Wat te doen bij een afgewezen vakantieaanvraag?

Het is altijd vervelend als je vakantieaanvraag wordt geweigerd, zeker als je je erop had verheugd en misschien al wel een reis had geboekt. In dit artikel geven we je heldere informatie en praktisch advies over geweigerde vakantieaanvragen. Ook vertellen we wat je rechten en mogelijke vervolgstappen zijn als je vakantieaanvraag niet wordt goedgekeurd.

Voorbeeld:

Je werkt in een kledingwinkel. Rondom de feestdagen is het altijd extra druk. Je wilt graag met familie op wintersport en hebt daarom vrij gevraagd in deze periode. Normaal heeft je werkgever voldoende personeel in dienst om de drukte op te vangen. Helaas worden er 2 collega's ziek en wil je leidinggevende dat je toch komt werken. Jij hebt al geboekt voor de wintersport en weigert. Je leidinggevende dreigt je daarom te ontslaan. Mag dat zomaar? 

Mag mijn werkgever mijn vakantieaanvraag weigeren?

Ja, je werkgever mag je vakantieaanvraag in sommige gevallen weigeren. Maar dit mag alléén als er een goede reden voor is. De overheid heeft hiervoor regels opgesteld. In de wet staat dat er sprake moet zijn van een zogenaamde “gewichtige reden”. Dit betekent dat een werkgever jouw aanvraag alleen mag afwijzen als dit zorgt voor een “ernstige verstoring van de bedrijfsvoering”. Met andere woorden: jouw vakantie mag er niet toe leiden dat het bedrijf in grote problemen komt.

Jouw werkgever moet de gevolgen voor het bedrijf afwegen tegen jouw belang om op vakantie te gaan. Dit is in elke situatie weer anders.

Met welke reden mag mijn werkgever mijn vakantie weigeren?

Je werkgever mag je vakantie alleen weigeren met een gegronde reden. Enkele voorbeelden van legitieme redenen zijn:

 • In een seizoensbedrijf, zoals een aspergekwekerij, kan het zijn dat meerdere werknemers tegelijkertijd hun vakantie willen opnemen tijdens de drukke oogstperiode.
 • Bij een strandtent kan het voorkomen dat het bedrijf moet sluiten vanwege onvoldoende personeel om de diensten te draaien.
 • In een klein bedrijf zonder vervanging, zoals een familiebedrijf, kan het afwijzen van vakanties noodzakelijk zijn om het bedrijf draaiende te houden.
 • In de detailhandel, zoals een kledingwinkel, kan het weigeren van vakanties noodzakelijk zijn tijdens feestdagen of speciale promotieperiodes om voldoende personeel te behouden.
 • Bij een zorginstelling, zoals een verpleeghuis, kan het afwijzen van vakanties nodig zijn om de minimale bezetting en zorg voor de patiënten te garanderen.

Mijn vakantie was al goedgekeurd, maar wordt nu alsnog ingetrokken door mijn werkgever. Mag dat?

Ook dit mag alleen in uitzonderlijke gevallen waarbij sprake is van een ‘gewichtige reden’ aan de kant van werkgever. Bijvoorbeeld als er een onverwachte noodsituatie op het werk is, zoals:

 • Een golf van ziekmeldingen: Veel collega's zijn ziek en er is niemand beschikbaar om hen te vervangen.
 • Onverwachte drukte: Er komt een onverwachte spoedklus binnen die niet kan wachten of door anderen kan worden overgenomen.

Als dit gebeurt, moet je werkgever jou de schade vergoeden voor bijvoorbeeld je gemaakte reiskosten of annuleringskosten.

Ik mag van mijn werkgever niet langer dan twee weken op vakantie. Klopt dat?

Nee, dat klopt niet. Er is geen vaste regel in de wet die zegt dat je niet langer dan twee weken op vakantie mag. Wel moet je afspreken met je werkgever hoe lang je vakantie mag duren en wanneer dit uitkomt voor het bedrijf. Zo kunnen er voor de werkgever gewichtige redenen zijn om in een bepaalde periode niet meer dan twee weken vakantie toe te kennen.

Mijn collega’s en ik moeten zelf voor voldoende bezetting zorgen bij vakanties. Klopt dat?

Je werkgever mag aan werknemers vragen zelf vakanties te plannen, zolang de werkgever:

 • Duidelijke en eerlijke regels communiceert: Het is belangrijk dat werknemers weten wat de regels en mogelijkheden zijn en dat deze regels eerlijk en gelijk zijn voor iedereen.
 • De uiteindelijke goedkeuring van de planning verzorgt: Het is de verantwoordelijkheid van jouw werkgever om de uiteindelijke planning goed te keuren.

Als de planning op deze manier niet rond komt, mag jij als werknemer een eigen vakantieverzoek indienen en moet jouw werkgever deze op basis van de wet individueel beoordelen.

Kan mijn werkgever mijn vakantieaanvraag voor een risicogebied weigeren?

Je werkgever mag je niet verbieden om op vakantie te gaan naar een risicogebied. Dit is namelijk je eigen verantwoordelijkheid. Wel mag een werkgever afspreken dat de eventuele gevolgen voor jou zijn als werknemer. Bijvoorbeeld wanneer je niet op tijd kunt terugkomen uit een risicogebied vanwege quarantaineregels. De werkgever betaalt je over de periode dat je niet kunt werken mogelijk geen loon.

Mijn werkgever reageert niet op mijn vakantieaanvraag. Kan ik nu wel op vakantie gaan?

Een  werkgever moet binnen twee weken reageren op jouw vakantieaanvraag. Reageert je werkgever niet binnen die termijn? Dan is je vakantieaanvraag automatisch goedgekeurd. 

Als werknemer moet je de vakantieaanvraag schriftelijk indienen bij je werkgever. Doe dit via het interne verlofsysteem of – als dat er niet is - via e-mail of een berichtje aan je werkgever.

Mijn werkgever wil dat ik verplicht vakantie opneem. Mag dat?

Ja, in sommige gevallen kan je werkgever je verplichten om vakantiedagen op te nemen in een bepaalde periode. Dit moet wel schriftelijk zijn overeengekomen met jou als werknemer, bijvoorbeeld in je arbeidscontract. Of de vaste vakantieperiode staat in de cao, zoals in sectoren als de bouw of het onderwijs. 

Soms staat in de cao dat de werkgever pas na overleg met de Personeelsvertegenwoordiging of Ondernemingsraad een verplichte vakantieperiode mag aanwijzen. 

Vaak gaat het om specifieke periodes, zoals de reguliere zomervakantie, de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw, of de vrijdag na Hemelvaart.

Tips om problemen te voorkomen

 • Vraag tijdig aan: Dien je vakantieaanvraag op tijd in en houd altijd een schriftelijk bewijs bij van deze aanvraag. Dit geldt ook voor het aanvragen van verlof/vrije dagen.
 • Communiceer duidelijk: Zorg voor duidelijke afspraken met je werkgever over de specifieke momenten van jouw vakantie(s) en wanneer deze worden goedgekeurd.
 • Ken je rechten: Informeer jezelf over je rechten rondom vakantiedagen in de wet en binnen het bedrijf waar je werkt. Kijk ook in je arbeidsovereenkomst en je cao.

Ontdek alle hulptools over werken

Bekijk de online hulptools

Ik ben ziek en wil vakantie aanvragen. Mag mijn werkgever dat weigeren?

Of je ziek bent of niet, de werkgever mag je vakantieaanvraag alleen weigeren bij een goede (gegronde of gewichtige) reden. Je werkgever kan vragen om advies van de arbo- of bedrijfsarts. Als de bedrijfsarts vindt dat vakantie je herstel belemmert, vertraagt of schaadt, kan je werkgever je aanvraag afwijzen.

Ik ben ziek en de arbo-/bedrijfsarts zegt dat ik niet op vakantie kan. Moet ik me daaraan houden?

Ja, het is verstandig om het advies van de bedrijfs- of arbodienst op te volgen. Zo kan een bedrijfsarts oordelen dat de vakantie jouw gezondheid schaadt of je re-integratie vertraagt of belemmert. Ga je in dat geval toch zonder toestemming van werkgever op vakantie? Dan heeft jouw werkgever het recht om loon in te houden.

Ik ben ziek en wil op vakantie. Moet ik in dat geval vakantiedagen opnemen?

Heb je re-integratieverplichtingen tijdens je ziekmelding/ziekteperiode en wil je vakantie aanvragen? Dan moet je vakantiedagen opnemen als je een periode met vakantie wilt gaan. Deze dagen ben je namelijk niet beschikbaar om te re-integreren of (deels) te werken.

Mijn vakantie was al goedgekeurd, maar ik ben ziek geworden. Mag mijn werkgever vakantiedagen afschrijven? 

Dit is per situatie verschillend. Hieronder zetten we ze voor je uiteen:

 1. Je vakantie was al vastgesteld en je werd daarna alsnog ziek: Wanneer je ziek wordt nadat je vakantie is ingepland, mag je werkgever geen vakantiedagen inhouden. Het afschrijven van vakantiedagen is alleen toegestaan als je er zelf mee instemt omdat ziektedagen zonder instemming geen vakantiedagen zijn
 2. Je werd ziek op vakantie: Als je ziek wordt tijdens je vakantie, is het belangrijk om dit zo snel mogelijk schriftelijk te melden aan je werkgever. Het kan nuttig zijn om een doktersverklaring te regelen, vooral als je in het buitenland verblijft. De resterende ziektedagen mogen niet worden afgetrokken van je vakantiedagen.

Let op: Alleen extra vakantiedagen bovenop de minimale hoeveelheid vakantiedagen (ook wel bovenwettelijk verlof) kunnen worden afgeschreven wanneer je alsnog ziek word. Maar alléén als dit is overeengekomen in je contract of cao. 

De 'wettelijke' vakantiedagen bedragen 4 x je wekelijkse arbeidsduur. Alles wat je nog meer krijgt aan vakantiedagen wordt ‘bovenwettelijk’ genoemd.

Tips bij ziekte en vakantie:

 • Communiceer tijdig: Houd je werkgever op de hoogte van je situatie en zorg ervoor dat dit schriftelijk wordt bevestigd (per e-mail, bericht of aangetekende brief).
 • Volg het ziekteprotocol van je werkgever nauwkeurig op.
 • Luister naar medisch advies: Het is belangrijk om het advies van de bedrijfsarts altijd op te volgen.
 • Ken je rechten en verplichtingen: Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de regels met betrekking tot ziekte en vakantie.

Hopelijk heeft dit artikel je heeft geholpen bij het beantwoorden van vragen rondom het aanvragen van vakantie/verlof! Kom je er niet uit met je werkgever? En ben je verzekerd voor rechtsbijstand bij Interpolis, FBTO, Centraal Beheer, Inshared of Avéro Achmea? Neem dan contact op met een van onze juristen. Wij helpen je graag verder.

Kom je er niet uit met je werkgever?

Dan kan het soms helpen om een brief te versturen. Op onze site vind je verschillende gratis voorbeeldbrieven die je hierbij kunt gebruiken. Over Werk, maar ook verschillende andere onderwerpen.

Bekijk alle voorbeeldbrieven
Voorbeeldbrief Ziekmelding geweigerd DOCX, 24 kB Download
Voorbeeldbrief Ziekmelding DOCX, 24 kB Download