Ontslag bij reorganisatie

Je werkgever vertelt dat het bedrijf gaat reorganiseren en dat je helaas wordt ontslagen. Ontslag bij reorganisatie is vanzelfsprekend een vervelende boodschap die emotionele impact maakt. Misschien ben je het niet eens met het besluit en wil je bezwaar maken tegen het gedwongen vertrek. Lees hier wat de mogelijkheden zijn om je ontslag aan te vechten.

Heeft bezwaar maken tegen ontslag bij reorganisatie zin?

Of je kans maakt om ontslag bij reorganisatie aan te vechten hangt af van je situatie. Het gaat dan onder meer op de vragen: klopt de reden voor ontslag? Geldt er een opzegverbod tijdens deze reorganisatie? Gelden er gunstigere voorwaarden als het een procedure wordt? Het is verstandig om vragen hierover aan een jurist voor te leggen. Die weet of het zinvol is naar de rechter te stappen of een ontslagprocedure bij het UWV af te wachten.

Moet ik een vaststellingsovereenkomst tekenen?

Bij ontslag door een reorganisatie stelt de werkgever vaak eerst voor de arbeidsovereenkomst in goed overleg te beëindigen. Je hoeft niet mee te werken aan een vaststellingsovereenkomst. Werk je wel mee, dan leggen jullie de afspraken over de beëindiging vast in de overeenkomst. Als je uit dienst gaat met een zo’n overeenkomst noemen we dat ‘een beëindiging met wederzijds goedvinden’.

Wat als ik het niet eens ben met alles in vaststellingsovereenkomst?

Als je het niet eens bent met punten uit de vaststellingsovereenkomst, dan kun je daarover onderhandelen met je werkgever. Lukt het niet om goede afspraken over je ontslag te maken, dan komt er geen overeenkomst tot stand. Je blijft dan in dienst.

Ontslagvergunning aanvragen bij het UWV

Als jij en je werkgever het oneens blijven over je ontslag door de reorganisatie, kan hij een ontslagvergunning aanvragen. De ontslagvergunning vraagt de werkgever aan bij het UWV. Hiervoor heeft de werkgever jouw toestemming niet nodig.

Hoe kan ik ontslag door reorganisatie voorkomen?

Helaas kun je niet altijd voorkomen dat je ontslagen wordt als het bedrijf gaat reorganiseren. Je werkgever moet op 3 punten aannemelijk maken dat je arbeidsovereenkomst moet eindigen vanwege de reorganisatie. Als dat lukt, kun je ontslag in principe niet voorkomen. Deze 3 punten zijn:

  1. er is een bedrijfseconomische noodzaak voor een reorganisatie;
  2. het afspiegelingsprincipe is goed toegepast;
  3. je kunt binnen het bedrijf niet herplaatst worden in een andere passende functie.

Het voeren van verweer tegen de gevolgen van de reorganisatie kan alleen op deze 3 punten. Voldoet je werkgever niet aan deze punten, dan is het zinvol om verweer te voeren. Mogelijk komt het dan niet tot een ontslag. Daarnaast kan een werkgever soms voor een werknemer een uitzondering maken op het afspiegelingsbeginsel. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Bezwaar maken tegen de ontslagaanvraag tijdens een UWV ontslagprocedure

Je kunt bezwaar maken tegen je ontslag bij reorganisatie tijdens een ontslagprocedure bij UWV. Dat noemen we ‘verweer voeren’ en kan alleen op eerder vermelde punten. Hoe goed de arbeidsrelatie of jouw functioneren was, is bij een ontslagprocedure via het UWV niet van belang. Slaagt je verweer tegen je ontslag? Dan kan je werkgever je niet ontslaan, ondanks de reorganisatie. Je blijft dan in dienst. Je werkgever kan in beroep gaan tegen de beslissing van het UWV. Hij kan ook een nieuw voorstel doen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen met een vaststellingsovereenkomst.

Toestemming van UWV voor ontslag bij reorganisatie

Als je werkgever toestemming voor ontslag via het UWV krijgt dan kan hij de arbeidsovereenkomst opzeggen. Hij moet dan rekening houden met de opzegtermijn die bij de reorganisatie geldt. De werkgever mag de opzegtermijn verminderen met de duur van de UWV-procedure. Er blijft altijd tenminste 1 maand opzegtermijn over. Daarnaast krijg je bij ontslag de wettelijke transitievergoeding en een eindafrekening. Je werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen in geval van faillissement of surseance van betaling.

Kan ik ontslag voorkomen door een andere functie te accepteren?

Je kunt ontslag bij een reorganisatie voorkomen als je een passende functie accepteert. Een andere functie kan een wijziging van arbeidsvoorwaarden betekenen. Bijvoorbeeld een hoger of lager salaris. Je kunt een passende functie niet weigeren. Als je een passende functie weigert maak je geen aanspraak op een WW-uitkering. Je bent dan ‘verwijtbaar werkloos’.

Meer weten over ontslag bij reorganisatie?

Neem gerust contact met ons op als je meer informatie wilt over jouw situatie bij een reorganisatie. Of lees onze andere artikelen over ontslag en reorganisatie.

Ontslag bij organisatie terecht?

vrouw met bril achter laptop

Beantwoord de vragen en krijg direct gratis online advies over ontslag bij reorganisatie.

Gratis advies bij reorganisatie
vrouw met bril achter laptop