Mag je werkgever je ziekmelding weigeren?

Als je ziek bent, kun je niet werken. Dat klinkt logisch. Toch weigert een werkgever soms de ziekmelding van een werknemer aan te nemen. Dan vindt je leidinggevende bijvoorbeeld dat je best naar kantoor kunt komen. Of gelooft je werkgever niet dat je echt ziek bent. Als er discussie over ziekmelden ontstaat, ligt de basis daarvan vaak in het ontbreken van vertrouwen. Wat je kunt doen als je in zo’n situatie belandt, lees je in dit artikel.

Werkgever mag je ziekmelding niet weigeren

Als je ziek bent, is het belangrijk om je direct ziek te melden bij je werkgever. Hoe je dat moet doen staat in je arbeidscontract of cao. Een werkgever kan een ziekmelding niet zomaar weigeren. Je werkgever mag niet beoordelen of je ziek bent of niet. Bij ziekmelden gaat het om de mate waarin je in staat bent je werk uit te voeren. De enige die dat mag beoordelen, is de arboarts of bedrijfsarts. Als je werkgever denkt dat je niet ziek bent, moet hij een bedrijfsarts of arboarts inschakelen. Die kan je ziekmelding controleren.
Als werknemer heb je het recht om te vragen om een controle van diezelfde arts. Je werkgever moet hieraan gehoor geven.
Als je werkgever je ziekmelding weigert, is het verstandig per brief of e-mail te bevestigen dat je ziek bent. Je kunt hierin ook aangeven dat je een bedrijfsarts wil spreken. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief.

Voorbeeldbrieven bij Ziekmelding

Pas bijgaande voorbeeldbrieven aan naar jouw situatie en houd de regie over jouw ziekmelding.

Voorbeeldbrief Ziekmelding geweigerd DOCX, 24 kB Download
Voorbeeldbrief Ziekmelding DOCX, 24 kB Download

Wat moet ik vertellen over mijn ziekmelding?

Je hoeft niet te vertellen waarom je ziek bent. Je werkgever mag ook niet vragen naar je medische situatie. Je werkgever mag wel vragen hoe lang je denkt ziek te zijn en vragen stellen over het werk zelf. Zoals de overdracht van werk of openstaande afspraken. Als je bij de huisarts bent geweest, kun je dat ook vertellen. Je hoeft niet te vertellen wat je met de huisarts hebt besproken. Je huisarts mag overigens ook niet bepalen of je in staat bent om te werken. Je huisarts kan alleen iets zeggen over het ziek zijn. Alleen een bedrijfsarts kan beoordelen of je ziek (arbeidsongeschikt) bent.

Wat doet een bedrijfsarts?

De bedrijfsarts of arboarts stelt vast of je ziek bent en welke beperkingen je hebt. Hij beoordeelt of je als werknemer in staat bent om jouw werk uit te voeren. Met hem deel je wel medische gegevens als dat nodig is. Deze arts deelt die medische gegevens nooit met je werkgever. Hij geeft een advies over je re-integratie. En welke mogelijkheden om te werken je nog wel hebt. Van dit advies wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Jij en jouw werkgever krijgen dat verslag.

Wat als ik het niet eens ben met de bedrijfsarts?

Ben je het niet eens met het advies van de bedrijfsarts over jouw ziekte en je re-integratie? Dan kun je vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts. Je kunt ook bij het UWV om een deskundigenoordeel vragen. Dat is een oordeel van het UWV over de mogelijkheid van re-integratie.

Heb ik recht op loon als ik ziek ben?

In de wet staat dat je bij ziekte recht hebt op minimaal 70% van je loon. Het kan ook meer zijn. Vaak staan de regels over de hoogte van loon bij ziekte in je arbeidscontract of de cao. Er kan een wachttijd gelden bij een ziekmelding. Dat zijn maximaal twee dagen waarop je geen loon krijgt. Je werkgever mag alleen gebruikmaken van een wachtdag als dat is afgesproken in jouw cao of in je arbeidscontract. Lees meer over loondoorbetaling bij ziekte.

Ziekmelden vanwege een arbeidsconflict

Soms lopen de gemoederen op het werk zo hoog op, dat je er letterlijk ziek van bent. Een arbeidsconflict is geen officiële ziekte, maar het kan wel leiden tot psychische klachten. Deze klachten kunnen zo ernstig zijn dat je niet in staat bent om te werken. Bespreek in ieder geval met de bedrijfsarts of arboarts dat je je vanwege een arbeidsconflict hebt ziekgemeld. Dit kan betekenen dat hij je niet arbeidsongeschikt verklaart. Maar je krijgt in ieder geval advies over de volgende stap. Denk hierbij aan een afkoelingsperiode of conflictbemiddeling.

Ziekmelden vanwege een arbeidsconflict met je leidinggevende

Als je in een conflictsituatie met je leidinggevende zit, is ziekmelden misschien extra lastig. Misschien durf je je niet ziek te melden uit angst voor de reactie van je werkgever. Je kunt je ziekmelding ook schriftelijk doorgeven. Gebruik daarvoor onze Voorbeeldbrief Ziekmelding. Je hoeft de reden niet op te geven, maar het is belangrijk dat je dit wel met je bedrijfsarts deelt.

Kan mijn werkgever mij verplichten om te werken als ik ziek ben?

Zoals eerder gezegd kan een werkgever niet bepalen dat je weer beter bent. Hij kan ook niet bepalen dat je naar het werk moet komen. Als de bedrijfs- of arboarts vindt dat je weer (deels) kunt werken, moet je daaraan meewerken. Ook de mening van een huisarts of andere arts is niet voldoende.

Contact tijdens je ziekte

Om je arbeidsrelatie goed te houden, is het doorgaans goed om contact te houden met je werkgever. Bijvoorbeeld door telefonisch overleg of een koffiemomentje op kantoor. Natuurlijk alleen als je dat kunt. Als je volledig ziek bent, dan kun je zo’n uitnodiging weigeren. De bedrijfs- of arboarts kan je adviseren wat in zo’n situatie wijsheid is. Die kan ook aan de werkgever bevestigen dat je voorlopig niet in staat bent om het gesprek aan te gaan.