Waarom een bouwkundige keuring laten doen bij het kopen van een huis?

Veel kopers kiezen er bij de aankoop van een woning voor om een bouwkundige keuring te laten doen. In dit artikel leest u wat een bouwkundige keuring is en waarom het verstandig kan zijn om zo'n keuring te laten doen bij de aankoop van een woning.

Voorbeeld:

U koopt een woning uit de jaren ’60. Vooraf zag u wel wat kleine problemen, maar u denkt die gemakkelijk te kunnen oplossen. Daarom kiest u ervoor om geen bouwkundige keuring te laten doen. Tot uw schrik zijn de problemen veel groter dan u dacht. U meldt deze problemen bij de verkoper, maar die wil van niets weten. Wat zijn nu de gevolgen van het niet laten uitvoeren van een bouwkundige keuring?

Wat is een bouwkundige keuring?

Een bouwkundige keuring is een controle van de woning. Tijdens een bouwkundige keuring bekijkt een bouwkundige de woning. Hij maakt hier ook een rapport van. De bouwkundige kijkt naar eventuele problemen. Ook kijkt de bouwkundige naar het onderhoud dat u binnen korte tijd moet verrichten. De bouwkundige schat ook hoeveel dit kost. Zo krijgt u een goed beeld van de staat van de woning.

Bij de aankoop van een woning moet u de woning goed bekijken. U heeft een zogenaamde onderzoeksplicht. Met een bouwkundige keuring voldoet u meestal aan uw onderzoeksplicht. Natuurlijk moet u wel zelf ook blijven opletten. Over de onderzoeksplicht leest u in dit artikel meer.

De bouwkundige keuring wordt ook wel een bouwtechnische keuring of bouwkundige inspectie genoemd.

Voorbehoud voor een bouwkundige keuring

In de koopovereenkomst staat meestal iets beschreven over de bouwkundige keuring. In de tekst staat dan vaak dat u de woning koopt ‘onder voorbehoud van een bouwkundige keuring’. Er wordt soms ook een bedrag bij genoemd, bijvoorbeeld € 10.000.

Als uit de keuring blijkt dat de woning voor meer dan € 10.000 hersteld moet worden, kunt u met deze bepaling van de koopovereenkomst af. U moet dit dan wel tijdig melden aan de verkoper.

Wat doet een bouwkundige tijdens de keuring?

De bouwkundige kijkt rond in de woning. Hij bekijkt onder meer:

  • muren;
  • vloeren;
  • elektrische installaties;
  • badkamer;
  • deuren en kozijnen.

De bouwkundige kijkt of alle onderdelen van de woning goed werken. Hij opent bijvoorbeeld ook ramen en deuren om te controleren of deze goed sluiten.

Wat doet een bouwkundige niet?

Soms kan een bouwkundige een deel van de woning niet bekijken. Bijvoorbeeld omdat er een grote kast voor staat. Of omdat hij er niet bij kan, zoals een deel van een dak of kruipruimte. De bouwkundige maakt hiervan dan melding in het rapport. 

Ook doet de bouwkundige geen ‘destructief onderzoek’. Dat is onderzoek, waarbij spullen stuk worden gemaakt. Er wordt dan bijvoorbeeld geboord in een muur of vloer.

Let goed op wat er in het rapport staat

In het rapport staan de resultaten van de keuring. In het rapport geeft de bouwkundige aan wat goed is aan de woning en wat niet. De bouwkundige geeft de onderdelen van de woning een score. Die verschilt van ‘uitstekend’ tot ‘zeer slecht’.

Is een onderdeel beoordeeld als ‘zeer slecht’? Dan weet u dat de woning een probleem heeft. U kunt dan besluiten de woning niet te kopen. Koopt u de woning toch? Dan accepteert u dit probleem. De verkoper is hier dan niet voor aansprakelijk.

Soms adviseert de bouwkundige om meer onderzoek te doen. Er is dan misschien sprake van een probleem. U beslist zelf of u meer onderzoek doet. Doet u dit? Dan krijgt u een beter beeld van de woning. En van mogelijke problemen. U kunt dan beslissen de woning niet te kopen. Doet u niet meer onderzoek en is er inderdaad een probleem? Dan loopt u het risico dat u dit probleem zelf moet oplossen. De verkoper is hier dan meestal niet voor aansprakelijk. U maakte zelf de keuze om niet meer onderzoek te doen.

Maakt het uit dat mijn bod misschien niet geaccepteerd wordt met keuring?

Ja en nee. Als koper wilt u natuurlijk graag een woning. Om een zo goed mogelijk bod te doen, besluit de koper soms geen bouwkundige keuring te laten uitvoeren. De koper heeft dan meer kans dat zijn bod wordt geaccepteerd.

Toch kan dit vervelende gevolgen hebben. Laat u geen bouwkundig onderzoek doen? En ontdekt u later een probleem dat een bouwkundig bouwkundige zou hebben ontdekt? Dan komt dit probleem voor uw rekening. U kunt de verkoper hier dan niet op aanspreken. Dit geldt ook als uw bod mét bouwkundige keuring niet zou zijn geaccepteerd.

Komt u er niet uit of heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met een jurist van Stichting Achmea Rechtsbijstand. We helpen u graag!