De vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Soms is ontslag onvermijdelijk, bijvoorbeeld als er bedrijfseconomische redenen zijn. Een vaststellingsovereenkomst helpt werknemer en werkgever dan onder goede voorwaarden afscheid van elkaar te nemen. Maar wat is nu een vaststellingsovereenkomst? Hoe zorg je ervoor dat er in het beëindigingsvoorstel rekening wordt gehouden met jouw belangen? Lees hier een aantal praktische adviezen en tips om op te letten voordat je een vaststellingsovereenkomst ondertekent.

Voorbeeld

Na een onzekere tijd is er eindelijk meer bekend over de reorganisatie bij het bedrijf waar je werkt. Door de reorganisatie komt jouw functie te vervallen en je krijgt een vaststellingsovereenkomst om jouw arbeidscontract te beëindigen. Wat betekent dit voor jouw situatie?

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst (VSO) is een contract tussen werkgever en werknemer met afspraken over de vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het dienstverband wordt dan beëindigd met ‘wederzijds goedvinden’. De voorwaarden over de uitdiensttreding, bijvoorbeeld in het geval van een reorganisatie worden hierin vastgelegd. Over de inhoud van een vaststellingsovereenkomst kun je met je werkgever onderhandelen. Als je het allebei eens bent met de beëindigingsregeling, is er geen ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter meer nodig.

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst staan bijvoorbeeld:

  • De hoogte van de ontslagvergoeding;
  • Afspraken over de beëindigingsdatum van het dienstverband;
  • Het uitbetalen van vakantiedagen;
  • Of de werkgever meebetaalt aan de juridische kosten van het ontslag;
  • Ook kan in een vaststellingsovereenkomst het recht op een WW-uitkering zoveel mogelijk veiliggesteld worden.

Waarom staat er een reactietermijn in de vaststellingsovereenkomst?

In de vaststellingsovereenkomst staat een reactietermijn vermeld. De werkgever wil dat je binnen deze termijn de vaststellingsovereenkomst tekent. Of op de inhoud van de vaststellingsovereenkomst reageert. Meestal stelt de werkgever de reactietermijn van de VSO voor het einde van de maand. Dat is om te voorkomen dat de opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst verschuift. Als de opzegtermijn een maand opschuift heb je namelijk ook recht op een maand langer doorbetaling van je salaris. Meestal krijg je minstens een week om over de voorgestelde vaststellingsovereenkomst na te denken of juridisch advies te vragen, bijvoorbeeld over de financiële gevolgen van de vaststellingsovereenkomst. Dit is een redelijke termijn.

Moet ik blijven werken als ik een vaststellingsovereenkomst krijg?

Als je werkgever vertelt dat hij je wil ontslaan en een vaststellingsovereenkomst aanbiedt, dan blijf je aan het werk. Je kan wel verlof opnemen of afspreken dat je wordt vrijgesteld van werkzaamheden met behoud van salaris. Als je werkgever je vrijstelt van werkzaamheden, laat hem dit dan schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) bevestigen.