Heb ik recht op loon als ik niet naar huis kan vanuit een risicovol land?

Vakantieplannen zijn voor velen een hoogtepunt, maar niet alle bestemmingen zijn even veilig. De overheid geeft advies aan mensen die reizen naar een land reist met 'code rood', 'oranje' of 'geel'. Dit advies heeft betrekking op mogelijke zorgen rondom veiligheid en gezondheid. Maar hoe zit het juridisch gezien als je door een reis naar zo’n land niet kan werken?

Loondoorbetaling door werkgevers: geen arbeid, wel loon

Sinds 1 januari 2020 is het arbeidsrecht veranderd met het principe van 'geen arbeid, wel loon'. Dit houdt in dat een werknemer recht heeft op loon, tenzij de werknemer de arbeid niet kan of wil verrichten, waarbij de oorzaak van deze belemmering voor rekening van de werknemer komt.

Code rood: sterk ontmoedigd

Voor landen die door de overheid zijn geclassificeerd als 'code rood', wordt reizen sterk ontmoedigd. Besluit je toch naar een 'code rood' land te reizen? Realiseer je dan dat je mogelijk niet meer naar huis kunt reizen. Tenzij je volledig vanuit jouw reisadres kunt werken, heb je dan geen recht op loon.

Code oranje: afgeraden reizen

De overheid raadt reizen naar landen met 'code oranje' sterk af. Deze code geeft aan dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Kies je er toch voor om naar een 'code oranje' gebied te reizen? Houd er dan rekening mee dat je mogelijk niet op tijd terug bent om te werken. Werken vanaf je reisbestemming is dan eventueel een oplossing. Anders heb je geen recht op salaris. Eventueel kun je extra verlof opnemen.

Code geel: geen bijzondere risico’s

Code geel geeft aan dat er in het buitenland geen hogere risico's zijn dan in Nederland. Het is uiteraard wel belangrijk dat je je goed voorbereidt en eventuele lokale maatregelen kent. In principe geldt er dan ook geen belemmering om naar een code geel land te reizen.

Wijzigingen in reisadvies tijdens de vakantie

De situatie in een 'code geel' vakantieland kan snel veranderen. Dit kan ook gelden voor het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een land dat bij vertrek als 'code geel' werd aangemerkt, kan tijdens de vakantie anders worden ingeschaald. In dat geval moet je als werknemer bij terugkeer rekening houden met de gewijzigde omstandigheden. De vraag is echter of dit als een gebeurtenis wordt beschouwd die binnen de verantwoordelijkheid van de werknemer valt. Het brengt dus een risico met zich mee waarover nog onduidelijkheid bestaat in de jurisprudentie.