Ik ben ontslagen en wil aan de slag

U bent ontslagen na een reorganisatie en wilt uw leven zo snel mogelijk weer op de rit hebben. Misschien dat u ook snel weer aan het werk wilt, maar twijfelt u of u zich moet houden aan een relatiebeding? Het kan ook zijn dat u nu nog in de WW zit en u zich afvraagt wat uw plichten en rechten zijn bij het zoeken naar een nieuwe baan? Hieronder leest u het antwoord op deze vragen.

Heb ik recht op een WW-uitkering

U heeft recht op een WW-uitkering als u op de einddatum van uw (ontbonden) contract geen andere baan heeft. En u aan de voorwaarden voldoet.
 • Wanneer heeft u recht op een WW-uitkering?

  U heeft recht op een WW-uitkering als u op de einddatum geen andere baan heeft. En u aan de voorwaarden voldoet. De duur van een WW-uitkering hangt af van uw arbeidsverleden. Als u in de afgelopen 36 weken tenminste 26 weken in loondienst werkte (‘weken-eis’), kunt u een kortdurende uitkering van 3 maanden aanvragen. Heeft u daarnaast in de 5 kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin u werkloos wordt in tenminste 4 kalenderjaren in loondienst gewerkt (‘jaren-eis’) dan kunt u een verlengde werkloosheidsuitkering aanvragen. Om een indruk te krijgen van de periode waarover u een WW-uitkering kunt aanvragen, bekijkt u Duur WW-uitkering op de website van het UWV.

  Een WW-uitkering is de eerste 2 maanden 75% van uw laatstverdiende loon
  Daarna is dit 70% van uw laatstverdiende loon. Als uw salaris hoger is dan het maximum maandloon dan is de hoogte van de WW-uitkering 75% en 70% van dit maximum maandloon. Het maximum maandloon is per 1 januari 2021 € 4.858,95 bruto per maand. Ieder jaar op 1 januari en op 1 juli wordt het maximum maandloon aangepast.
 • Met een vaststellingsovereenkomst kunt u een WW-uitkering aanvragen

  Met een vaststellingsovereenkomst kunt u een WW-uitkering aanvragen. De bewoordingen van de vaststellingsovereenkomst zijn heel belangrijk. Hier leest u welke punten in de vaststellingsovereenkomst moeten staan:

  • de beëindiging is op initiatief van uw werkgever;

  • er moet een ‘neutrale reden’ voor de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst zijn; genoemd. Neutrale redenen zijn bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of een verschil van inzicht;

  • een werknemer kan geen verwijt worden gemaakt voor de reden van de beëindiging. Er is geen dringende reden voor een ontslag op staan de voet;
   herplaatsing van u als werknemer in een andere passende functie is niet mogelijk.

  Deze punten staan meestal op de 1e en 2e pagina van uw vaststellingsovereenkomst. Bent u verzekerd bij een van onze aangesloten verzekeraars en twijfelt u of uw vaststellingsovereenkomst voldoet aan deze 4 belangrijke voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.


 • Een WW-uitkering aanvragen

  U kunt op z’n vroegst 1 week voor uw laatste werkdag een WW-uitkering aanvragen. Uw laatste werkdag is de laatste dag dat u in dienst bent bij uw werkgever. Vraag uw WW-uitkering niet later aan dan 1 week na uw laatste werkdag aan. U krijgt dan mogelijk tijdelijk een lagere uitkering. Als u een WW-uitkering aanvraagt, bent u meteen bij het UWV ingeschreven als werkzoekende.

  U vraagt een WW-uitkering aan via de website van het UWV: www.uwv.nl.
  Daarvoor heeft u een DigiD nodig. U kunt ook naar een kantoor van het UWV gaan om een WW-uitkering aan te vragen. Het UWV vraagt om een aantal stukken, zoals:

  • de vaststellingsovereenkomst of de opzeggingsbrief van uw werkgever;

  • uw arbeidsovereenkomst;

  • uw laatste loonstrook;

  • uw rekeningnummer.

 • Actief op zoek naar een baan

  Het UWV verwacht dat u actief solliciteert vanaf het moment dat u weet dat uw arbeidsovereenkomst eindigt. U bent ook verplicht om een aanbod voor passend werk te accepteren.
  U kunt bijvoorbeeld:

  • een (open) sollicitatiebrief schrijven;

  • op zoek gaan naar vacatures en hierop reageren op;

  • uzelf inschrijven bij een uitzendbureau;

  • bij het UWV vragen of u hulp kunt krijgen van een werkcoach van het UWV.

  Het is goed om een overzicht van uw sollicitaties bij te houden
  Daarin noteert u:

  • de naam van de organisatie;

  • de contactpersoon met wie u contact had;

  • de datum;

  • het resultaat van uw sollicitatie.

  Solliciteert u niet of weigert u passend werk, dan kan dat gevolgen hebben voor uw WW-uitkering. Het UWV kan uw WW-uitkering weigeren of u een lagere uitkering betalen. Op www.uwv.nl leest u meer over uw rechten en plichten.


Ben ik gebonden aan een concurrentie- en/of relatiebeding?

Het kan zijn dat u een concurrentie- en/of relatiebeding met uw werkgever afsprak. Met een concurrentie- en/of relatiebeding wil uw werkgever zijn bedrijf beschermen. Een concurrentiebeding beperkt u in uw vrijheid om bij een andere werkgever te werken. Een relatiebeding beperkt u in de contacten die u mag hebben en onderhouden met relaties van uw werkgever.
 • Erg gelden een aantal regels bij een relatiebeding

  Zo moet u bijvoorbeeld 18 jaar of ouder zijn als u een concurrentie- en/of relatiebeding afspreekt. Een andere voorwaarde is dat het beding op papier moet staan. Vanaf 1 januari 2015 geldt voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een extra eis. Uw werkgever moet dan uitleggen waarom het nodig is om een concurrentiebeding af te spreken. Hij moet omschrijven wat de belangen zijn van het bedrijf en waarom hij die wil beschermen. Deze belangen moet er zijn als het concurrentiebeding wordt afgesproken, maar ook als uw arbeidsovereenkomst eindigt. De redenen en belangen moeten in uw arbeidsovereenkomst zelf staan. Uw werkgever mag in uw arbeidsovereenkomst niet verwijzen naar bijvoorbeeld het bedrijfsreglement. De wetgever stelt strenge eisen aan de redenen en belangen.
 • Is het concurrentie- en/of relatiebeding volgens de regels met u afgesproken?

  Dan blijft u daaraan gebonden als uw arbeidsovereenkomst eindigt door een reorganisatie. Dit kan flinke gevolgen hebben. Uw werkgever kan u bij overtreding van het beding een boete opleggen, schadevergoeding vorderen of zelfs eisen dat u stopt met werken bij uw nieuwe werkgever.

  U kunt proberen afspraken te maken met uw werkgever over het laten vervallen of de beperking van een concurrentie- en/of relatiebeding. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een beperking in tijd (hoe lang u iets niet mag). Of de omvang (voor welke concurrenten en/of relaties het beding geldt). Of binnen welke afstand van het bedrijf van uw werkgever).