Introductie

Online advies over een concurrentiebeding

Hulp

Begrippen

Arbeidsovereenkomst

Mondelinge of schriftelijke overeenkomst waarin de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Er zijn verschillende vormen van een arbeidsovereenkomst. Voorbeelden daarvan zijn de arbeidsovereenkomst, de oproepovereenkomst, de uitzendovereenkomst.

In deze adviestool krijgt u advies over het mogelijke concurrentiebeding in uw contract. Dit is een afspraak in uw arbeidsovereenkomst waarin aangegeven is dat u geen concurrerend werk mag doen na afloop van uw arbeidsovereenkomst. U mag in dat geval niet bij een concurrent gaan werken of niet uw eigen bedrijf starten als u dezelfde werkzaamheden wil gaan uitvoeren als uw werkgever doet.

Wilt u weten of het concurrentiebeding in uw contract terecht is en volgens de regels is opgesteld? Door de volgende vragen te beantwoorden, krijgt u inzicht in uw situatie en ontvangt u concrete tips en aanbevelingen om er slim mee om te gaan.