Mag mijn werkgever loon inhouden als ik ziek ben?

Voorbeeld

Hans werkt al sinds 1996 als chauffeur. Op een dag krijgt hij last van rugklachten die steeds erger worden. Uiteindelijk is het zo erg dat hij zich ziekmeldt. Zijn werkgever stuurt Hans naar de bedrijfsarts. Deze stelt vast dat Hans inderdaad niet kan werken. De arts geeft aan dat hij, na een aantal weken rust, wel licht en aangepast kan doen.

Werkgever accepteert ziekmelding niet

Na een aantal weken begint Hans weer met werken. Niet op de vrachtwagen, maar aangepast werk in het magazijn, zoals de bedrijfsarts had aangegeven. Als Hans de volgende dag weer naar zijn werk wil, schiet het opnieuw in zijn rug. Hij moet zich daarom weer ziekmelden. Zijn werkgever accepteert de ziekmelding niet. Hans moet direct naar het magazijn komen of hij krijgt zijn salaris niet uitbetaald. Hoe graag hij ook wil, Hans kan niet naar zijn werk. Het lukt zelfs niet om auto te rijden. Zijn werkgever stopt meteen met loonbetaling. Hans vraagt zich af of dit wel mag.

Adviestool Ziekte en Ontslag

Student zit aan laptop en kijkt bezorgd

Het is al vervelend genoeg wanneer u (langdurig) ziek bent. Zeker als u daardoor (mogelijk) uw baan verliest of geen salaris meer ontvangt omdat uw werkgever weigert door te betalen tijdens ziekte. In onze adviestool Ziekte en Ontslag krijgt u duidelijk advies over wat uw rechten en plichten zijn in zo'n onzekere situatie.

Naar de adviestool Ziekte en Ontslag
Student zit aan laptop en kijkt bezorgd

Past het aangeboden werk bij de situatie?

In een situatie als deze kunt u het UWV vragen om via een deskundigenoordeel het aangeboden werk te toetsen. Past het werk wel bij wat u aankan? In Hans’ situatie was dit maar voor een deel het geval. Sommige onderdelen van het werk kon hij wel aan, maar andere onderdelen belastten zijn rug te veel. Dit maakte zijn werkgever niets uit. Zolang Hans niet weer aan het werk ging, kreeg hij geen loon uitbetaald.

Werkgever moet het ingehouden loon betalen

Hans laat het geschil nu voor de kantonrechter komen. Deze stelt vast dat het aangeboden werk niet volledig passend is. De werkgever had Hans opnieuw naar de bedrijfsarts moeten sturen toen hij zich voor de tweede keer ziekmeldde. In plaats daarvan is Hans’ werkgever zelf op de stoel van de bedrijfsarts is gaan zitten. En dat is niet juist. Hans’ werkgever moest het ingehouden loon betalen plus de proceskosten.

In het eerste jaar recht op 100% loonbetaling

Als een werknemer ziek wordt, moet de werkgever het loon doorbetalen. De hoogte van het door te betalen loon is vaak in de (collectieve) arbeidsovereenkomst geregeld. Meestal heeft een zieke werknemer in het eerste jaar recht op 100 % van het loon en daarna op 70 % van het loon.

Werknemer heeft re-integratieverplichtingen

Een werknemer moet zich wel houden aan afspraken rondom re-integratie. Zegt een bedrijfsarts bijvoorbeeld dat een werknemer passende arbeid kan verrichten, dan moet de werknemer dit doen. Doet hij dit niet, dan mag de werkgever de loonbetaling staken.

Hulp nodig van een jurist?

Rechtsbijstandverzekering bij Interpolis, Centraal Beheer, FBTO of Avéro Achmea? Meld uw zaak. Onze juristen staan voor u klaar.

Geen rechtsbijstandverzekering?

LegalGuard geeft snel juridisch advies voor een vast laag tarief.

Zaak melden
Ga naar LegalGuard