Krijg ik vrij voor een corona vaccinatie?

Veel mensen in Nederland laten zich vaccineren tegen corona. De afspraak voor een vaccinatie tegen het coronavirus bij de GGD vallen regelmatig binnen kantooruren. Voor een grote groep mensen betekent dit dat de vaccinatie onder werktijd plaatsvindt.

Voorbeeld

U bent opgeroepen voor een coronavaccinatie. U wilt dit graag zo snel mogelijk geregeld hebben, maar de eerste mogelijkheid voor een afspraak bij de prikpost valt midden op u werkdag. Moet u voor uw vaccinatieafspraak verlof opnemen of mag u dit in de baas zijn tijd doen?

Vaccinatie in principe in eigen tijd

Uw werkgever mag u vragen om de vaccinatieafspraak buiten uw werktijd te plannen. Nu de GGD 7 dagen per week op verschillende locaties in Nederland vaccineert, is het een redelijk verzoek van uw werkgever dat u probeert om een afspraak te maken op een dag in de week dat u niet werkt. Of bijvoorbeeld voor of na uw werkdag. Een corona vaccinatie is namelijk niet spoedeisend.

Calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof voor vaccinatie

Is het voor u echt niet mogelijk om buiten werktijd een vaccinatie tegen corona te plannen? Dan kunt u proberen een beroep te doen op het calamiteitenverlof. In dat geval betaalt de werkgever u het volledige loon door. U moet dan wel aantonen dat er geen andere alternatieven zijn om uw vaccinatie te krijgen.
Als het niet anders kan dat u iemand uit uw directe omgeving moet begeleiden bij zijn of haar vaccinatie, kunt een beroep doen op het kortdurend zorgverlof. De werkgever hoeft dan slechts 70% van uw loon door te betalen, tenzij uw cao bepaalt dat dit meer is. Dit is ook bevestigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In overleg met uw werkgever is het natuurlijk altijd mogelijk dat u vakantie-uren opneemt voor de vaccinatie.