Hoe de check op een vaststellingsovereenkomst leidde tot een gezonde financiële toekomst 

Juridisch geschil over een vaststellingsovereenkomst

Praktijkverhaal

Sjoerd is werkzaam bij een bouwbedrijf, maar helaas al langer dan 2 jaar ziek. Hij ontvangt van zijn werkgever een vaststellingsovereenkomst (vso), om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Hij klopt bij onze jurist aan om deze overeenkomst te toetsen. Met een verrassende uitkomst.

Grote gevolgen niet toepassen CAO

Naast de transitievergoeding dacht Sjoerd ook recht te hebben op een bonus van een paar duizend euro vanuit de afspraken in zijn arbeidsovereenkomst. Als de jurist de stukken checkt komt zij naast het recht op een transitievergoeding en een bonus erachter dat de afgelopen jaren de CAO niet was toegepast. Een belangrijke ontdekking, die grote gevolgen voor Sjoerd zou hebben.

De jurist van Sjoerd neemt contact op met de advocaat van de werkgever 

De uitkomst van dit contact was dat de advocaat en de werkgever de rechten van Sjoerd bevestigden. Dat betekende dat Sjoerd naast de transitievergoeding en de bonus waar hij recht op heeft een nabetaling van maar liefst € 15.000,- ontving van de werkgever.

Dit werd allemaal vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst zonder dat een lange juridische procedure nodig was

Een hele mooie onverwachte financiële meevaller dus voor deze klant. En er lag nog iets in het verschiet. Sjoerd kreeg vooralsnog geen WIA-uitkering na zijn 2 jaar ziekte. Door het bezwaar dat de jurist voor Sjoerd voerde is er wel een WIA-uitkering toegekend. Voor de toekomst van Sjoerd maakte dit een enorm verschil, de jurist van SAR was blij hem hiermee te kunnen helpen.