Reorganisatie: wat zijn de regels?

Iedere werkgever heeft de vrijheid om zijn bedrijf naar eigen inzicht in te richten. Dat betekent dat een werkgever mag besluiten te reorganiseren. Een reorganisatie brengt vaak ingrijpend veranderingen voor het personeel met zich mee. Functies kunnen vervallen of wijzigen of de aansturing van de het bedrijf verandert sterk met de hervorming van de organisatie. De werkgever moet zich in geval van een reorganisatie daarom wel aan een aantal regels houden. Hieronder lees je de regels waar een bedrijf zich aan moet houden bij een organisatie.

 1. Reorganisatie moet komen door bedrijfseconomische omstandigheden
  Allereerst moet de werkgever een goede reden hebben om te reorganiseren. We noemen deze redenen bedrijfseconomische omstandigheden. Misschien draait het bedrijf verlies, is er minder werk of moet het bedrijf verhuizen. Het kan ook zijn dat de organisatie een andere weg wil in slaan om zo zijn concurrenten te kunnen bijhouden. Reorganisatie is dan vaak de enige mogelijkheid om verder te kunnen.
 2. Er zijn geen andere mogelijkheden om ontslagen te voorkomen
  Als de werkgever wil reorganiseren en daarbij werknemers wil ontslaan, geldt de regel dat hij moet aantonen dat ontslag de enige mogelijkheid is. De werkgever moet daarom eerst onderzoeken of een werknemer bij een reorganisatie herplaatst kan worden in een andere functie binnen het bedrijf.
 3. Wie wordt ontslagen bij reorganisatie?
  De werkgever mag niet zomaar zelf kiezen wie er ontslagen wordt als er wordt gereorganiseerd. Soms verdwijnt een functie door de reorganisatie helemaal. In andere gevallen zijn na de reorganisatie minder mensen nodig in een bepaalde functie. De werkgever mag dan niet zelf kiezen wie zijn ontslag krijgt. Hij moet rekening houden met leeftijd en dienstjaren. Het bepalen van de volgorde van ontslag bij een reorganisatie noemen we ‘afspiegelen’.
 4. Advies Ondernemingsraad over de reorganisatie
  Als een reorganisatie gevolgen heeft voor de werknemers, mag de werkgever zijn reorganisatieplannen niet altijd meteen uitvoeren. Soms heeft de werkgever een Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging. De werkgever moet de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging dan eerst vragen om een advies over de plannen van de reorganisatie.
 5. Verplicht betrekken van vakbond bij bedrijven vanaf 20 medewerkers
  Overleg met de vakbonden is verplicht als bij de reorganisatie 20 of meer werknemers hun baan verliezen. Vindt de vakbond dat de werkgever een goede reden heeft om te reorganiseren, dan overleggen zij over het opstellen van een sociaal plan. In een sociaal plan staan maatregelen om de gevolgen van het ontslag bij voor werknemers te verzachten. De werkgever is niet verplicht een sociaal plan met de vakbonden af te spreken. De werkgever kan ook samen met de Ondernemingsraad een sociaal plan voor de reorganisatie opstellen.

Reorganisatie volgens de regels?

vrouw met bril achter laptop

Vul de vragen in en krijg direct gratis online advies als jouw bedrijf gaat reorganiseren.

Gratis online advies
vrouw met bril achter laptop