Te weinig tijd om een koopwoning te bezichtigen. Geldt dan de onderzoeksplicht?

Als koper moet u een woning vooraf altijd goed (laten) onderzoeken. Of de verkoper u hier wel of geen gelegenheid voor geeft, maakt voor de wet niet uit. De onderzoeksplicht blijft van toepassing. In dit artikel leest u hoe deze plicht werkt en hoe u eraan kunt voldoen.

Voorbeeld

Na maanden van zoeken op Funda en vele telefoontjes met makelaars is het dan eindelijk zover: uw bod op een woning is geaccepteerd! Natuurlijk wilt u weten of de woning verborgen gebreken heeft, maar helaas krijgt u amper tijd voor een bezichtiging. Geldt in dit geval de onderzoeksplicht dan wel?

Als koper heeft u een onderzoeksplicht

Hoe ouder de woning, hoe groter de kans op gebreken. Maar natuurlijk kan ook een nieuwe(re) woning gebreken bevatten. Volgens de wet heeft u als koper zelf de plicht om te onderzoeken wat de bouwkundige staat van de woning is. Dat heet de onderzoeksplicht (zie ook dit artikel).

Deze verplichting speelt vooral een rol als u na de koop geconfronteerd wordt met verborgen gebreken.  Bijvoorbeeld met een lekkage of een rotte dakconstructie. Als zo’n gebrek al zichtbaar was toen u de woning kocht, dan kunt u de verkoper hiervoor niet aansprakelijk stellen. U heeft de woning namelijk gekocht in de staat waarin die op dat moment was. Schade door verborgen gebreken kunt u als koper meestal alleen verhalen als u kunt aantonen dat u voldaan heeft aan uw onderzoeksplicht.  

U voldoet aan de onderzoeksplicht als u de woning zo goed mogelijk bekijkt en onderzoekt

Als u twijfel heeft over bepaalde onderdelen van de woning of de staat van het onderhoud, moet u daarover vragen stellen aan de verkoper of de makelaar. Dit betekent ook dat u aanvullend onderzoek moet (laten) doen, als hier aanleiding toe is. 

Ook met een bouwkundig onderzoek voldoet u aan de onderzoeksplicht

En dit kunt u dan ook aantonen. Dat u voldaan heeft aan uw onderzoeksplicht zonder dat er een bouwkundig onderzoek verricht is, is een stuk ingewikkelder. U kunt een bouwkundig onderzoek laten uitvoeren binnen de wettelijke bedenktijd , dus dit hoeft niet te zorgen voor vertraging in het aankoopproces. Dat is gunstig, want als koper moet u in deze tijd vaak snel een beslissing nemen.

De woning niet (goed) onderzoeken kan grote financiële gevolgen hebben

De woningmarkt in Nederland is krap en de belangstelling voor koophuizen is groot. Het gevolg kan zijn dat u als koper vaak niet eens de kans krijgt een woning te bezichtigen. Of misschien alleen een snel rondje door het huis. U neemt het maar voor lief, want u bent allang blij dat u kans maakt op een woning en/of ingeloot bent. Maar besef wel dat u hierdoor een risico loopt. Als er later schade blijkt te zijn door gebreken die u vooraf had kunnen ontdekken of vermoeden, dan kunt u die schade niet verhalen op de verkoper. 

Is de situatie op de woningmarkt geen geldig excuus?

Nee, voor de rechter speelt dit geen rol. U heeft als koper nu eenmaal een onderzoeksplicht. Dat u geen of weinig tijd heeft gehad voor een bezichtiging, verandert daar niets aan. 

Het is verstandig om een makelaar in te schakelen 

Over het algemeen kunt u uw mogelijke nieuwe woning wél bezichtigen als u een eigen (aankoop)makelaar inschakelt. Extra voordeel hiervan is dat een makelaar vaak weet waar u als koper op moet letten. Hoewel een makelaar meestal geen bouwkundig expert is, kan hij of zij wel inschatten of het verstandig is een bouwkundig onderzoek te laten verrichten. 

Ondanks deze krappe woningmarkt blijft de onderzoeksplicht belangrijk

Het is goed dat u zich dat realiseert. Hopelijk vindt u uw droomwoning en helpt deze informatie u met het aankoopproces. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met een jurist van Stichting Achmea Rechtsbijstand. We helpen u graag!