Is mijn werkgever aansprakelijk als ik PTSS krijg door mijn werk?

U kunt op het werk te maken krijgen met een traumatische gebeurtenis. In sommige gevallen kan zo’n gebeurtenis leiden tot de ontwikkeling van het Post Traumatische Stress Syndroom, oftewel PTSS. Sommige beroepen worden vaker geconfronteerd met traumatische gebeurtenissen, zoals politieagenten, militairen en treinmachinisten. Maar ook als winkelmedewerker kunt u geconfronteerd worden met een traumatische gebeurtenis zoals een overval. PTSS kan vervelende gevolgen hebben voor de uitoefening van uw werk en uw privéleven. Kunt u in zo’n situatie uw werkgever aansprakelijk stellen voor de gevolgen van de PTSS? Deze en andere veel gestelde vragen rondom PTSS beantwoorden wij hieronder.

Voorbeeld

U werkt als ambulanceverpleegkundige en u wordt opgeroepen voor een verkeersongeval met letsel. Het slachtoffer blijkt een goede vriend van u. Het slachtoffer heeft zware verwondingen en is in levensgevaar. Het slachtoffer overlijdt tijdens uw reanimatiepoging. Hoewel u die nacht slecht slaapt, besluit u de volgende dag weer aan het werk te gaan. De volgende nachten slaapt u ook slecht, u bent verdrietig en voelt veel onrust. U besluit zich na een week toch ziek te melden van werk en in gesprek te gaan met een psycholoog. Uiteindelijk krijgt u de diagnose PTSS. Kunt u de werkgever vragen om smartengeld en een schadevergoeding voor uw (medische) kosten?

Wat is PTSS?

PTSS is de afkorting voor ‘posttraumatische stressstoornis’. U kunt PTSS ontwikkelen als u een heftige gebeurtenis heeft meegemaakt of heeft zien gebeuren, zoals een (verkeers)ongeluk of geweld. U heeft meer kans op het ontwikkelen van PTSS als u te maken heeft gekregen met meerdere heftige gebeurtenissen.

Wat zijn de symptomen van PTSS?

Iedereen kan andere PTSS klachten ervaren. U kunt zowel lichamelijke als geestelijke klachten ervaren. Een aantal mogelijke PTSS klachten zijn herbelevingen (door triggers), nachtmerries, slaapproblemen, (gedeeltelijk) geheugenverlies, negatieve gedachtes, vervreemd gevoel, concentratieproblemen, overdreven schrikreacties, roekeloosheid en woede-uitbarstingen. Ook kunt u door PTSS bepaalde situaties of plaatsen gaan vermijden. PTSS-klachten duren langer dan een maand, hebben een negatief effect op uw dagelijks functioneren en zijn niet het gevolg van andere oorzaken zoals lichamelijke aandoeningen, medicatie- of drugsgebruik. 

Herkent u zich in de symptomen?

U kunt het beste contact opnemen met uw (huis)arts als u zich herkent in de symptomen van PTSS. Uw (huis)arts kan u verder laten onderzoeken en zorgen dat u de juiste hulp krijgt. Alleen een deskundige zoals een psycholoog of psychiater kan de diagnose PTSS vaststellen.

De werkgever is risicoaansprakelijk

In de wet staat dat uw werkgever verantwoordelijk is voor de schade die u oploopt tijdens de uitoefening van uw werk. Toch betekent dit niet dat uw werkgever altijd aansprakelijk is als u PTSS-klachten ontwikkelt. Hoe dat precies zit, leggen we hieronder uit.

Het moet gaan om een officiële diagnose 

Het ervaren van een aantal typische PTSS klachten is niet voldoende. U moet kunnen bewijzen dat u PTSS heeft ontwikkeld. Het is daarom belangrijk dat u hulp vraagt aan uw (huis)arts als u denkt PTSS te hebben ontwikkeld. U heeft namelijk een officiële diagnose van een psycholoog of psychiater nodig om uw werkgever aansprakelijk te stellen. Ook kunt u na een diagnose beginnen aan de juiste behandeling voor uw klachten. 

De PTSS moet door uw werk komen

U moet bewijzen dat u een heftige gebeurtenis heeft meegemaakt of heeft zien gebeuren tijdens uw werk. U moet bewijzen dat deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Ook moet uit het onderzoek van de psycholoog of psychiater blijken dat uw PTSS het gevolg is van deze heftige gebeurtenissen tijdens uw werk. Heeft u in uw privéleven ook heftige gebeurtenissen meegemaakt? Dan is uw werkgever mogelijk niet of maar gedeeltelijk aansprakelijk voor het ontstaan van uw PTSS. 

Uw werkgever heeft een zorgplicht

Uw werkgever is niet aansprakelijk als hij voldoende heeft geprobeerd om het ontstaan van uw PTSS te voorkomen. Dit noemen we de zorgplicht van de werkgever. De zorgplicht van de werkgever is in iedere situatie en voor elke beroepsgroep anders. In sommige beroepen heeft u een grotere kans om een heftige gebeurtenis mee te maken of zien gebeuren. Bijvoorbeeld als politieagent, militair of ambulanceverpleegkundige komt u regelmatig in aanraking met heftige gebeurtenissen. Een werkgever moet u dan zoveel mogelijk voorbereiden op deze mogelijke situaties en achteraf zorgen voor een goed nazorgtraject om de kans op het ontwikkelen van PTSS te verkleinen. Als u bijvoorbeeld in een winkel werkt dan zal u minder snel te maken krijgen met een heftige gebeurtenis. U mag van uw werkgever verwachten dat hij u vertelt hoe u moet handelen tijdens een overval. Uw werkgever zal ook voldoende maatregelen moeten nemen om de kans op een overval zo klein mogelijk te maken. En u mag verwachten dat de werkgever voor een goed nazorgtraject zorgt als er toch een overval plaatsvindt. 

Het aansprakelijk stellen van uw werkgever kan negatieve gevolgen hebben

Denk goed na of u de werkgever aansprakelijk wilt stellen. Het aansprakelijk stellen van uw werkgever kan namelijk vervelende gevolgen hebben. De zaak kan uw herstel in gevaar brengen. Of misschien ontstaat er een verstoorde arbeidsrelatie.

Uw herstel kan in gevaar komen

De behandeling van de zaak kan lang duren, zeker als er een procedure nodig is. In de meeste gevallen is ook een medisch advies nodig. Uw medische informatie wordt dan opgevraagd en beoordeeld. Tijdens de behandeling van de zaak worden de heftige gebeurtenissen en uw verleden opnieuw besproken. Dit kan een grote emotionele impact hebben en een negatieve invloed hebben op uw herstel.  

De arbeidsrelatie met uw werkgever kan verslechteren

Uw werkgever heeft misschien een andere mening over de situatie. U doet er goed aan om eerst met uw werkgever in gesprek te gaan over de situatie. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u besluiten om de werkgever aansprakelijk stellen. Houd er rekening mee dat er dan een verstoorde arbeidsrelatie kan ontstaan. Dat betekent dat het niet meer fijn is om voor uw werkgever te werken. Als u nog hoopt op werkhervatting, dan is het goed om rekening te houden met de gevolgen van een verstoorde arbeidsrelatie. 

Heeft u hulp nodig?

Misschien vindt u het lastig om het gesprek met uw werkgever aan te gaan. Of wilt u eerst informatie over uw situatie. Neem in dat geval contact op met onze juridische experts. Zij denken graag met u mee en kunnen u advies geven over de (mogelijk) te nemen vervolgstappen.