Een onverwachts ontslag na jarenlang goed functioneren

Lerares staat voor de klas

Praktijkverhaal

Anne werkt al jarenlang met veel plezier op een middelbare school. Opeens zou zij niet meer goed functioneren en zet de werkgever een ontslagprocedure in. Anne is geschokt en schakelt de hulp van een jurist in om haar mogelijkheden te onderzoeken.

Onze jurist overweegt een kort geding en bezwaar in de ontslagprocedure

Toch wordt er eerst ingezet op een onderhandeling met de werkgever. Na veel contacten en onderhandelingen kwamen partijen tot een regeling. Anne moet gezien alle gebeurtenissen lang nadenken of ze de regeling accepteert of ervoor kiest om de strijd aan te gaan via een langdurige juridische procedure.

Na veel overleg met haar familie en een goede vriend kreeg ze een steeds beter gevoel bij de regeling

De regeling houdt in dat Anne een jaar vrijstelling krijgt van haar werk met behoud van salaris. Mocht Anne al eerder een nieuwe baan vinden dan krijgt ze het resterende loon tot de afgesproken einddatum als vergoeding uitbetaald. Anne is hier heel blij mee en is de jurist erg dankbaar voor zijn deskundigheid, steun, vriendelijkheid en geduld.