WW-uitkering aanvragen na ontslag

Ontslag en werkloosheid, bijvoorbeeld door reorganisatie, kan iedereen overkomen. Gelukkig is de WW-uitkering het vangnet voor deze situatie. Of je recht hebt op een WW-uitkering na ontslag en hoe lang je een ww uitkering krijgt, ligt aan verschillende voorwaarden. Wil je bijvoorbeeld weten wanneer je een WW uitkering mag aanvragen? Ben je benieuwd wat de hoogte van de ww uitkering na je ontslag is? Of hoelang je een uitkering krijgt? Het kan ook zijn dat je na je ontslag in de WW zit en je afvraagt wat jouw rechten en plichten zijn bij het zoeken naar een nieuwe baan. Het antwoord op deze vragen lees je in dit artikel.

Mag ik een WW-uitkering aanvragen?

Het UWV toetst en beoordeelt of je na ontslag in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Je hebt recht op een WW-uitkering als je aan de volgende voorwaarden voldoet.

 • Je hebt op de einddatum van je (ontbonden) arbeidsovereenkomst geen andere baan;
 • Je bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is op het moment dat je in dienst was van een werkgever en de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt;
 • Je verliest door het ontslag minimaal 5 werkuren per week en hebt geen recht op loon over deze uren. Werkte je gemiddeld minder dan 10 uur per week? Dan ben je werkloos als je minimaal de helft van die uren en het loon over die uren kwijtraakt;
 • Je bent per direct beschikbaar voor betaald werk;
 • Je bent niet door eigen schuld werkloos geworden, bijvoorbeeld door zelf ontslag te nemen;
 • Je hebt in minimaal 26 weken gewerkt in de 36 weken voordat je werkloos werd.

Kan ik met een vaststellingsovereenkomst een WW-uitkering aanvragen?

In sommige gevallen, zoals bij reorganisatie, ga je uit dienst met een vaststellingsovereenkomst. Met een vaststellingsovereenkomst kun je een WW-uitkering aanvragen. De bewoordingen van de vaststellingsovereenkomst zijn heel belangrijk. Meer over de vaststellingsovereenkomst en de ww uitkering lees je hier.

Hoeveel WW-uitkering krijg ik?

De hoogte van de WW-uitkering na je ontslag is afhankelijk van je sociale verzekeringsloon (SV-loon). Het SV-loon is het loon waarover je belastingen en sociale premies betaalde voor je ontslag. Voor de hoogte van de WW-uitkering kijkt UWV naar het SV-loon dat je in een periode van 12 maanden verdiende. Die periode eindigt op de laatste dag van het tweede aangiftetijdvak voor het aangiftetijdvak waarin je werd ontslagen. De periode waarover het UWV kijkt naar het SV-loon kan afwijken als je arbeidsongeschikt was.

Berekening WW uitkering

De hoogte van je WW-uitkering is de eerste 2 maanden na je ontslag 75% van je WW-maandloon. Daarna wordt je ww uitkering 70% van je WW-maandloon. Het UWV houdt ook rekening met een maximum dagloon. Als jouw loon hoger is dan het maximum dagloon, dan is de hoogte van de WW-uitkering 75% of 70% van dit maximum dagloon. Het maximum dagloon is per 1 januari 2024 € 274,44. Ieder jaar op 1 januari en op 1 juli wordt het maximum dagloon aangepast.
Heb je naast de WW-uitkering ook andere inkomsten? Dan worden deze inkomsten meestal verrekend met de WW-uitkering

Hoelang krijg ik ww-uitkering?

Hoelang je een WW uitkering krijgt is afhankelijk van je arbeidsverleden. Als je in de 36 weken voor je ontslag tenminste 26 weken werkte, dan krijg je een WW-uitkering van 3 maanden. De WW-uitkering kan ook langer duren dan 3 maanden. Om langer ww uitkering te krijgen moet je de 5 kalenderjaren voor je werkloosheid in ten minste 4 kalenderjaren gewerkt hebben. Als je aan deze jareneis voldoet, maak je mogelijk aanspraak op een verlengde WW-uitkering. Hoe langer je hebt gewerkt, hoe langer de duur van de WW-uitkering is. De maximale duur van een WW-uitkering is op dit moment 24 maanden. Op de website van het UWV krijg je een indruk van de periode waarover je een WW-uitkering kunt aanvragen.

Wanneer en hoe kan ik WW aanvragen?

Je kunt op z’n vroegst 1 week voor je laatste werkdag een WW-uitkering aanvragen. De WW-uitkering aanvragen later dan 1 week na je laatste werkdag is onverstandig. Je krijgt dan mogelijk tijdelijk een lagere ww uitkering. Als je een WW-uitkering aanvraagt, ben je meteen bij het UWV ingeschreven als werkzoekende.
Je vraagt een WW-uitkering online aan bij het UWV met je DigiD. WW aanvragen bij een van de UWV kantoren kan ook. Het UWV vraagt om een aantal stukken, zoals:

 • De vaststellingsovereenkomst of de opzeggingsbrief van je werkgever
 • Je arbeidsovereenkomst
 • Je laatste loonstrook
 • Je rekeningnummer

WW-uitkering en sollicitatieplicht

Het UWV verwacht dat je actief solliciteert vanaf het moment dat je weet dat je arbeidsovereenkomst eindigt. Je bent ook verplicht om een aanbod voor passend werk te accepteren. Je kunt bijvoorbeeld:

 • een (open) sollicitatiebrief schrijven;
 • vacatures zoeken en hierop reageren;
 • jezelf inschrijven bij een uitzendbureau;
 • bij het UWV vragen of je hulp kunt krijgen van een werkcoach van het UWV.

Het is goed om een overzicht van je sollicitaties bij te houden. Daarin noteer je:

 • de naam van de organisatie
 • de contactpersoon met wie je contact had
 • de datum
 • het resultaat van je sollicitatie

Solliciteer je niet of weiger je passend werk, dan kan dat gevolgen hebben voor je WW-uitkering. Het UWV kan je WW-uitkering weigeren of minder ww uitkering betalen.