Aansprakelijkheid bij stormschade aan de auto

Bij een storm beschadigen vaak veel auto’s. Bijvoorbeeld door omgewaaide bomen, dakpannen of andere zaken die door de harde wind losraken. Kunt u iemand aansprakelijk stellen bij stormschade aan uw auto? Zo ja, wie dan? In dit artikel leggen we het uit.

Voorbeeld

Na een stormachtige nacht wilt u uw auto instappen om naar uw werk te rijden. Dan ziet u dat er een fiets tegen uw auto is gevallen. En er zit een flinke kras in de lak van het portier. U vraagt zich af of u de eigenaar van de fiets aansprakelijk kunt stellen.

Is de gemeente aansprakelijk als er een boom omwaait op de auto?

De gemeente is mogelijk aansprakelijk als zij de boom niet goed heeft onderhouden. En de boom is omgewaaid door dit slechte onderhoud. U moet dit wel kunnen bewijzen. Is de boom omgewaaid alleen door de storm? Dan is de gemeente niet aansprakelijk. Er is dan sprake van overmacht. Dit wil zeggen dat de gemeente geen invloed heeft gehad op de oorzaak van de schade.

Is een persoon of bedrijf aansprakelijk als iets van zijn pand afwaait tegen mijn auto, bijvoorbeeld een dakpan?

Ook hier hangt het af van het onderhoud. Heeft de persoon of het bedrijf het pand slecht onderhouden en zijn daardoor dakpannen losgeraakt en op uw auto gevallen? Dan is de eigenaar van het pand mogelijk aansprakelijk. Ook hier moet u bewijzen dat het door slecht onderhoud komt. Zijn ze losgeraakt door een hevige storm, dan is de eigenaar vaak niet aansprakelijk.

Kan ik iemand aansprakelijk stellen als een losstaand voorwerp van deze persoon omwaait tegen mijn auto, bijvoorbeeld een fiets of een vuilniscontainer?

Overmacht speelt ook hier een rol. Maar soms is er in deze situatie juist geen sprake van overmacht als de storm de schade veroorzaakte. Een belangrijke vraag hierbij is of de persoon wist dat er een storm aankwam? Of had hij dat kunnen weten, bijvoorbeeld omdat er een code rood is afgegeven? En kon hij of zij de fiets beter vastzetten of de container eerder binnenhalen? Het zijn allemaal vragen die bepalen of iemand aansprakelijk is voor schade. Dit zal dus per zaak bekeken moeten worden.

Soms betaalt uw autoverzekering de schade

Stormschade is vaak gedekt onder een beperkte cascodekking of de allrisk dekking. Als u alleen voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd bent met uw auto valt stormschade niet onder de dekking.