarden een eenmalige vergoeding vragen aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven. U leest hierover meer in dit artikel.

Krijgt u op reis een ongeval?

Mogelijk kunt u dan een beroep doen op uw reis- en annuleringsverzekering. Het is bij sommige verzekeraars mogelijk om u aanvullend te verzekeren tegen ongevallen en medische kosten op reis. Dan krijgt u naast uw materiële schade ook uw medische kosten vergoed. Bij overlijden of blijvende invaliditeit krijgt u soms ook een eenmalige vergoeding. 

U kunt ook nog aan andere verzekeringen denken

In dit artikel noemden we de meest voorkomende schadeverzekeringen. Er zijn nog andere verzekeringen waar u misschien een beroep op kunt doen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een (zakelijke) arbeidsongeschiktheidsverzekering, een overlijdensrisicoverzekering of uw (aanvullende) zorgverzekering.

Heeft u hulp nodig?

U kunt uw verzekeraar vrijblijvend vragen naar de mogelijkheden om uw schade te vergoeden. Komt u er samen met uw verzekeraar niet uit? Dan kunt u contact opnemen met onze juridische experts. Zij denken graag met u mee en kunnen u advies geven over de (mogelijk) te nemen vervolgstappen.