Krijg je doorbetaald als je ziek bent?

In dit artikel leest u of u recht heeft op doorbetaling van uw loon als u ziek bent.

Voorbeeld

U kunt u een tijd niet werken omdat u langdurig ziek bent. U wilt weten of u tijdens deze periode wel uw salaris ontvangt.

Loondoorbetaling bij ziekte

De eerste 2 ziektejaren heeft u wettelijk recht op doorbetaling van uw loon. Niet het volledige loon, maar 70% van het laatst verdiende brutoloon. Als 70% van het loon lager is dan het minimumloon, betaalt uw werkgever u in het eerste ziektejaar in elk geval dat minimumloon.

In de cao of uw arbeidsovereenkomst kan een afspraak staan dat u als werknemer meer dan 70% van het laatste brutoloon krijgt. Vaak is daarin geregeld dat de werkgever tijdens het eerste ziektejaar 100% doorbetaalt.

Een zieke werknemer heeft recht op loondoorbetaling op basis van zijn gewone loon en de overwerkvergoeding als hij die overwerkvergoeding ook zou krijgen als hij niet ziek was geweest. Hij moet dan wel kunnen bewijzen dat dit het geval is. Dat kan soms nog best ingewikkeld zijn, vooral als het overwerk niet vast, maar incidenteel is.

Adviestool Ziekte en Ontslag

stel leest slecht nieuws in een brief

Het is al vervelend genoeg wanneer u (langdurig) ziek bent. Zeker als u daardoor (mogelijk) uw baan verliest of geen salaris meer ontvangt omdat uw werkgever weigert door te betalen tijdens ziekte. In onze adviestool Ziekte en Ontslag krijgt u duidelijk advies over wat uw rechten en plichten zijn in zo'n onzekere situatie.

Ziekte en ontslag
stel leest slecht nieuws in een brief

Loondoorbetalingsplicht bij ziekte is meestal 2 jaar

Na 2 ziektejaren (104 weken) hoeft uw werkgever meestal geen loon meer te betalen. Het is dan afhankelijk van uw door het UWV vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage welke uitkering u krijgt. Als u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent krijgt u een WIA-uitkering. Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt dan kunt u een WW-uitkering aanvragen als uw werkgever geen ander passend werk voor u heeft. In sommige gevallen kan het UWV een loonsanctie opleggen en moet uw werkgever nog een derde ziektejaar het loon doorbetalen. Dat kan het geval zijn als het UWV tot de conclusie komt dat uw werkgever onvoldoende deed om re-integratie mogelijk te maken.

Loondoorbetaling bij een tijdelijk contract

Als uw arbeidscontract eindigt terwijl u ziek bent, gaat u ziek uit dienst. Uw werkgever hoeft dan geen loon meer te betalen. Uw werkgever vraagt dan bij het UWV een Ziektewetuitkering aan door u ziek te melden. In principe komt u dan in aanmerking voor een Ziektewetuitkering. Die bedraagt 70% van uw dagloon.

U maakt als werknemer geen aanspraak op loon als:

  • U de genezing opzettelijk verhindert of vertraagt.
  • U de ziekte met opzet heeft veroorzaakt.