Ontslag bij long covid: ga niet zomaar akkoord

Op 27 februari 2020 is de eerste coronabesmetting in Nederland geregistreerd. Vooral medewerkers in de zorg en het onderwijs hebben daarna zelf door corona langdurige gezondheidsklachten opgelopen. Het gaat om duizenden werknemers die vooraan stonden bij het helpen van corona patiënten, maar daardoor hun baan dreigen te verliezen omdat ze langer ziek zijn dan twee jaar. De FNV heeft om die reden een “Meldpunt Long Covid” geopend. Meer dan 4000 mensen hebben zich daar al aangemeld.

Voorbeeld

U was als zorgprofessional al vanaf het begin druk met het verzorgen van coronapatiënten. Helaas kreeg u niet of onvoldoende beschermende middelen. Mede daardoor liep ook u een coronabesmetting op. Maar waar de klachten bij veel van uw patiënten verdwenen, bleef u maar last houden van benauwdheid, hartkloppingen, vermoeidheid en andere fysieke en mentale problemen. Om die reden bent u nu bijna 2 jaar arbeidsongeschikt. Uw inkomen werd al geraakt nadat u 1 jaar ziek was en nu dreigt u na 2 jaar nog ontslagen te worden ook. U vindt dit niet eerlijk en bent benieuwd of dit zomaar mag.

Wat is long covid?

Van long covid wordt gesproken als iemand, na een coronabesmetting, last heeft van chronische pijnklachten, chronische vermoeidheid en een gebrek aan energie. Ook komt er overgevoeligheid voor geluiden en prikkels of een combinatie van deze klachten voor. Long covid komt relatief vaak voor bij werknemers uit de zorg en het onderwijs omdat zij van begin af aan veel in aanraking zijn gekomen met het virus. Werken lukt hen in sommige gevallen niet meer; vaak ook niet voor een deel. Dit zorgt naast fysieke klachten, ook voor een hoop onzekerheid over de financiële toekomst. Want na 2 jaar staat het de werkgever in veel gevallen vrij om de arbeidsovereenkomst van de zieke werknemer te ontbinden.

Misschien zit u ook in de onzekerheid van een vergelijkbare situatie. Hoe het precies zit met uw rechten en plichten leest u hieronder.

Terugval loon in het tweede ziektejaar

In het eerste ziektejaar heeft u als werknemer in de zorg of onderwijs op basis van uw CAO recht op 100% loondoorbetaling. In het tweede ziektejaar valt uw loon helaas terug naar 70%. Dit kunt u terugvinden in de CAO Ziekenhuizen, de CAO voor Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg en de CAO Ambulancezorg.

Einde loondoorbetalingsverplichting en WIA-uitkering

Na 104 weken arbeidsongeschiktheid hoeft de werkgever u in principe geen loon meer te betalen. Misschien heeft u nog wel recht op een WIA-uitkering. De eerste werknemers die aan long covid lijden zijn op het moment van schrijven bijna 2 jaar arbeidsongeschikt. Geldt dit ook voor u? Dan beoordeelt het UWV of u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Een WIA-uitkering is maximaal 70 of 75% van uw laatstgenoten inkomen. Op de website van het UWV staat meer informatie over het aanvragen van een WIA-uitkering bij long covid.

Neemt het UWV een beslissing waar u het niet mee eens bent? Schakel dan een van onze juristen in. Zij zijn gespecialiseerd in sociaal zekerheidsrecht. Neem hiervoor contact met ons op of meld uw zaak direct hier

Werkgevers sturen soms aan op ontslag

Het komt voor dat werkgevers, ook al in de eerste twee ziektejaren, aansturen op een ontslag. Werk daar niet aan mee. Tijdens de eerste twee ziektejaren heeft u als werknemer ontslagbescherming. Ook lopen er in de politiek initiatieven om de situatie van werknemers die (langdurig) ziek zijn geworden door covid, te verbeteren. Zo heeft Minister Helder toegezegd de mogelijkheden te onderzoeken om een long covidfonds in het leven te roepen. Zulke fondsen zijn er al voor asbestslachtoffers en slachtoffers van de schildersziekte OPS. Long covid patiënten krijgen als de plannen doorgaan een tegemoetkoming voor het inkomensverlies in het tweede ziektejaar. Ook zou er een langere hersteltermijn dan twee jaar moeten komen. De Minister heeft bij het afsluiten van dit bericht daarover nog geen beslissing genomen. Het is verstandig dit besluit af te wachten voordat u meewerkt aan een ontslag.

Wij adviseren u 1 van onze juristen met u mee te laten kijken. Neem hiervoor contact met ons op of meld uw zaak direct hier

Is de werkgever aansprakelijk voor schade?

In de afgelopen week zijn de eerste werkgevers aansprakelijk gesteld. Dat meldt RTL Nieuws op hun website. De vraag of in die zaken schadevergoedingen worden uitgekeerd is lastig te beantwoorden. Iedere situatie is weer anders. De werkgever heeft in de wet een zorgplicht. Hij moet zorgen voor een veilige werkomgeving waarin hij voldoende voorzorgsmaatregelen treft om te voorkomen dat werknemers arbeidsongeschikt worden. De werknemer moeten bewijzen dat zijn werkgever niet aan die zorgplicht heeft voldaan doordat bijvoorbeeld de richtlijnen van het RIVM niet werden opgevolgd. En bovendien dat hij arbeidsongeschikt is geworden (long covid heeft opgelopen) op en door het werk.

Zit u in zo’n situatie? Laat u dan daarin bijstaan door een van onze gespecialiseerde letselschadejuristen. Neem hiervoor contact met ons op of meld uw zaak direct hier

Re-integratie verloopt moeizaam

In veel gevallen zullen werknemers via re-integratie toch weer (deels) aan het werk gaan. Helaas zitten in de praktijk werkgever en werknemer soms niet op één lijn over de re-integratie. De werkgever schat de mogelijkheden van de werknemer om te werken soms hoger in dan waartoe de werknemer in staat is. 

Doet die situatie zich voor? Doe dan een beroep op een van onze ervaren arbeidsrechtjuristen. Neem hiervoor contact met ons op of meld uw zaak direct hier.

Hulp nodig van een jurist?

Rechtsbijstandverzekering bij Interpolis, Centraal Beheer, FBTO of Avéro Achmea? Meld uw zaak. Onze juristen staan voor u klaar.

Geen rechtsbijstandverzekering?

LegalGuard geeft snel juridisch advies voor een vast laag tarief.

Zaak melden
Ga naar LegalGuard