Ik ben het niet eens met mijn ontslag

U heeft van uw werkgever te horen gekregen dat ontslag onvermijdelijk is. Een vervelende boodschap die misschien veel emotionele impact bij u heeft gemaakt. U bent het niet eens met het ontslag, hebt geen vaststellingsovereenkomst getekend en wil bezwaar maken tegen uw gedwongen vertrek. Hieronder leest u of daar mogelijkheden voor zijn.

Ik ben het niet eens met mijn ontslag en wil geen vaststellingsovereenkomst tekenen

Bij ontslag door een reorganisatie stelt de werkgever vaak eerst voor de arbeidsovereenkomst in goed overleg te beëindigen. U bent als werknemer niet verplicht hieraan mee te werken. Werkt u wel mee, dan worden de afspraken over de beëindiging vastgelegd in een overeenkomst. Deze overeenkomst noemen we een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. De beëindiging met een overeenkomst wordt ook wel ‘een beëindiging met wederzijds goedvinden’ genoemd.

 • Misschien bent u het niet eens met alle voorwaarden in de vaststellingsovereenkomst

  U kunt dan over die punten onderhandelen met uw werkgever. Lukt het niet om tot goede afspraken met uw werkgever te komen dan komt er geen overeenkomst en beëindigingsregeling tot stand. U blijft dan in dienst.
 • Uw werkgever kan ook een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV

  Als u en uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst sluiten, kan uw werkgever een ontslagvergunning voor u aanvragen bij het UWV. Hiervoor heeft uw werkgever geen toestemming van u nodig.
 • Het UWV beoordeelt de ontslagaanvraag op 3 punten

  1. Uw werkgever moet aantonen dat er een bedrijfseconomische noodzaak is voor het ontslag, zoals voor langere tijd minder werk of een slechte financiële situatie;

  2. Uw werkgever moet aantonen dat het afspiegelingsbeginsel juist is toegepast. Of als u een zogenaamde unieke functie heeft en de functie komt te vervallen, waarom deze komt te vervallen. Dan hoeft het afspiegelingsbeginsel niet te worden gebruikt;

  3. Uw werkgever deed voldoende inspanningen om de mogelijkheid voor een andere passende functie voor u te onderzoeken.

 • U mag tijdens een UWV ontslagprocedure bezwaar maken tegen de ontslagaanvraag

  Dat noemen we ‘verweer voeren’ en dat kan alleen op de hierboven vermelde 3 punten. Hoe goed de arbeidsrelatie en of uw functioneren ook is geweest, dat is bij een ontslagprocedure via het UWV niet van belang. Slaagt uw verweer? Dan kan uw werkgever uw arbeidsovereenkomst niet beëindigen. U blijft dan in dienst. Uw werkgever kan in beroep gaan tegen de beslissing van het UWV of een nieuw voorstel doen om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen via een vaststellingsovereenkomst.
 • Krijgt uw werkgever toestemming van het UWV, dan kan uw werkgever uw arbeidsovereenkomst opzeggen

  Uw werkgever moet dan rekening houden met de opzegtermijn. Uw werkgever mag de opzegtermijn verminderen met de duur van de UWV-procedure. Er blijft altijd tenminste 1 maand opzegtermijn over. Daarnaast moet uw werkgever de wettelijke transitievergoeding en een eindafrekening uitbetalen. Uw werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen als uw werkgever failliet is verklaard of ‘surseance (uitstel) van betaling’ kreeg.
 • Heeft bezwaar maken tegen het ontslag zin?

  Dit hangt af van uw specifieke situatie. Het gaat dan onder meer op de vragen: klopt de reden voor ontslag? Geldt er een opzegverbod? Gelden er gunstigere voorwaarden als het een procedure wordt? Wij adviseren u om een jurist te laten beoordelen of het zin heeft om uw zaak voor te leggen aan de rechter of een ontslagprocedure bij het UWV af te wachten.