Goed verzekerd bij schade in het verkeer

In dit artikel leest u welke verzekeringen u kunt afsluiten voor mogelijke schade in het verkeer. U leest wat deze verzekeringen inhouden.

Voorbeeld

U staat op het punt uw eerste auto te kopen. U weet wel ongeveer welk merk en type u wilt, maar hoe zit het eigenlijk met verzekeringen? U wilt niet voor vervelende verrassingen komen te staan als er iets gebeurt.

Welke verzekeringen zijn nuttig bij schade in het verkeer?

 • De rechtsbijstandverzekering

 • De wettelijk aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (WAM)

 • De beperkt cascoverzekering

 • De volledig cascoverzekering

 • De inzittendeverzekering

 • De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren of bedrijven

 • De reisverzekering

 • De fietsverzekering

Wat kan de rechtsbijstandverzekering voor u betekenen bij schade in het verkeer?

De rechtsbijstandverzekering biedt juridische hulp. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het verhalen van uw schade bij een andere partij. In dat geval moet de schuld van de andere partij worden aangetoond. Daarnaast kan de rechtsbijstandverzekering u mogelijk helpen als u een geschil heeft met een andere verzekering over de afwikkeling van de schade. Of als u zich wilt verweren tegen een aansprakelijkstelling, als uw aansprakelijkheidsverzekering hiervoor geen dekking biedt. Bij een rechtsbijstandverzekering kunt u vaak verschillende dekkingen kiezen. Kijk daarom bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering naar de mogelijke dekkingen die u kunt afsluiten en welke situaties daaronder vallen.

Wat kan de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen voor u betekenen bij schade in het verkeer?

Een aansprakelijkheidsverzekering is verplicht voor motorrijtuigen volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Deze wordt daarom de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen genoemd (hierna: WAM). Deze wet is ontstaan ter bescherming van slachtoffers in het verkeer. Als u aansprakelijk wordt gesteld voor schade van iemand anders die is ontstaan met het motorrijtuig, moet u dit melden bij de WAM. Deze verzekering beoordeelt of u aansprakelijk bent en in welke mate de tegenpartij schadeloos gesteld moet worden.

Daarnaast bent u met de WAM verzekerd voor hulpverlening. Als bijvoorbeeld uw auto zodanig beschadigd is dat er niet mee gereden kan worden kan uw auto worden vervoerd. Ook kan de bestuurder of passagier per taxi worden vervoerd als hij of zij niet meer in het motorrijtuig kan rijden. De WAM werkt met een bonus-malussysteem.

Wat kan de beperkt cascoverzekering voor u betekenen bij schade in het verkeer?

Deze verzekering kan worden afgesloten op een verzekering voor motorrijtuigen, bijvoorbeeld de autoverzekering. Deze verzekering dekt bepaalde schade die niet is ontstaan door een aanrijding. Mogelijke dekkingen op deze verzekering zijn:

 • Schade door brand

 • Schade door diefstal

 • Schade door inbraak

 • Schade door ruitbreuk

 • Schade door storm

 • Schade door hagel

 • Schade door loslopende dieren

Wat kan de volledig cascoverzekering voor u betekenen bij schade in het verkeer?

Deze verzekering kan worden afgesloten op een verzekering voor motorrijtuigen, bijvoorbeeld de autoverzekering. Deze verzekering dekt schade die door een ongeval in het verkeer ontstaat. Deze verzekering wordt ook wel de ‘allrisk-verzekering’ genoemd. Deze verzekering werkt met een bonus-malussysteem.

Wat kan de inzittendeverzekering voor u betekenen bij schade in het verkeer?

Deze verzekering kan worden afgesloten op een verzekering voor motorrijtuigen, bijvoorbeeld de autoverzekering. Bij een motor wordt deze verzekering opzittendeverzekering genoemd. Er is een verschil tussen een schadeverzekering voor inzittenden of een ongevallenverzekering voor inzittenden.

De schadeverzekering voor inzittenden dekt de schade van een bestuurder of passagier die door een ongeval in het verkeer ontstaat. Dit kan schade aan spullen zijn (behalve het motorrijtuig zelf) of letselschade. Ook schade van nabestaanden door het overlijden van een bestuurder of passagier valt onder deze verzekering.

De ongevallenverzekering voor inzittenden geeft recht op een uitkering bij ernstig letsel of overlijden van een bestuurder of passagier door een ongeval in het verkeer. Hierbij wordt dus niet de daadwerkelijk geleden schade vergoed, maar vindt een uitkering plaats zoals omschreven in de polisvoorwaarden. Onder ernstig letsel wordt verstaan dat er sprake is van blijvende invaliditeit.

Wat kan de aansprakelijkheidsverzekering voor u betekenen bij schade in het verkeer?

Met de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen van de schade die u als particulier toebrengt aan anderen of zaken van anderen. Met de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven bent u verzekerd voor de financiële gevolgen van de schade die u als bedrijf of uw werknemers toebrengen aan anderen of zaken van anderen.

Op deze verzekering is de schade die wordt veroorzaakt door motorrijtuigen niet gedekt. Daarvoor is immers de Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen bedoeld. In tegenstelling tot de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen is de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren of bedrijven niet verplicht.

Wat kan de reisverzekering voor u betekenen bij schade in het verkeer?

Wat de reisverzekering vergoedt, is afhankelijk van de gekozen verzekeraar en de gekozen dekking. Mogelijke dekkingen zijn onder meer:

 • Repatriëring: het vervoer naar huis na een verkeersongeval op reis.

 • Autopechhulp: het vervoeren van de auto of reparatie langs de weg bij pech op reis of een verkeersongeval op reis.

 • Vervangend vervoer bij schade aan het voertuig door een verkeersongeval op reis.

 • Extra reiskosten die u heeft moeten maken door een verkeersongeval op reis.

 • Extra verblijfkosten die worden gemaakt door een verkeersongeval op reis.

 • Medische kosten die worden gemaakt door een verkeersongeval op reis en niet vergoed worden door de zorgverzekering.

 • Een uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden.

 • Kosten van vervoer van familie als u in het ziekenhuis ligt door een verkeersongeval op reis of bij een crematie of begrafenis in het buitenland.

Wat kan de fietsverzekering voor u betekenen bij schade in het verkeer?

Met een fietsverzekering kunt u dekking hebben voor schade door diefstal of een aanrijding in het verkeer.

Wat houdt het bonus-malussysteem in?

Het bonusmalus-systeem beloont bestuurders die schadevrij rijden met een lagere premie en berekent bestuurders die niet schadevrij rijden een hogere premie. Dit systeem werkt met een bonus-malusladder. Deze ladder bestaat uit een aantal treden (doorgaans 15 tot 20). Aan elke trede is een bepaalde korting of toeslag op de premie gekoppeld. Na een jaar waarin geen schade vanuit de verzekering is vergoed, stijgt u 1 trede. Na een jaar waarin 1 of meer schades zijn geclaimd, zakt u een aantal treden. Dit is meestal 5 tredes voor 1 schade. De ladder begint meestal bij 25% korting en eindigt bij 75 of 80% korting.

Voor zover mogelijk verhaalt de verzekeraar een schade op de aansprakelijke partij. Als dit slaagt, komt de schade niet ten laste van de bonus-malusladder. Daarnaast kunt u er voor kiezen om een vergoede schade voor eigen rekening te nemen, waardoor er geen gevolgen voor de bonus-malusladder en dus uw premie zijn.

Aanrijding in het verkeer, waar verhaalt u uw schade?

man praat met chauffeur van sleepdienst

Krijg direct online advies over wat te doen wanneer u een aanrijding in het verkeer heeft gehad.

Start de adviestool
man praat met chauffeur van sleepdienst